Föräldraomsorg bland djur: Är det värt ansträngningen?

Vi känner alla till den föräldraomsorg som många fåglar erbjuder sina unga. Denna älskvärda egenskap hos djur presenterar många nyanser och numeriska förhållanden som du aldrig skulle kunna föreställa dig.
Föräldraomsorg bland djur: Är det värt ansträngningen?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Fåglar som bygger bon i träd och jagar för att hitta föda till sina ungar … det här är en typisk syn på våren. Det kan verka som att fåglarna är bedårande föräldrar, men bakom detta beteende döljer sig en komplex evolutionär mekanism som är full av nyanser. Föräldraomsorg bland djur innebär att föräldrar spenderar en enorm mängd energi. Dessutom kan det till och med drastiskt minska deras egen chans för överlevnad.

I naturen är varje bemödande baserat på en kompromiss eller ett utbyte. Det finns en osynlig balans som förutbestämmer djurens beteende. Allt är nämligen baserat på behovet av att komma till nästa reproduktionsstadium för att producera fler avkommor.

Så vad är mer fördelaktigt för föräldrar? Att offra sin egen hälsa för att ta hand om sina unga? Eller lämna sina unga och låta dem sköta sig själva och därmed maximera sina egna chanser att överleva ett år till?

Föräldraomsorg bland djur är utan tvekan ett fascinerande ämne. Så håll i hatten och läs vidare i artikeln för att svepas med i fascinationen.

Föräldraomsorg bland djur: föräldrar till undsättning

Stork med ungar

Föräldraomsorg avser alla beteenden hos föräldrar som förbättrar chansen till överlevnad för deras unga. Här är bara några exempel:

  • Beredning av bon eller hålor
  • Att ta hand om unga, både inom och utanför kroppen
  • Tillhandahållande och utfodring av unga efter födseln
  • Att ta hand om avkommans näring tills den kan hitta näring på egen hand

Låter ganska enkelt, eller hur? Men det finns fortarande en väsentlig differentiering inom termen föräldraromsorg:

  • Föräldraomsorg är de resurser som föräldrarna spenderar (inklusive tid och energi) för att ta hand om en eller flera avkommor. Detta är kvantifierbart eftersom det är baserat på en proportion av resurser.
  • Föräldrainvestering är alla handlingar föräldrarna gör för att öka chansen till överlevnad för sina unga, vilket kostar en del av deras egen överlevnad. En förälder kan till exempel utsätta sig för en högre risk att bli tagen av rovdjur för att hitta mat till sina unga. Medan maten ökar chansen att ungarna överlever, gör risken så att förälderns egen chans för överlevnad sjunker. Det är många unga som inte kan få tag på sin egen mat utan en förälders hjälp.
Isbjörn med unge i vattnet.

Hur stor är kostnaden?

Studier av djurs beteende har visat att föräldraomsorg kan ha en förödande effekt på föräldrarna. När forskare studerade den vanliga hussvalan (Delichon urbicum) – en typ av tätting- konstaterade de att överlevnaden för honor minskade om de födde två kullar per år.

Det är inte bara läggandet av ägg som ger en extra belastning på fåglar. De måste också inkubera sina ägg, samt mata sina unga tills de blir oberoende. Allt detta arbete försvagar modern, och som ett resultat kan de reflexer hon använder för att fly från opportunistiska rovdjur ta stryk.

En annan studie visade antalet avkommor som talltitan (Poecile montanus) föder negativt påverkade föräldrarnas chans för överlevnad. Ju fler unga fåglar får, desto fler munnar att mätta. Flera munnar i boet leder till att föräldrarna får mindre tid att hitta mat åt sig själva.

En numerisk dans

Nu låter det som att reproduktion inom djurvärlden är lite farligt, eller hur? Lyckligtvis avgör matematik det mest primära beteendet.

Optimal föräldrainvestering av avkommor är den som maximerar överlevnaden för varje avkomma med en minimal kostnad för föräldrarna. Med andra ord, förmånskostnad = ett positivt tal. Två utmaningar som föräldrar måste bemöta är:

  • Hur mycket man ska investera i varje avkomma: Fler unga och en lägre investering per avkomma eller färre unga och en högre investering per avkomma.
  • Hur mycket man ska investera i nuvarande reproduktion kontra framtida reproduktion.

Allt detta kan låta komplicerat, men i verkligheten finns det matematiska funktioner som förklarar utbytet mellan föräldrar och deras unga. I slutändan är insatsen kvantifierbar. Man kan till exempel mäta energin hos föräldrarna och jämföra med procentavdelen avkommor som överlever.

Det perfekta antalet avkommor är det som ger föräldrarna störst chans att överleva till nästa parningssäson.

Fågerl matar sina unga

Föräldraomsorg bland djur: altruism eller ren egennytta?

Att säga att föräldrar ovillkorligt ger sina liv för sina avkommor är att snedvrida verkligheten lite. Även om det kan vara ett tråkigt och kallt sätt att se det på, så letar föräldrar trots allt efter fördelar för sig själva.

I naturen är meningen med livet att sprida sin egen genetiska information. Att producera avkommor med andra ord. Föräldraomsorg är inte så osjälviskt som det verkar. Och det förklarar varför det finns så få arter där vuxna tar hand om andras avkommor.

Låt oss ta det ett steg längre. I många arter där hanar inte kan vara säkra på att avkomman är deras, tar hanarna inte ansvar för sina avkommor. Till exempel när det gäller extern befruktning av ägg.

Som du har sett i den här artikeln är världen av föräldraomsorg bland djur komplex och baserad på ett sifferspel. Allt handlar om att överföra den största mängden genetiska material och se till att ens avkommor kan bära sin släkt in i framtiden.

Detta kanske intresserar dig
Monogama djur: 5 arter som håller ihop livet ut
My Animals
Läs det My Animals
Monogama djur: 5 arter som håller ihop livet ut

Vissa människor hävdar att monogami är onaturligt. Men denna inställning utmanas av flera monogama djur i djurriket. Här kan du läsa mer.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.