5 olika arter som leds av honor i naturen

5 olika arter som leds av honor i naturen
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Människor har normalt sett alltid trott att hanar är dem som styr i djurriket. Det finns dock många arter som har samhällen med matriarkat – alltså arter som leds av honor.

Arter som leds av honor

Bonobo

Bonobos är ett bra exempel på en av de arter som leds av honor. De är väldigt lika chimpanser och löser de flesta av sina konflikter genom sexuell aktivitet.

Till skillnad från hos chimpanser, där lagen om överlevnad av de starkaste verkar råda, brukar bonobos ledare vara mer fredliga. Det finns många teorier om varför sådana stabila grupper har uppstått, speciellt eftersom honor brukar vara mer aggressiva och lättretliga än hanar. Huvudteorin är att de är bra på att forma allianser som håller hanar på deras plats.

En grupp bonobos äter

En ny studie tyder på att honor kontrollerar hanar genom sex. Det har även föreslagits att bonobohonor över tusentals år har valt ut de mest aggressiva hanarna för att vinna den evolutionära striden.

Späckhuggare

Späckhuggarnas familjestruktur kretsar kring en alfahona. Matriarken är ledaren och hennes barn stannar med henne i årtionden. Detta utgör en mycket stabil familjestruktur. Honor brukar också leva mycket längre än hanar. Man tror att detta beror på det stora beroende som gruppen har av honor, som bryr sig om dem i årtionden. De bryr sig även om sina barnbarn och är ett av de få djur som går igenom klimakteriet.

Elefanter

Dessa jordens jättar är inte bara ett exempel på arter som leds av honor, utan dessa djur är väldigt speciella på grund av sättet de hanterar motgångar.

Elefantens minne är legendariskt. Det betyder att en äldre elefant som har levt i decennier och överlevt torka och tjuvskyttar är det bästa valet av ledare. Dessa matriarker vet hur de hittar vatten under de tuffaste somrarna och hur man beter sig när människor är i närheten. Det har också visat sig att de är bra på att upptäcka rovdjur. Dessa djur kan även avgöra ett rytande lejons kön och vilken nivå av hot det utgör.

Precis som späckhuggare är elefanter väldigt beroende av deras ledare. Det betyder att tjuvskytte ofta kan vara mycket mer dramatiskt än det ser ut. En hel grupp kan falla isär efter en matriarks död.

Elefantens minne är legendariskt. Det betyder att en äldre elefant som har levt i decennier och överlevt torka och tjuvskyttar, är det bästa valet av ledare.

Hyenor

Hyenor är en annan av de arter som leds av honor. Trots deras dåliga rykte är dessa djur också mycket intelligenta och sällskapliga djur. De har en väletablerad hierarki som är högt respekterad.

Detta samhälle leds av honor eftersom de är starkare och större, vilket är en tillräckligt god anledning för hanarna att bli undergivna. Hanarna brukar jaga, men honorna är alltid de första att äta.

I hyenasamhället fungerar hanarna praktiskt taget som spermadonatorer. Parning är inte möjligt utan honans samverkan, i motsats till många andra arter.

Detta samhälle leds av honor eftersom de är starkare och större, vilket är en tillräckligt god anledning för hanarna att bli undergivna.

Lemurer

Lemurer är en mycket speciell typ av primat och det finns dussintals arter som leds av honor. Det bästa exemplet är ringsvanslemur.

I denna art är honorna ganska aggressiva med män genom att ta ifrån dem deras mat, bita dem eller slå dem ofta när de inte är nöjda med deras beteende. Det har upptäckts hos många av dessa arter att testosteronnivåerna är mycket högre hos dessa honor än hos andra primater.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.