Allt om hönors beteende!

Hönors beteende är fullt av överraskningar. De är inte de enkla fåglar som de flesta tror att de är. Vill du veta varför?
Allt om hönors beteende!

Senaste uppdateringen: 12 april, 2022

Dessa fåglar beteende är förvånansvärt nog hos gemene man relativt okänt, men det är fullt av överraskningar och komplexitet. Hönors sanna beteende är en gåta för de flesta som inte lever med dem, trots alla år de har livnärt oss, domesticerade i våra mänskliga miljöer.

Tamhöns är fåglar som tillhör ordningen Galliformes, specifikt till familjen Phasianidae. Deras vilda förfäder kunde flyga kortare sträckor, men dagens arter kan knappt stiga till toppen av ett träd. De är små fåglar, väger högst 4 kilo, men du kommer kanske bli förtjust i dem efter att ha läst den här artikeln.

Hönors beteende

Tamhöns tillbringar mer än halva dagen med att leta efter mat. De är blyga fåglar och även i kulturlandskap har de sina rovdjur, som rävar, mårddjur eller rovfåglar. När de inte letar efter mat är det vanligt att de visar några av följande beteendemönster om de befinner sig i en lämplig miljö :

 • Flaxande: De slår sina vingar med kraft, men utan att ta till flykt. Det är en rörelse som är utformad för att stretcha och stärka deras vingar, samt att fälla gamla fjädrar och kontrollera populationen av eventuella parasiter.
 • Fjädervård: Genom att extrahera olja från uropygialkörteln med huvudet och näbben polerar och rengör hönan sina fjädrar.
 • Termoreglering: Hönsfåglar är mycket känsliga för höga temperaturer, så de har olika beteenden för att svalna under varmt väder. Några av dem inmundigar dricksvatten istället för att äta, breder ut vingarna eller flämtar med en öppen näbb. När de är kalla, puffar de vanligtvis upp sina fjädrar för att ta in luft mellan dem vilket ökar isoleringen och håller fågeln varm.
 • Sandbad: Detta beteende har även sociala funktioner. De kan ses bada i grupp för temperaturreglering och egenvård. Med denna åtgärd blir hönan också av med kvalster och andra parasiter som den kan ha på sina fjädrar.
Hönors beteende i grupp.

Socialt beteende

De är gruppfåglar som är organiserade hierarkiskt (läs mer i slutet av artikeln). Med hjälp av en hackordning upprättar hönsen dominans tills en alfahöna återstår som vanligtvis får den bästa platsen för att sova och äta, och även, om möjligt, bredvid den dominanta tuppen. Undergivet beteende visas genom att sänka huvudet och att fly undan med benen något böjda.

Tuppar har sin egen hierarki, parallellt med hönsen, vilket också inkluderar territorialitet och hotfulla beteenden.

Vanligtvis består flocken av en dominant tupp, hönorna med kycklingar samt eventuellt några underordnade ungtuppar. Tuppen fyller rollen som flockens beskyddare och hönsen följer dem inom det territorium som de markerar som deras. Det är vanligt att se alla höns vilande runt tuppen, som förblir upprätt och vaksam.

Upp tills då flocken når cirka 25 individer räcker det med hackordningen för att freden ska behållas. Men på platser där mer än kanske till och med 80 exemplar packas in – till exempel inom den “frigående” livsmedelsindustrin – där är attacker vanligare och hierarkin baseras mer på kroppsstorlek och tillfällig kampförmåga.

Dessutom kan höns skilja på om ett annat exemplar är deras direkta släkting eller inte. De tenderar att bilda allianser lättare med besläktade hönor, så att introducera nya medlemmar i gruppen kan leda till allvarliga attacker om det inte sker i ung ålder.

Hönors beteende: kommunikation

Mer än 30 olika vokaliseringar har dokumenterats hos höns, alla med sin egen funktion: äggläggning, värpning, varning för fara och till och med ljud av tillfredsställelse när de alla vilar tillsammans. Tupparna är de som är så berömda för att gala i gryningen, men det är helt normalt att man hör dem gala sporadiskt under hela dagen.

Reproduktionsbeteende

Kycklingar är polygama fåglar, det vill säga den dominerande tuppen är den som reproducerar sig med honorna i gruppen. Men i stora grupper kan du se några monogama par, där tuppen skyddar sin partner från andra handjur. Det vanligaste beteendet vad gäller fågelns reproduktion är följande:

 1. Uppvaktning: Tupparna visar sin storlek och färgen på sin kam och sitt bröst. Därefter sänker den en vinge till marken och rör sig i cirklar i en uppvaktningsdans. Hönan, om den är mottaglig, sänker huvudet och lyfter stjärtfjädrarna.
 2. Läggning: När de är befruktade kommer hönorna att leta efter platser på marknivå, skyddade av buskar och med en lämplig temperatur.
 3. Inkubation: Under denna period värper hönan. Det kan gå ner i vikt och tappa fjädrar i bröst- och bukregionen, vilket underlättar överföringen av värme till äggen. Inkubation varar i cirka 20 dagar, under vilken hönan bara lämnar boet för att ta korta promenader, äta och dricka.

Ätandet

Höns tillbringar större delen av sina vakna timmar med att leta efter mat, de krafsar i marken med fötterna och hackar sedan på vad de hittar i den störda jorden. Trots att de främst äter spannmål stoppar de även gärna i sig små insekter, vilket är väldigt nyttigt för dem.

Deras beteende är annorlunda beroende på maten de äter: om det är en insekt kommer hönan först att hacka det för att se dess reaktion. Om den försvarar sig och anses vara farlig lämnar de den ifred och går därifrån.

Hönors beteende under stress

Stress hos hönor observeras ofta på hönsfarmer, där de lever under trånga förhållanden och inte kan hänge sig åt sitt naturliga beteende. På dessa platser är det vanligt att man ser allvarliga övergrepp och andra beteenden som följande:

 • Plockning: Detta består av att dra ut sina egna fjädrar genom överdriven rengöring. Det identifieras genom nakna hudområden.
 • Kannibalism: Ibland blir hackningen så överväldigande att de sliter upp huden och djuren konsumerar delar av vävnaden.
 • Hysteri: I andra fall är stressen så intensiv att hönsen flaxar okontrollerat. En panik uppstår som ofta sprider sig till resten av fåglarna.
Känner du till hönors beteende?

Som du kan se är hönors beteende inte begränsat till att krafsa på marken. De människor som tar hand om dem vet att deras hierarki är komplex och att deras kommunikation är effektiv. Att se dem bortom deras roll som föda innebär att man upptäcker sällskapliga, nyfikna och empatiska fåglar med en otrolig instinkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Costa, L. S., Pereira, D. F., Bueno, L. G. F., & Pandorfi, H. (2012). Some aspects of chicken behavior and welfare. Brazilian Journal of Poultry Science14, 159-164.
 • The Startling Intelligence of the Common Chicken. (s. f.). Scientific American. Recuperado 26 de julio de 2021, de https://www.scientificamerican.com/article/the-startling-intelligence-of-the-common-chicken/?error=cookies_not_supported&code=0995b0f1-4b7c-41a2-af57-e9b2037249f2
 • Edgar, J. L., Lowe, J. C., Paul, E. S., & Nicol, C. J. (2011). Avian maternal response to chick distress. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences278(1721), 3129-3134.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.