En orm i trädgården! Hur hanterar man den?

Dessa reptiler är ofarliga. De kommer inte att attackera så länge som du inte hotar eller trampar på dem. Dessa djur flyr normalt sett från människor.
En orm i trädgården! Hur hanterar man den?
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

De flesta djur blir aktiva under våren, speciellt reptiler såsom ormar. Det är därför som det är vanligt att en orm dyker upp i trädgården eller till och med inomhus under den här tiden. Ormar kan ibland bli fast i mänskliga strukturer, såsom bassänger eller fontäner. Därför bör du hjälpa de ormar du hittar och inte vara rädd för dem.

Sanningen är den att ormar generellt inte utgör någon fara för människor. Så du måste agera med försiktighet och respekt värdig ett fridlyst djur.

Vad gör jag om det finns en orm i trädgården?

Till att börja med måste du försäkra dig om att du agerar lugnt. Det är rekommenderat att du är försiktig även om ormen ifråga inte är farlig, eftersom de är väldigt känsliga för vibrationer i marken, och det kan göra dem stressade.

Om det finns en orm i trädgården ska du inte lämna den bortom synhåll. Du måste veta vart den befinner sig hela tiden. Inte på grund av dess farlighet, utan för att kunna kontrollera djuret. På så sätt kan du plocka upp den och meddela myndigheterna (om det är en huggorm eller om du befinner dig utomlands), en organisation eller en ormexpert var den befinner sig.

Montpellier orm

Identifiering av en orm i trädgården

I Sverige har vi bara tre ormar, varav det endast är huggormen som är någorlunda farlig. Av den anledningen är det bra om du vet hur du identifierar den.

Det är väldigt viktigt att du identifierar ett djur innan du hanterar det. Farorna med att hantera ett okänt djur beror helt och hållet på typen av djur.

För att kunna identifiera en orm rekommenderar vi att du kontaktar någon herpetologigrupp på de sociala nätverken. De kan vanligtvis ge dig svar på kort tid. Det är viktigt att du överväger flera personers svar innan du tar risken att hantera djuret.

Vem ringer jag om det finns en farlig orm i trädgården?

Det bästa du kan göra är att ringa en herpetologisk förening, 112, en förening för hantering av djur eller en lokal verksamhet för miljön. Om ingen av dessa alternativ finns tillgängliga och du har identifierat den som en ofarlig art kan du själv rädda eller omplacera den.

Ifall du får hjälp av någon måste du fortsätta hålla koll på ormen så att den som kommer till undsättning kan hitta den. Om du måste rädda ormen själv så försök mota in den i en hink eller kartong med en käpp.

vad gör du om du hittar en orm i trädgården?

När du väl har gjort detta kan du släppa den fri i ett område med buskar eller nära en skog. Du kan också ringa en djurorganisation och be om hjälp ifall du inte kan göra det själv.

Du bör enbart göra detta ifall du har identifierat ormen korrekt, när du ser att den är lugn och om djuret befinner sig i fara. Ormar kan vara en normal del av djurlivet i din trädgård, och även om de är ofarliga kan de attackera om de känner sig trängda.

Ormar är fridlysta djur

Du kan ha i åtanke att alla ormar (i likhet med de flesta vilda djur) föredrar att undvika människor. De attackerar enbart om de känner sig trängda eller hotade. Om du av misstag kliver på en kommer den självklart att försvara sig.

I Sverige är alla ormar fridlysta, så det är inte okej att attackera eller försöka döda dem. När du hittar en orm i trädgården är det vanligt att det är en snok.

Olyckligtvis är ormar djur som de flesta människor anser skrämmande. Kom dock ihåg att de inte utgör något egentligt hot för oss människor. Åtminstone inte i vår del av världen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.