Thumb Author Georgelin Espinoza Medina

Georgelin Espinoza Medina

Biolog


Biolog med lång erfarenhet av projekt relaterade till bevarande och främjande av miljön. För närvarande studerar hon till en magisterexamen inom protozoologi. Hon jobbar också med att popularisera vetenskap och att skriva material och artiklar relaterade till biologi.

Om författaren

Examen i biologi från University of Zulia (2012). För närvarande studerar hon för en magisterexamen i protozoologi vid Universidad de Los Andes.

Under sin yrkesutövning har hon deltagit i olika projekt: bevarande av kustkajmanen, antimikrobiell resistens, provrörsbefruktning av nötkreatur, livsmedelssäkerhet, diagnos och behandling av parasitsjukdomar och vektorburna sjukdomar. Detta har gett henne erfarenhet av forskning och skrivande inom biologi, naturvård och miljö.

Sedan 2015 är hon professor vid Universidad de Los Andes och ingår i forskargruppen för experimentinstitutet "José Witremundo Torrealba". Hennes karriär som författare började med en vetenskaplig artikel i tidskriften Talleres 2017. Sedan dess har hon arbetat med att utarbeta laboratoriemanualer, forskningsprojekt och artiklar för tidskrifter och digitala plattformar.


Senaste artiklar