Fiskarkatten: en utrotningshotad och intressant katt

Dessa katter är utrotningshotade på grund av förstörelsen av deras miljö samt tjuvskytte och omdömeslöst fiske som fråntar katterna deras huvudsakliga föda.
Fiskarkatten: en utrotningshotad och intressant katt

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2019

Har du alltid trott att katter inte gillar vatten? Nåväl, idag kommer vi att lära os mer om fiskarkatten. Precis som namnet antyder livnär sig dessa djur huvudsakligen på fisk. Prionailurus viverrinus  lever i Sydostasien och de är utrotningshotade, framförallt på grund av förstörelsen av deras miljö.

Länder som fiskarkatten bor i

Denna lilla katt återfinns i olika delar av Indien men mest i den nordöstra regionen. De lever även på randen till Himalaya i Nepal samt i Indusdalen i Pakistan. Andra platser som fiskarkatten lever på är:

 • Bangladesh
 • Sri Lanka
 • Sumatra och Java (öar i Indonesien)
 • Bhutan
 • Malaysia
 • Thailand
 • Vietnam
 • Kambodja
 • Burma
 • Kina

Dessa djur återfinns normalt sett i våtområden såsom träsk, korvsjöar, tidvattenströmmar och mangroveträsk. Man kan finna de upp till 1500 möh.

Fiskarkatten är en liten katt som lever i Syd och Sydostasien. Detta djur är utrotningshotat på grund av förstörelsen av våtområderna de lever i.

Fiskarkatten lurar

Fysiska drag

Vissa människor associerar mönstret på fiskarkattens ben som en anpassning till dess miljö. Dess delvis simhudstäckta tassar är dock inte mer utvecklade än andra katters.

Andra fysiska karaktärsdrag hos Prionailurus viverrinus är:

 • Vikt: mellan 6 och 16 kilo
 • Storlek: mäter mellan 66 och 86 cm mellan huvud och kropp, honorna är mindre än hannarna.
 • Kropp: lång och robust
 • Ben: relativt korta
 • Svans: tjock och kort (runt 30 cm)
 • Huvud: vitt
 • Nos: lång
 • Päls: dubbla lager med olivgrå färg. Katten har också mörka ränder längs nacken och ansiktet och bruna fläckar över kroppen. De har även en serie ofullständiga ringar runt svansen.

Föda och förökning

Fiskarkatten är en ensling och framförallt nattligt djur som inte bara fångar fisk från strandlinjen. De hoppar även i vattnet och simmar och kan till och med dyka för att fånga sitt byte.

Fisk är inte heller deras enda föda. De äter även:

 • Grodor
 • Kräftdjur
 • Ormar
 • Fåglar
 • Gnagare

Experter tror att Prionailurus viverrinus, likt tamkatten, har förmågan att föröka sig under hela året. Det högsta födelseantalet registrerat – åtminstone i de nordöstra delarna av Indien – har dokumenteras i mars och maj.

Fiskarkattens dräktighetsperiod är cirka 63 dagar. De kan föda upp till fyra kattungar och diar dem under sex månader. Runt 10 års ålder blir kattungarna mogna nog att leva på egen hand.

fiskarkatten vid vattendrag

En utrotningshotad katt

Fiskarkatten har en förväntad livslängd på 12 år och är utrotningshotad, trots faktumet att många länder har fridlyst den.

Detta djur återfinns även bland sårbara arter på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista. Dessutom finns den med i Washingtonkonventionens (CITES) appendix II och man måste ha tillstånd för att transportera det här djuret internationellt.

De huvudsakliga hoten mot den här katten är:

 • Förstörelse av våtmarker (på grund av mänsklig bosättning, mark för lantbruk etc.)
 • Tjuvskytte av olika anledningar (mat, päls, osv.)
 • Destruktivt och urskillningslöst fiske, som drastiskt minskar deras huvudsakliga föda.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.