Är en vargflock en grupp eller en familj?

Vargar är en av de djur i naturen som har väckt mest nyfikenhet.
Är en vargflock en grupp eller en familj?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kanske är det för deras nära samexisterande med människor genom tiderna. Eller kanske är det för deras delade ursprung med hundar (hunden är ju trots allt människans bästa vän). Låt oss ta en titt på vargarnas struktur och se huruvida en vargflock är en grupp eller en familj.

Normalt sett är flockdjur bara djur som rör sig tillsammans i en grupp. Mellan dessa hunddjur uppstår dock viktiga förhållanden. En vargflock  har en speciell hierarki. De behöver i grund och botten detta samarbeta för att fälla sitt byte.

Alla vargar är inte likadana

Vargar lever över hela världen. Men deras flockantal är mycket mindre idag. Detta är på grund av människan. Det sjunkande antalet vargar har främst att göra med konflikter mellan gårdsägare och vargar. På grund av den enorma ekologiska framgången hos vargar så finns det många underarter. Huvuduppfattningen är dock att det finns 14 underarter som vargen indelas i.

Fyra vargar

Dessa underarter har flera skillnader. På grund av detta kan en vuxen varg variera i vikt mellan 10 och 70 kg. Den stora variationen i vikt mellan de olika underarterna är anledningen till varför vissa av dem jagar större djur. Som ett resultat måste de ha en större flock för att lyckas med uppgiften.

I USA har till exempel en vargflock med så många som 30 djur siktats. För den här underarten av varg är det vanligt att de organiserar sig i grupper om 20. Små exemplar såsom den iberiska vargen (Canis lupus signatus), formar flockar på max 7 djur. Det innebär att antalet vargar i en flock beror i stort på deras underart och det varierar enormt.

Myten om alfa vargen

Den gängse kulturella uppfattningen förklarar vargarnas sociala liv genom alfahannen. Den här vargen når toppen av hierarkin i flocken genom att visa sin fysiskt överlägsna styrka gentemot de övriga hannarna i flocken. Sanningen är den att bland många experter som studerar vargar världen över håller nu denna populära uppfattning om alfahannen på att ifrågasättas.

Det var David Mech, en av de största experterna på den här rasen, som myntade termen under hans första studier under 60-talet. Även han avvisar nu dess användning. Mechs studier baserade sig på artificiella flockar i fångenskap, och inte på hur vargflocken fungerar i naturen.

Bland experter på det här djuret runt om i världen ifrågasätts nu teorin om alfahannen.

Är en vargflock en grupp eller familj?

Enligt Mech skulle det vara mycket mer passande att tala om hanars och honors uppfödning. Flockens ledare är inte den som besegrar resten, utan den som reproducerar. Faktum är då att det inte finns så mycket konkurrens, eftersom resten av en vargflock vanligtvis är avkomman till det förökande paret.

Detta innebär att en vargflock  aldrig slutar vara en familj. Vissa föräldrar lever med sin avkomma tills de är redo att fortsätta sitt liv på egen hand. Vargar får mellan 3 och 8 valpar per kull. Detta är tillräckligt för att de ska kunna bilda en flock enbart av sin avkomma.

Det finns dock en alfahanne i grupper i fångenskap, där individerna inte är familjemedlemmar. I sitt vilda tillstånd kan alfahannen även uppstå i stora flockar, som fallet i Yellowstone. För att forma så stora flockar krävs flera förökande par, och därmed uppstår mer konkurrens.

beteendet i en vargflock

Faktum är att vargen får mellan 3 och 8 valpar per kull vilket är tillräckligt för att skapa en flock enbart med sin egen avkomma.

Samarbetet inom vargflocken

I stora flockar är grupp strategi en grundfaktor. Vargen kommer att använda olika strategier för att nå de snabba däggdjur de vanligtvis jagar. Sommartid kommer de till exempel att försöka föra in sitt byte i steniga områden, träsk eller floder.

Under vinter kan däremot blotta närvaron av en varg få en hjort att bli så nervös att den blir fast i snön. Dessa stora flockar är kända för att jaga stora byten, såsom den fruktade amerikanska bisonoxen.

I vargflocken kan yngre vargar ofta agera som åskådare för att lära sig. Även om det inte finns några etablerade roller använder sig vargarna av sina fysiska skillnader när det kommer till jakten. Man ser att honorna som är lättare många gånger vägleder den skenande hjorden. De tyngre hanarna är vanligtvis de som jagar bytet när det väl blivit avskiljt från hjorden och desorienterats.

Alfarollen är anekdotisk. Faktum är att det verkar som att ingen varg ligger under någon annans kommando. Alla verkar veta vad de ska göra när tiden är inne.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.