Avvänjning och en kalvs immunsystem

Inom djuruppfödningen fattas ibland beslut utan att man tar hänsyn till hur djuren påverkas. Tidig avvänjning är ett sådant exempel.
Avvänjning och en kalvs immunsystem
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Avvänjning är när kalven slutar äta modersmjölken och börjar äta som en vuxen. Som vi alla vet är bröstmjölk viktigt för däggdjur under de första levnadsmånaderna, och avvänjning kan ha en betydande effekt på en kalvs immunsystem.

Men trots detta vill många lantbrukare avvänja kalvarna tidigt. I dag ska vi titta på avvänjningens konsekvenser för kalvens immunförsvar och andra faktorer därtill. Läs vidare för att få veta mer!

Viktiga faktorer för avvänjning och en kalvs immunsystem

Innan avvänjning måste lantbrukarna ta hänsyn till två viktiga faktorer: kon och den diet som kalven kommer att behöva efter avvänjningen. Dessa avgör vilka åtgärder som är lämpligast för lantbrukaren att vidta.

De första månaderna i en kalvs liv

När de väl är födda är alla däggdjur beroende av modersmjölken för att få de näringsämnen de behöver. För kor är detta förhållande ännu mer komplicerat, särskilt när man betänker att de måste utveckla ett matsmältningssystem för idisslare. Detta beror på att kalvens mage genomgår betydande förändringar under de första levnadsveckorna.

  • Omedelbart efter födseln använder kalven inte sina tre första magar, som kallas våmmen, nätmagen och bladmagen. Modersmjölken går direkt till den fjärde magen, löpmagen, och därifrån vidare till tarmarna. Detta innebär att kalvar till att börja med smälter maten precis som djur som inte är idisslare.
  • Under de följande veckorna börjar kalvens andra magar att utvecklas i takt med att kalvens näringsbehov förändras. När den är ungefär 100 dagar gammal kan modersmjölken inte längre förse den med alla de näringsämnen som den behöver.
  • När den är fem månader gammal är gräs ett mycket lämpligare alternativ för dem och modern börjar också producera mindre mjölk. Normalt är det då som avvänjningen börjar.

Om mjölkproduktionen fortsätter längre än så kan det trötta ut mamman och begränsa hennes chanser till återhämtning efter förlossningen. Detta skulle inte gynna vare sig mamman eller kalven.

En ko tittar på sin kalv på ett fält.

Mamman ansvarar för sin kalvs immunsystem under de första levnadsdagarna.

En kos näringsbehov är som störst under de två första månaderna efter födseln. Under denna tid producerar hon allt mer mjölk och hennes brunstcykler börjar igen.

Efter denna period börjar hon dock producera mindre mjölk tills kalven är avvänjd. Detta leder till att hennes eget näringsbehov minskar eftersom hon inte längre behöver producera fett- och energirik mjölk till kalvarna.

Hur konstigt det än låter har kor faktiskt större näringsbehov när de ger di än när de är dräktiga. Därför är det bättre för kon och lantbrukaren att avvänja kalven så fort som möjligt.

Utfodring efter avvänjning

Avvänjning av kalvarna gör det möjligt att bättre utnyttja den tillgängliga betesmarken. När modern har slutat producera mjölk kan hon hålla sig frisk med foder av lägre kvalitet och lämna det högkvalitativa gräset till kalvarna för att hjälpa dem att växa sig starka och friska.

Vilka är fördelarna med tidig avvänjning?

Som du ser är avvänjning ett ganska komplicerat ämne, men att avvänja en kalv tidigt kan innebära fördelar för lantbrukaren:

  • Modern kan återuppta sin fortplantningscykel tidigare.
  • Fortplantningscyklerna kan samordnas, vilket leder till ett större antal kalvar per fertilitetsperiod.
  • Det blir kortare tid mellan födsel och befruktning av nästa kalv.
  • Modern återhämtar sig fysiskt snabbare.
  • Betesmarkerna kan förvaltas bättre.

Hur påverkas kalvens immunsystem?

Immunförsvaret är viktigt för alla djur för att hantera bakterier och virus. När en sjukdomsalstrare tränger in i ett djurs kropp omges det snabbt av en armé av vita blodkroppar (lymfocyter). Dessa celler är en viktig del av kroppens immunförsvar.

Problemet är att däggdjur inte har några vita blodkroppar direkt efter födseln. Dessutom, när de väl börjar producera dem tar det ett tag innan de kan skapa antikroppar för att bekämpa bakterier och virus. Så hur kan ett djur avvärja sjukdomar direkt efter födseln?

Det är här den passiva immuniteten träder fram. Den tillhandahålls av kolostrum, den första mjölken som modern producerar efter födseln. Denna mjölk förser kalvarna med de antikroppar som de behöver för att försvara sig mot infektioner tills deras kroppar kan göra det på egen hand.

Det är alltså uppenbart att tidig avvänjning påverkar kalvens immunförsvar.

Immunbrist hos kalvar

Kalvar med immunbrist är sådana som inte har tillräckligt med antikroppar från moderns håll. Dessa djur löper tyvärr större risk att drabbas av farliga infektionssjukdomar under de första levnadsveckorna.

Den främsta orsaken till immunbrist är att kalven inte får tillräckligt med antikroppar från kolostrum. Så allt som kan förbättra upptagningen är till nytta, t.ex. att hjälpa de nyfödda djuren att dricka de första gångerna.

En man och flicka som avvänjar en kalv vilket kan påverka kalvens immunförsvar.

Även om avvänjning kan verka fördelaktigt för lantbrukaren och till och med för modern så måste man vara försiktig, särskilt vad gäller kalven. För den är modersmjölken dess första försvarslinje, så det är viktigt att ta hänsyn till alla möjliga faktorer innan man bestämmer sig för att avvänja den.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.