Thumb Author Juan Pedro Vazquez Espeso

Juan Pedro Vazquez Espeso

Veterinär


Veterinär specialiserad på vård och bevarande av små exotiska djur. Han har samlat på sig mer än 8 års yrkeserfarenhet genom arbete på djurkliniker, ett yrke som han kombinerar med en roll som informationsspridare. Han har också utbildat sig professionellt inom området livsmedelssäkerhet i industrier.

Om författaren

Examen i veterinärmedicin vid University of León (2013) och teknisk livsmedelssäkerhetsspecialist från Miguel de Cervantes European University. För närvarande studerar han till en magisterexamen i kvalitetsledningssystem inom livsmedelsindustrin. Han har även gått olika kurser relaterade till skötsel och skydd av små exotiska djur.

Han har arbetat på olika djurkliniker sedan 2013 och därmed samlat på sig yrkeskompetens. Samtidigt har han kompletterat sin utbildning genom att gå på olika föredrag och kongresser parallellt med kontinuerliga teoristudier och praktik. Han arbetar också som informationsspridare för att öka medvetenheten kring djur skötsel och djur skydd.


Senaste artiklar