Redaktionell policy

Allt som har med djur att göra skapar nyfikenhet. Och när det kommer till våra husdjur är information om hur vi sköter och tar hand om dem inte bara intressant, utan viktig för att vi ska kunna ge dem det bästa. Därför är vårt mål att ge dig pålitlig och lättförståelig information om djurvärlden.

Vår redaktionella vision

Vi är en pålitlig informationsportal om djur. Vi använder ett tydligt och enkelt språk för att förmedla vetenskaplig information och erbjuder skötselråd om husdjur. Dessutom rekommendationer som skyddar livsmiljön för levande varelser något som är viktigt för oss.

Det finns stora mängder med information om djur och husdjur på internet, men hos Mina djur erbjuder vi dig en trevlig rundtur med information certifierad av yrkeskunniga: biologer, veterinärer och specialiserade journalister.

I vår portal hittar du ett positivt synsätt om djur och miljö. Vi vill hjälpa dig att ta hand om planetens vilda djur och att du gör det med den bästa informationen som finns tillgänglig.

Våra värderingar

Mina djur styrs av värderingar som representerar det vi vill förmedla med vårt innehåll:

  • Förtroende: Informationen du hittar här är tillförlitlig. Den har bekräftats av yrkeskunniga och stöds av vetenskapliga källor.
  • Engagemang: Vi vet att djurskötsel faller inom ramen för respekten för det naturliga livet som sådant. Detta är vad vi vill förmedla i det vi publicerar.
  • Tillgänglighet: Vi använder ett begripligt språk utan att ge avkall på vetenskaplig korrekthet.
  • Kvalitet: Kvaliteten på den information vi tillhandahåller är viktig för oss. Vi publicerar inte uppgifter eller information som vi inte kan bekräfta eller som kan få dig att tvivla på dess sanning.

Dessa värderingar styr vårt dagliga arbete. Vårt åtagande är att erbjuda dig det bästa innehållet som är pålitligt, engagerat, bekant och bekräftande för att hjälpa dig att förbättra välmåendet för dina husdjur.

Vår röst

För att kommunicera information enligt våra värderingar använder vi ett språk med vissa särskilda egenskaper:

  • Empatiskt: Vårt innehåll är till för människor som är intresserade av djur, oavsett om man har ett husdjur eller inte, funderar på att skaffa ett eller helt enkelt bara för att man gillar djur. Mina djur är en portal som talar med ett personligt och varmt språk och som ställer sig i sina läsares skor.
  • Vägledande: Vi hjälper till att förbättra livet för dina husdjur och ger tips och rekommendationer om hur du vårdar vår planet. Våra råd är och enkla att tillämpa i vardagen.
  • Engagerat: Vi dömer inte, men står på sidan som fokuserar på att ta hand om vår miljö. Vi vill främja ett liv i harmoni med naturen och lyfta fram olika förhållningssätt som är skadliga för våra vilda djur.
  • Pålitligt: Vi arbetar med experter och yrkeskunniga som kommunicerar sin kunskap efter att ha verifierat den med konkreta vetenskapliga källor. Du kan lita på informationen du får hos Mina djur.

Stilguiden som våra redaktörer följer fokuserar på enkelhet, utan att göra avkall på noggrannhet och inkludering. Vår röst är vänlig och professionell, lättförståelig och vetenskaplig på samma gång.

Vårt team

Mina djur består av ett team av yrkeskunniga inom biologiska och veterinära områden som erbjuder information av kvalitet som är tillförlitlig, sanningsenlig och aktuell. Vårt team sätter dessutom högt värde på empati, varför vi skapar vårt innehåll på ett enkelt, begripligt och vänligt språk.

Författarna och redaktörerna för vår portal verifierar informationen de erbjuder läsarna genom vetenskapliga källor och sin yrkeserfarenhet. För innehållsskapandet beaktar de en föregående efterforskningsprocess som är en del av deras ansvar när de ger förslag, råd och rekommendationer.

Vi prioriterar information från vetenskapliga studier och från källor med känd prestige inom vård och forskning, både statliga och icke-statliga organisationer. När någon yrkeskunnig ger råd utifrån sin speciella och personliga erfarenhet, är vi tydliga med att detta är fallet.

Vår redaktionella process

Mina djur väljer innehåll efter vad våra läsare som är intresserade av de vilda djurens värld anser är mest relevant. Vi skriver också om också aktuella nyheter och analyser av nya situationer inom djurbiologi.

En del av redaktionen ansvarar för att erbjuda relevanta men också originella ämnen, för att undvika upprepningar. Vart och ett av dessa ämnen analyseras innan de godkänns (eller inte godkänns) för att gå vidare i den redaktionella processen.

Sedan skriver det yrkeskunniga teamet innehållet inom de godkända ämnena. Guidade av våra värderingar och vår röst, utarbetar de en empatisk, personlig, informativ, pålitlig och vetenskapsbaserad text. En annan del av redaktionsteamet granskar och redigerar detta innehåll innan det publiceras.

Du bör veta att Mina djur hälsa inte tillåter plagiat, och vi strävar efter att dela originalinnehåll genom en noggrann granskning.

Efter en viss tid kontrolleras innehållet i vår portal igen, efter att det har publicerats. Detta görs för att hålla uppgifterna uppdaterade, vilket är särskilt viktigt inom ett så föränderligt område som djurbiologi. En del av redaktionen granskar med jämna mellanrum det publicerade materialet för att lägga till nya vetenskapliga uppgifter, göra korrigeringar baserat på läsarnas förslag och förbättra texterna.

Detta är en ständigt pågående innehållsrevision. Vi vet att framsteg inom biologi, artbevarande och veterinärkunskap sker hela tiden, och sker snabbt.

Våra verifieringsmärkningar

  • Faktakontrollerad: Om vår artikel har denna märkning betyder det att innehållet är baserat på tillförlitliga vetenskapliga och akademiska källor. Du kan se dessa källor i den slutliga bibliografisektionen.
  • Evidensbaserad: Denna märkning innebär ett högre verifieringsvärde än det föregående. Det betyder att de flesta av källorna i bibliografin är vetenskapliga studier som har genomgått en egen valideringsprocess av specialiserade hälsotidskrifter.

Ansvarsfriskrivning

Innehållet på My Animals, avser att informera och utbilda för att hjälpa dig att ta hand om dina husdjur. Det är dock viktigt att notera att det inte är en ersättning för diagnos, råd eller behandling från en djurhälsospecialist. Varje husdjur är unikt och kan kräva ett personligt förhållningssätt för dess välbefinnande.

Om du har några frågor eller funderingar om ditt husdjurs hälsa eller vård, rekommenderar vi därför att du rådgör med en veterinär du litar på innan du fattar några beslut. Informationen som presenteras på vår webbplats är inte avsedd att vara en heltäckande guide till husdjursvård, utan snarare ett användbart verktyg som kan komplettera råden från en djurhälsospecialist.

Sammanfattningsvis, kom ihåg att vårt innehåll endast fyller ett informationssyfte och att korrekt veterinärvård kan göra stor skillnad för ditt husdjurs hälsa och välbefinnande.

Kommentarer, förslag och rättelser

Mina djur tar gärna emot kommentarer, förslag och korrigeringar från våra läsare. Ditt deltagande i vår röst och våra värderingar är mycket viktigt för att vi ska kunna fortsätta att säkerställa kvaliteten på vårt innehåll, eftersom du är vår prioritet.

De meddelanden du skickar till oss kommer alltid att beaktas, kommer att besvaras så snart som möjligt och kommer att leda till revidering av våra publikationer. Vill du berätta något för oss? Skriv till oss via vår kontaktsida.