Bandet en ägare har till sin hund: hur skapas det?

Bandet en ägare har till sin hund: hur skapas det?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Bandet en ägare har till sin hund är väldigt speciellt. Olika studier definierar de fysiska och psykologiska fördelarna med att ha ett husdjur. Det finns även många berättelser om försoningar som bevisar tillgivenheten djur har för sina ägare.

Bandet en ägare har till sin hund går åt båda hållen, och det kan vara så starkt att det influerar hjärtslagen hos båda parterna. Därför hjälper djur till att minska stress- och ångestnivåer hos sina ägare. Personer som äger hundar löper mindre risk för hjärtsjukdomar.

Ömsesidiga fördelar med bandet en ägare har till sin hund

Hund blir klappad

Det finns många studier som visar att våra husdjur kan identifiera när vi är ledsna eller sjuka. Vidare kommer de anta ett beteende som hjälper till att förbättra vårt humör.

Bland fördelarna visar det sig att människor tenderar att vara mycket mer intresserade av sina matvanor när de ansvarar för att utfodra ett husdjur.

Statistik om hundar och deras ägare visar att många personer som lever ensamma är helt och hållet lyckliga eftersom de har en djurvän. Att ha en hund är utan tvekan något som tillhandahåller individen med stor tillfredsställelse.

Det är vanligt att hundar visar ansvar tack vare den förståelse, omvårdnad och de känslor de får.

En hund och dess ägare: kopplingen mellan dem

Bandet en ägare har till sin hund baseras på en sak: tillit. Djuret måste få sin ägares tillit. Precis som med människor är tillit inte helt lätt att få, men lätt att förlora.

Bandet till en hund kan vara fysiskt och emotionellt. Den fysiska sidan består av att hunden ser ägaren som en tillhandahållare av saker som tillfredsställer fysiska behov. Det kan vara mat, dryck, bekvämlighet och värme, bland annat.

Den emotionella sidan är mer komplicerad och kan fås genom att leka. Lekar mellan hund och ägare lär även ut lydnad och låter oss lära våra hundar nya saker.

Att klappa våra hundar stärker bandet

En viktig metod för att stärka bandet en ägare har till sin hund är att klappa den. Om du till exempel klappar hunden när du sitter vid datorn eller ser på TV, kommer djuret dock märka av din brist på uppmärksamhet. Hunden behöver din fulla uppmärksamhet när du klappar den.

En annan viktig riktlinje är att kalla på din hund och därefter påbörja interaktionen genom att klappa den. Att kalla på hunden med dess namn stärker också bandet mellan er.

Bandet mellan människor och hundar

Nyligen utförda experiment som utfördes av forskare vid Avdelningen för djurvetenskap och bioteknologi vid Azabu University (Japan). Dessa studier har visat att hormonet oxytocin skapar kopplingar lika starka som dem som bildas på biologisk nivå mellan föräldrar och barn.

Den visuella kontakt som etableras mellan en hund och dess ägare stärker deras emotionella band. Slutsatserna från studien är tydliga: människor och hundar stärker sina biologiska kopplingar i en nervkrets som drivs av oxytocin. Den fungerar och byggs på samma sätt som mellan individer i samma familj.

Av vital vikt

Hund med ägare

Hundar är sociala djur och relationen en hund har med sin ägare är en av de viktigaste frågorna för dess liv. En bra relation med hunden börjar i samma ögonblicket den kliver in i huset för första gången. Om du hämtade din hund på ett adoptionscenter kommer intensiteten i relationen börja från det ögonblicket.

Det speciella bandet mellan människan och dess bästa vän ligger i hormonprocessen som aktiveras när vi ser på varandra. Det är lite som bandet mellan en mor och hennes barn.

Oxytocin kan även agera som en signalsubstans i hjärnan. Den anses ha en viktig roll i igenkänningen och etablerandet av sociala band. Och på samma sätt i bildandet av en relation präglad av tillit mellan personer och deras husdjur.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.