Djurlivet på Galapagosöarna: en genomgång

Djurlivet på Galapagosöarna: en genomgång

Senaste uppdateringen: 08 februari, 2019

Galapagosöarna är en väldigt speciell plats på planeten, inte bara för sina geologiska aspekter, utan även för djuren som lever där. Deras lilla population och det faktum att de ligger relativt isolerade i havet gör djurlivet på Galapagosöarna helt unikt.

Vad är Galapagosöarna?

Galapagosöarna är en samling öar i Still a Havet, nästan 100 mil från Ecuadors kust. Administrativt sett hör de till Ecuador, som är ansvarigt för att beskydda och bevara livet på öarna.

Galapagosöarna är en ögrupp som består av 19 olika stora öar och fler än 200 smärre öar och skär. Mängden invånare som bor där året runt är cirka 25,000 enligt den senaste folkräkningen, men ön mottar också cirka 200,000 turister varje år.

Djurlivet på Galapagosöarna: sköldpaddor

När man talar om djurlivet på Galapagosöarna tänker man normalt sett på sköldpaddor eller reptiler. Galapagossköldpaddan (som kan ses på bilden längst upp i artikeln) är en art av jättesköldpaddor som lever på ön. Den kallas även elefantsköldpadda.

Den här arten utgörs faktiskt av 14 olika underarter av vilka fyra nu är utrotadeLonesome George är känt exemplar och en tragisk historia. Han var den sista av sin art och levde på öarna fram till sin död, då han var nästan 100 år gammal.

Men alla sköldpaddor bor inte på land. Det finns vattensköldpaddor också. Galapagos gröna havssköldpadda är en underart till den gröna havssköldpaddan, och lever i Stilla havets vatten även om den återvänder till öarna för att lägga sina ägg.

Andra unika reptiler och leguaner

Ett annat exempel på det unika djurlivet på Galaposöarna är havsleguanen. Det är den enda existerande ödlan som hämtar sin föda i havet; dess diet består av sjögräs. Det är dock bara de större hanarna som kan simma. Honorna och avkomman plaskar omkring och kollar efter mat när det är lågvatten.

Ödla i vatten

De största mäter över en meter och väger över 14 kilo. På grund av sin diet konsumerar de för mycket salt. De gör sig av med det genom att utstöta saltkristaller genom sina näskörtlar. När de inte letar efter mat är deras beteenden väldigt likt andra ödlor och leguaner. De ligger i solen för att värma upp sig; deras hud är svart för att uppta värmen snabbare och lättare än andra ödlor.

Fåglar: Galapagosöarna har mer än bara vattendjur

De flesta infödingarna på Galapagosöarna är faktiskt fåglar, och det finns en enorm variation på dem. Det finns pingviner, finkar, skarvar, måsar, ugglor, pelikaner…

Djurliv på Galapagosöarna

Galapagospingvinen är den enda pingvinen som lever norr om ekvatorn. Det är också en av de minsta pingvinerna med sina 2,5 kilo. De är svarta med vit mage.

Den här extraordinära punkten på planeten är hem åt 13 olika typer av finkar. Den mest kända är vampyrdarwinfink, som fått sin namn på grund av dess märkliga diet: den livnär sig på blodet från andra fåglar. Alla dessa arter är fysiskt lika bortsett från deras näbbar. Dessa kan variera i form och storlek beroende på deras huvudföda.

Galapagosskarven är den enda medlemmen av sin art som förlorat sin förmåga att flyga. Liksom alla skarvar dyker de för att fånga fisk. De är goda simmare – deras vingar är för små för att flyga så de använder dem till att simma istället.

Det finns även en ugglesort på Galapagosöarna. Till skillnad från många andra fåglar på ögruppen är ugglan inte beroende av havet för att livnära sig. Den jagar i huvudsak andra fåglar, inklusive större fåglar. Till skillnad från sina släktingar på fastlandet jag den här ugglan på dagen istället för på natten.

De minsta reptilerna: lavaödlorna

Djurlivet på Galapagosöarna inkluderar många olika ödlesorter. Lavaödlorna är de minsta som befolkar ön. De blir upp till 25 cm långa men vanligtvis är hanarna tre gånger större än honorna.

Lavaödla på sten

Lavaödlor äter insekter, och både deras beteende och livsmiljö är väldigt lika andra ödlesorter. De lever för det mesta på slättlandet, men även i områden med vegetation så att de lätt kan gömma sig. De måste dock kunna ligga i solen för att höja sin kroppstemperatur.

Galapagosöarna erbjuder, tack vare tusentals år av isolering, något av det mest unika djurlivet på planeten. Tack vare stora ansträngningar för att beskydda och bevara är det nu ett reservat och en fristad för hundratals djurarter.

Detta kanske intresserar dig
8 av de mest långlivade djuren i världen
My Animals
Läs det My Animals
8 av de mest långlivade djuren i världen

Angående de mest långlivade djuren i världen så tänker du förmodligen på elefanter eller sköldpaddor. Men det finns andra arter som lever ännu läng...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.