Neonatal sepsis hos hästar – symtom och behandling

Neonatal sepsis hos hästar är en infektion som påverkar ett antal olika organ. Den kan snabbt leda till att fölet dör.
Neonatal sepsis hos hästar – symtom och behandling
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

Fölning är en komplicerad tid för både märr och föl. Komplikationerna som kan uppstå är många, men i det här fallet ska vi tala om neonatal sepsis som drabbar hästar, vilket ofta visar sig dödligt för fölet strax efter födseln.

Att få ta emot stoets immunförsvar genom råmjölk är nyckeln till att se till att fölet inte blir sjukt när det kommer till världen. Många faktorer kan dock orsaka denna sjukdom. Om du vill veta mer om neonatal sepsis hos hästar så följer här all information du behöver.

Vad är neonatal sepsis hos hästar?

Neonatal sepsis hos hästar är en sjukdom som orsakas av förekomsten av bakterier i det nyfödda fölets blod. När dessa bakterier rör sig genom cirkulationssystemet sprids de i hela kroppen och orsakar skador på lungor, leder, njurar, matsmältningssystem och nervsystem.

Neonatal sepsis är en viktig orsak till dödlighet och sjuklighet hos hästar under de första sju dagarna i livet.

Den vanligaste bakterien som identifieras hos septiska föl är Escherichia coli. Andra patogener som ofta hittas i blodet från det infekterade djuret är arter av släktena Klebsiella, Enterobacter, Actinobacillus, Salmonella, Pseudomonas och Streptococcus.

Vissa av dessa bakterier innehåller ett gift i sina cellväggar som kallas endotoxin. Detta ämne stimulerar frisättningen av cytokiner i kroppen och orsakar de typiska symptomen feber, anorexi och letargi hos det infekterade djuret.

En märr med föl.

Sjukdomsorsaker

Den främsta riskfaktorn för neonatal sepsis hos hästar är när fölet inte får i sig en tillräcklig mängd kolostrum (råmjölk) av god kvalitet från modern. Denna första mjölk som produceras av modern innehåller en hög nivå av antikroppar som skyddar fölet från patogener under de första levnadsdagarna. Detta är dock inte den enda anledningen till att ett föl kan utveckla en allvarlig infektion som leder till sepsis. Här följer andra predisponerande faktorer:

 

 • dålig miljöhygien
 • stuteriets och fölets lokaler är inte ordentligt rengjorda varefter bakterier förökar sig
 • fölets för tidiga födelse
 • moderns dåliga hälsa
 • svår förlossning
 • förekomst av bakterier i miljön som stoet inte har något försvar mot (så hon kan inte överföra dem till fölet via råmjölken).

Symptomen uppträder vanligen cirka 12 timmar efter fölets födelse och är mycket tydliga.

Symtom på neonatal sepsis hos hästar

Det mest synliga tecknet är fölets extrema svaghet, det har inte kraft att resa sig och har svårt att stå stilla. Andra typiska symtom på detta tillstånd är följande:

 • bleka slemhinnor
 • feber
 • skakningar i musklerna
 • andningssvårigheter
 • intensiv diarré med följande uttorkning
 • symtom som är specifika för de organ som påverkas av bakterien
 • död kan inträffa efter några timmar.

Sjukdomen har en annan variant som är akut men utvecklas långsammare och som har högre sannolikhet till överlevnad hos fölet. Symtomen uppträder senare (24-48 timmar) och är följande:

 • sjukliga slemhinnor
 • feber
 • svårighet att stå upp
 • ledsmärta i extremiteterna
 • diarré med efterföljande uttorkning
 • då fölet överlever kommer det att drabbas av en svår septisk artrit som hindrar det från att röra sig normalt.

Diagnos av neonatal sepsis hos hästar

Det är ofta svårt att diagnostisera denna sjukdom tidigt, eftersom tecknen är varierande och gemensamma med andra sjukdomar. En blododling kan dock utföras för att identifiera de närvarande bakterierna.

Ett blodprov kan användas för att bedöma mängden immunoglobulin G. Om dessa försvar är låga är det ett tecken på att fölet inte har fått tillräckligt med kolostrum. Andra representativa värden som ses i biokemin är låga erytrocyter och hemoglobin, lågt blodsocker och hög urea.

Om ett prov av synovialvätska tas kommer det att visa en varig vätska som innehåller en stor mängd neutrofiler på grund av infektion. Efter bekräftelse av sepsis är en fullständig fysisk undersökning av djuret nödvändig.

Behandling av neonatal sepsis hos hästar

Allmän behandling är med höga doser av antibiotika med högt spektrum, med tanke på hur brådskande och omfattande infektionen är. Plasmatransfusioner rekommenderas också för att förse fölet med antikroppar.

Eftersom fölet är uttorkat och har låga blodsockernivåer ges glukoslösning intravenöst eller oralt för att hjälpa det att återhämta sig. Eftersom fölet kanske inte kan äta sig självt vid denna tidpunkt bör det ges modersmjölk i små mängder, men mycket ofta.

En nasogastrisk sond kan vara nödvändig om fölet inte vill suga på en flaska. Om så är fallet bör aldrig en spruta användas, eftersom detta kan orsaka kvävning.

Om det förekommer smittsam artrit måste man tvätta lederna med sterila vätskor. Om respiratoriska symtom föreligger bör man också ge artificiell ventilation eller syrgas. Fölets miljö bör hållas så aseptiskt som möjligt. Dessutom bör golvet vara vadderat för att förhindra liggsår, djuret kommer att tillbringa större delen av sin tid liggande.

Två hästar.
Prognosen för denna sjukdom varierar från stabil till allvarlig.

Återhämtningen beror på hur allvarlig infektionen är och vilka organ som är påverkade. Om fölet läggs in på ett djursjukhus ökar chanserna att överleva, men är trots det vanligtvis inte högre än 75 %.

Om behandlingen är effektiv och den efterföljande intensivvården utförs strikt kan fölet växa upp och bli ett friskt vuxet djur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ospina Chirivi, J. C., & Ronderos Herrera, M. D. (2014). Fisiopatología de la septicemia neonatal equina. Revista de Medicina Veterinaria1(28), 117-125.
 • Bedenice, D. (2021, 26 octubre). Septicemia in Foals. MSD Veterinary Manual. Recuperado 3 de noviembre de 2021, de https://www.msdvetmanual.com/horse-owners/disorders-affecting-multiple-body-systems-of-horses/septicemia-in-foals
 • Moreno Camelo, N. A. (2021). Septicemia neonatal equina en potro clonado concebido a partir de un embrión vitrificado de raza polo argentino.
 • Franco Ayala, M. S., & Oliver Espinosa, O. J. (2015). Enfermedades de los potros neonatos y su epidemiología: una revisión. Revista de Medicina Veterinaria, (29), 91-105.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.