Får och getter

Dessa gårdsdjur är mycket viktiga för människor. Får ger oss ull, mjölk, ost och kött och getter ger mjölk och ost. Denna sektion är tillägnad dessa båda arter.