Händer det att hundar blir avundsjuka på varandra?

Hundar visar klart och tydligt att de inte tycker om att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet från sina ägare. Detta kan bero på en ny medlem i familjen och det kan även handla om ett föremål som ägare ägnar sin uppmärksamhet åt.
Händer det att hundar blir avundsjuka på varandra?

Senaste uppdateringen: 29 november, 2018

Debatten rörande huruvida hundar kan känna och uttrycka känslor på samma sätt som oss har pågått under många år. Folk har olika åsikter rörande detta ämne, men det finns studier som visar att de verkligen kan det. En av dessa studier berörde huruvida hundar blir avundsjuka eller svartsjuka.

Studien rörande om hundar blir avundsjuka

Det är fascinerande att se hur dessa studier om hundar utförs, och resultaten är ännu mer fantastiska.

I Österrike undersökte forskare några hundar som ägdes av samma person. Båda hundarna fick skaka tass men behandlas på olika sätt. Den ena hunden fick beröm och en godis för att ha gjort ett bra jobb, men inget sades till den andra.

Då hunden insåg att den inte fick en godis för det han gjort blev den ilsken och bitter. Hunden vägrade sedan att skaka tass då den blev ombedd om detta.

Det finns bara en annan djurgrupp som uppvisar sådana känslor och det är primater. Det står nu klart att även hundar har sådana känslor. Människans bästa vän ger allt och vill bara ha lite rättvisa i utbyte – är det inte ironiskt?

Hundar som bråkar.

En annan studie som visar att hundar blir avundsjuka

Som du kan se är denna artikel inte bara baserad på en studie, utan det finns många andra som uppvisar samma resultat. Forskare i Kalifornien spelade in videor av 36 hundar i deras hem samtidigt som deras ägare ägnade mer uppmärksamhet åt andra föremål.

Det rörde sig om ett interaktivt uppstoppat djur som skällde, en kub och en bok. De fick behandla de första som ett husdjur genom att prata med och klappa dem, samt läsa högt från boken. Hundarna hade liknande reaktioner varje gång.

De brukade bita föremålen, ställa sig mellan föremålen och deras ägare, och även ta dem och gömma dem för att de inte skulle inkräkta på deras territorium. Enligt en av forskarna kom de fram till följande:

“Vår studie visar inte bara att hundarna kan uppvisa ett svartsjukt beteende, utan även att de försöker bryta interaktionen mellan ägaren och rivalen. Vi kan inte prata om hundens subjektiva erfarenheter, men det verkar som att de försökte skydda en viktig social relation.”

Vad blir hundarna avundsjuka över?

I den andra studien jobbade hundarna hårdare för att separera sina ägare från de uppstoppade djuren än då ägaren interagerade med de andra föremålen.

Hund som vill ha en annan hunds boll.

Hundar blir avundsjuka på något som de känner hotar deras djupa band med sin ägare. Varför bör man känna till detta? Det är viktigt att förstå varje medlem av familjen, oavsett om det rör sig om en människa eller ett djur.

Se alltid till att din hund får den uppmärksamhet som den behöver, och glöm inte bort hans rutiner och skötsel. Du bör såklart även hjälpa honom att skydda sitt territorium. Om den nyaste familjemedlemmen är ett husdjur så bör du ge det sitt eget utrymme, skål och säng.

Kan någon, efter att ha läst denna artikel, förneka att hundar har känslor?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Prato-Previde, E., Nicotra, V., Pelosi, A., & Valsecchi, P. (2018). Pet dogs’ behavior when the owner and an unfamiliar person attend to a faux rival. PLoS ONE13(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194577
  • Harris, C. R., & Prouvost, C. (2014). Jealousy in dogs. PLoS ONE9(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094597
  • Cook, P., Prichard, A., Spivak, M., & Berns, G. S. (2018). Jealousy in dogs ? Evidence from brain imaging. Animal Sentience22(1), 1–14.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.