Förbud mot vietnamesiska hängbukssvin i vissa länder

Den vietnamesiska grisen är en invasiv art som inte bör förbises. I Spanien har man redan förbjudit den.
Förbud mot vietnamesiska hängbukssvin i vissa länder
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I Spanien har myndigheterna lagt fram ett förbud mot vietnamesiska hängbukssvin eftersom de klassas som en invasiv art. Den har även placerats på en lista över skadliga djur.

Det är många som har denna vietnamesiska gris som husdjur och man ser dem ofta utanför husen eller i koppel. De kan dock orsaka stora problem när de rymmer eller släpps ut i det vilda.

Nya invasiva arter

I Spanien är listan över främmande invasiva arter en av få juridiska barriärer som förhindrar att en person har ett visst djur som husdjur. Detta beror främst på att djuret har orsakat någon form av miljöproblem.

Detta var fallet för många andra djur som man innan kunde ha som husdjur, som exempelvis vissa sköldpaddor eller tvättbjörnen.

Nu hamnar även den vietnamesiska grisen på denna lista med invasiva arter, tillsammans med flera reptiler och växter, något som många experter inom ämnet har bett om under många år.

Liten gris.

Invasiva arter som inte är autoktona och som sedan släpps ut i naturen kan orsaka allvarliga skador på den lokala miljön. Detta kan bero på konkurrens eller att djuret jagar andra djur.

Andra arter som även befinner sig på denna lista är ödlan Varanus albigularis samt kungspyton. Den sistnämnde är ganska populär i flera länder.

Det är dock dock förbjudet att ha den som husdjur i länder som Spanien, för att säkerställa att den inte släpps ut i naturen.

Ett förbud mot vietnamesiska hängbukssvin

Det vietnamesiska hängbukssvinet är en liten och mörk art. Den väger ca 45 kg vid två års ålder, men den kan dubbla vikten efter detta.

Den har en förväntad livslängd på ca 20 år i det vilda och den kommer ursprungligen från Sydostasien.

Den vietnamesiska grisen har dock spridit sig utanför Asien eftersom många vill ha den som husdjur. Därför finns det många uppfödningsplatser för dessa djur i USA och Europa.

Gris i olika färger.

Varför är det vietnamesiska hängbukssvinet en invasiv art?

Problemet uppstod i Spanien runt 2007 då folk släppte ut dessa djur i naturen. Experterna har observerat dessa djur i det vilda och sett hur de förökar sig.

Dessa djur har börjat orsaka skador på både skördar och vilda växter.

Denna vietnamesiska gris har även gett upphov till en annan intressant art som är ett hybriddjur. Den är en korsning av den vietnamesiska grisen och lokala vildsvin.

Grisar förökar sig snabbare än vildsvin och lever i olika delar av Spanien och andra Europeiska länder.

Eftersom de vietnamesiska hängbukssvinen är inkluderade på denna lista så kan man inte längre ha dem som husdjur. Man kommer då inte kunna släppa ut dem i det vilda, vilket kommer motverka eventuella miljöproblem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Delibes-Mateos, M., & Delibes, A. (2014). El cerdo vietnamita: un nuevo caso de mascotas asilvestradas.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.