Emotionell intelligens hos hundar – existerar det?

Emotionell intelligens hos hundar – existerar det?

Senaste uppdateringen: 25 september, 2018

Det talas mycket om djurs förmågor. Folk anser att de får fler mänskliga egenskaper ju längre tid som går. De är kända för att förstå mycket av vad folk säger till dem och har dessutom känslorMen emotionell intelligens hos hundar då? Existerar den? Läs vidare för att få svaret!

Vad är emotionell intelligens?

Människor har många saker gemensamt med hundar, såsom den cerebrala struktur som kallas för limbiska systemet“. Detta är en uppsättning kopplingar som hanterar svar på viss stimuli. Det är kopplat till minnet, sexuell instinkt, personlighet samt beteende.

Det interagerar väldigt snabbt med nervsystemet och det endokrina systemet. Det kanske är därför människor har så nära band med sina husdjur: du kan förstå deras känslor. Hundar har också förmågan att förstå känslor, precis som människor. Ja, du läste rätt – hundar kan tolka vad personer känner och reagera i linje med det.

Springande hund

Emotionell intelligens hos hundar är med andra ord en verklighet, och därför kan människor knyta band till dem på olika sätt. Hundars hjärnaktivitet ökar när de är nära sina ägare, när han återvänder hem och när han talar eller gestikulerar.

Har hundar emotionell intelligens

Förmågan att assimilera, uppfatta, förstå och reglera ens egna och andras känslor är inte något som bara människor har. Det verkar som om hundar har förmågan att känna igen sina egna känslor (självmedvetenhet), kontrollera och omdirigera sitt humör (självreglering), främja en handling (motivation), förstå känslor hos andra i deras närhet (empati) och bygga sociala relationer.

Hundar kommer från vargar, vilket är varför de måste leva i en flock. Inom en flock finns det markerade roller och relationer etableras för att försäkra gruppens välgång. För hundar är ägarna en del av flocken, och därför försöker de känna empati för oss, förstå våra ord och tolka våra kommandon.

Vidare försöker de förstå vad de ska göra om något drabbar oss. Precis som vargar kan hundar uppfatta när en medlem känner sig ledsen, arg eller trött. De gäspar till och med när människor gör det! Detta visar en stark emotionell koppling mellan oss.

Efter flera sekel av samlevnad ser människor på sina husdjur som familjemedlemmar. För att komma överens med andra måste hundar ha utvecklat ett nytt “sinne”: emotionell intelligens. Givetvis är hundar inte de enda som kan göra detta. Människor har också skapat förmågan att förstå en varelse av en annan art endast genom att titta den i ansiktet.

Emotionell intelligens hos hundar: vad kan de lära oss?

Tro inte att det bara är du som lär din hund saker. Han kan också vara en utmärkt lärare när det kommer till emotionell intelligens:

1. Att vara närvarande

När han tar en promenad så är det enda ditt husdjur tänker på… att ta en promenad! Han observerar och luktar på allt, njuter av stimulansen och blir om nödvändigt på alerten om en fara uppenbarar sig.

Hund i koppel

2. Njut av de små sakerna i livet

När du återvänder hem efter en stressig dag på jobbet kommer din hund behandla dig som drottningen av England. Han hoppar, skäller, viftar på svansen… vilken annan familjemedlem hälsar på dig så?

3. Ha empati

Kanske är det för att hundar har ett “blankt sinne” och fokuserar på det viktiga. De kan gosa med dig när du är sjuk, trött eller ledsen. Det är deras sätt att påminna dig om att du inte är ensam… utan att säga ett ord.

4. Att se det bästa i människor

Folk spenderar dagarna med att tala illa om andra och baserar sina bedömningar på förutfattade meningar. Det är raka motsatsen till vad ditt husdjur gör! Han bryr sig inte om huruvida du är sminkad, om du är rufsig i håret eller har celluliter.

Ditt husdjur älskar dig ovillkorligt och du är den viktigaste i hans liv. Tack vare alla dessa saker är det självklart att emotionell intelligens hos hundar existerar i allra högsta grad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.