Påkörda djur: boskap och djurliv i fara

Boskap och djurliv på vägen eller motorvägen är ett ämne som ofta leder till stor kontrovers. De orsakar många olyckor, och det finns specifik lagstiftning för denna fråga, vilket vi ska diskutera i denna artikel.
Påkörda djur: boskap och djurliv i fara
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ett av de mest komplexa problemen i glesbygden och omkringliggande områden är påkörda djur och att säkerställa hälsan för boskap och djurliv runt vägar.

Inte bara hur man ska flytta boskap från A till B, utan även hur man ser till att allt annat djurliv också är säkert. Hur ska man reglera detta?

Den fridfulla samexistensen hos människor och deras fordon, fotgängare och djur på vägarna kräver lagstiftning för att undvika olyckor och inte ha en negativ påverkan på jordbruk.

Byggandet av vägar har påverkar djurlivet ända från starten. Det inte bara ändrar och isolerar dem från sina habitat och populationer, utan begränsar även deras förmåga att röra sig och leva.

Vidare finns det en kultur av likgiltighet och hopplöshet. Många av oss har blivit lärda att ignorera livlösa kroppar på vägen, inklusive fåglar som far in i våra vindrutor.

Hur man undviker trafikolyckor med djur

Getter korsar väg

De flesta av olyckorna kan undvikas. Folk måste vara uppmärksamma när de kör istället för att pilla med telefoner och stereos.

Har du någonsin tänkt på att din bil är en väldigt farlig maskin som kan färdas långa sträckor på bara en sekund?

Våra ögon måste ständigt vara på vägen och uppmärksamma allt som är eller kan komma att vara i vårt fordons väg. Vi måste även köra vid hastigheter som låter oss stanna snabbt.

Kom ihåg att man i Sverige har anmälningsplikt om man är med om en olycka med djur.

Likt de flesta länder har USA lagstiftning för djur i trafiken, utöver vanliga trafikregler. I denna artikel ska vi använda detta land som exempel för att berätta mer om denna lagstiftning.

Projekt för observation av påkörda djur

Sedan 2009 har man etablerat systemet för observation för påkörda och dödade djur i trafiken. Många rapportörer använder en webbplats för att rapportera om påkörda djur de sett.

De tillhandahåller platsen, identifiering och annan användbar information om händelsen. Det finns till och med webbplatser där man kan se denna information.

De är tillgängliga för alla som vill studera de troligaste orsakerna till påkörda djur, distributioner av djurliv, rörelser av djurliv och andra studier.

Dessa webbplatser finns tillgängliga för delstaterna Kalifornien, Maine och Idaho.

Påkörda djur: att undvika trafikolyckor

Kor på bergsväg
Fordonskollisioner med djur har många negativa konsekvenser:

I USA gäller följande riktlinjer när man reser med eller driver djur på allmänna vägar:

  • Djur och deras transportfordon ska inte vistas på områden för fotgängare.
  • Lösa boskap och flockdjur måste använda den högra vägrenen. Om du absolut måste använda vägen ska du hålla dig nära den högra kanten.
  • De får aldrig ockupera mer än halva det området.
  • Drivning av djur på allmänna vägar ska göras i grupper av måttlig längd. Varje djur ska ha minst en drivare.
  • Djurdrivarna måste lämna företräde åt fordon när de når korsningar.
  • Om två grupper av djur färdas i motsatt riktning och möts så måste de alternera. Alltså utan at störa trafiken av fordon och fotgängare.
  • Avslutningsvis bör drivarna bära lampor när de vistas på bilvägar när sikten är sämre. Lamporna bör vara vita eller gula framåt och röda bakåt.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.