Betydelsen av olika skall – förstår du hundens språk?

Betydelsen av olika skall – förstår du hundens språk?

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2018

Hundar använder sig av olika skall, kroppen och svansen när de vill “säga” oss något. Vad det handlar om beror på den aktuella situationen.

Ett av nyckelelementen i hundars kommunikation är deras olika skall. Vi har faktiskt förmågan att förstå hundar när de kommunicerar, men vi måste ta hänsyn till omgivningen. Om du vill förstå vad de olika skallen betyder kommer här några viktiga punkter.

Att förstå olika skall

Det är väldigt lätt att förstå hundars kommunikation om man tar hänsyn till vissa faktorer. Hundar kommunicerar konstant med varandra, med oss och med resten av sin omgivning. De kommunicerar inte enbart med sina röster.

Deras hållning och kroppsspråk är extremt viktig. Hur de rör sin svans är ett annat sätt som konstant informerar oss till exempel om hur de mår. Vi måste alltid sätta in hundens beteende i den generella kontexten för att till fullo förstå den givna informationen.

Det vill säga att en hunds olika skall inte betyder samma sak när de leker med sina kompisar i parken, när de är ensamma hemma eller i en stökig omgivning, som ute på gatan. Med omgivningens betydelse i åtanke kan du nu läsa vidare för att förstå de olika skallen.

Iver

Ivriga eller exalterade skall åtföljs oftast av en hel del svans och/eller kroppsrörelse. Hunden vill tala om för oss att han är nervös eller exalterad vare sig det är positivt eller negativt.

Hundar kommunicerar genom olika skall

Situationen i sig kommer att säga dig om han är glad eller överväldigad av känslor. Det här skallet karaktäriseras av korta, upprepade och oftast skarpa ljud. Det är ett skall som även gör oss människor nervösa, och det kan vara irriterande.

Det är lätt att blanda ihop det här skallet med det som hundar använder för att få vår uppmärksamhet. Och vanligtvis har det också det syftet. Hunden vill att vi ska veta att det är något han vill men inte kommer åt.

Rädsla

Varje hund reagerar annorlunda när de blir rädda: vissa blir paralyserade medan andra inte kan sitta stilla, går fram och tillbaka, skäller eller till och med hoppas. Därför varierar skallen av rädsla från hund till hund men de generella kännetecknen är:

  • Väldigt högljudda skall eller väldigt svaga
  • Långa och långsamma skall, eller korta och snabba
  • Ibland ylande innan skallet

Varning

Varnningsskallet som exempel på hundars olika skall.

Av alla hundskall är det nog detta som är lättast att identifiera. De är inte korta eller långa; de följer på varandra; och de är inte snabba. Dessutom kommer hunden att leta rätt på dig. Han kommer att peka ut vad det är som oroar honom eller vad det är som han varnar oss om.

För att förstå vad det är han försöker säga oss måste vi ta hänsyn till den nuvarande situationen och försöka se vad det är han vill peka ut. Vi måste också se efter om han skäller på oss för att varna en annan person.

Inlärda skall eller skall för uppmärksamhet

Hundar kan också skälla för att få uppmärksamhet. Faktum är att det är en av metoderna som vi besvarar bäst. En av de tydligaste kännetecken på det här skallet är att det upphör när vi ger honom vår uppmärksamhet eller det han vill.

Typiskt sett består ett inlärt skall av ljud som inte är särskilt höga (även om volymen kan öka om hunden inte får någon som helst reaktion), och det är normalt sett ett par sekunder mellan varje skall. Man kan nästan säga att mellan varje skall finns det tillräckligt med plats för att säga “Tyst!” eller “Nej!”

Hursomhelst, eftersom detta skall är inlärt kan det förändras med tiden. Målet är att få vår uppmärksamhet eller att ge honom någonting. Därför kommer han att testa olika skall tills han hittar ett som helt säkert får oss att reagera

Ylande på hjälp

Det här är inte precis ett skall, men när hundar ropar på hjälp använder de sig av ett väldigt karaktäristiskt ljud: ylandet. Ylande är ett rop på hjälp till hundens mänskliga familj eller andra hundar, eller bara för att se om det finns andra hundar i närheten. Det är väldigt svårt att blanda ihop det med något annat ljud.

Hundar ylar tillbaka till varandra, och det är en av anledningarna till att de ylar när ambulansen kör förbi med sirenerna på: de känner ett behov av att kommunicera med saken som skickar ut ett rop på hjälp.

Skallet är en viktig del av hundars kommunikation, men det är inte den enda faktorn. Rörelser, kroppshållning och ansiktsuttryck är andra faktorer som måste vägas in när du vill förstå din hund (eller andra djur). Glöm inte heller att samma sorts skall kan betyda olika saker beroende på den aktuella situationen eller omgivningen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.