Hundar har själar, det är vi nog överens om

Med tanke på djurs beteenden och folks religiösa tro, är det fullt möjligt att tro att hundar har en själ.
Hundar har själar, det är vi nog överens om

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2019

Det sägs att hundar kan se en persons aura, och deras sinnen är överlägsna vad vi själva kan prestera. Men är det sant att hundar har själar? I denna artikel ska vi försöka besvara denna fråga, även om det är ett arbiträrt koncept.

Tror man varken på himlen eller själar så spelar det givetvis mindre roll, men det är hur som helst en intressant fråga.

Hundar har själar: det religiösa perspektivet

Fram tills för några år sedan ansåg den katolska kyrkan och många kristna att djur, rent generellt, inte hade några själar. Men två av de tre senaste påvarna, Johannes Paulus II och Franciskus I har förändrat detta perspektiv. De har hävdat att djur, i egenskap av levande varelser, har en “plats reserverad i himlen”.

Många kyrkoherdar och präster uppmuntrar anhängare av den romersk-katolska kyrkan att ta med sina husdjur till mässan, och inte nödvändigtvis bara för att hundar börjat anses som fullvärdiga familjemedlemmar. Det är för att man nu säger att hundar har själar, precis som människor.

Den katolska kyrkan har sett att dessa levande varelser tillhandahåller hjälp till ensamma, deprimerade och sjuka människor, och därför förtjänar en plats i himlen. Alla är dock givetvis inte överens angående huruvida hundar har själar eller inte.

Personen som tog det första steget var Johannes Paulus II, som sade att “djur besitter en vital anda, mottagen från Gud”, vilket var en tydlig hänvisning till själen. Efter dessa ord dröjde det inte länge förrän debatten mellan teologer, religiösa, ekologer och ateister började.

Debatten

Hund blir klappad

Vid tillfället – tidigt 90-tal – fångade kontroversen medias öga, vilket ledde till rubriker som “Påven öppnar himlen för djur” eller “Djur har själar precis som människor.”

Karol Wojtila, mer känd som Johannes Paulus II, antydde senare att hans ord baseras på den heliga skriften. Mer specifikt refererade han till där det står att människan ska ha solidaritet med alla levande varelser, utan att skilja på människa och djur.

I takt med att månaderna gick så slutade nyheten att vara på tapeten, och detta kontroversiella uttalande låg i dvala i nästan två decennier. Det vill säga fram tills att påve Franciskus I sade att “livet efter döden är inte bara en gåva för troende, utan även för djur.”

Den högste pontiffens – som fått sitt namn från Franciskus av Assisi, skyddshelgon för djur och natur – ord var väldigt tydliga: himlen är öppen för alla varelser. Där kommer de “motta Guds kärlek och glädje utan gränser”.

Det är värt att nämna att den tidigare påven Benedict XVI må ha varit en kattälskare, men även sade att djur var begränsade till ett liv på Jorden.

Hund i gräset

Andra religioner

Bortom den katolska religionen är det intressant att titta på vad andra trossystem säger. Buddhismen hävdar till exempel att alla som beter sig illa kommer återfödas som ett djur i nästa liv. Islam säger att människan ska visa barmhärtighet mot alla levande varelser, och judendomen insisterar på medmänsklighet mot djur.

Ingen har dock ett direkt svar på frågan huruvida hundar har själar.

Hundar har själar: den teologiska synvinkeln

För att fortsätta analysera denna fråga måste man ha djurens beteende i åtanke. Som vi nämnt tidigare kan hundar inte skilja mellan bra och dåligt.

Det är sant att det kan verka som om de känner sig skyldiga när de gjort något dumt (framförallt om du skäller på dem), men de gör det inte på grund av moraliska anledningar. De beter sig på detta sätt eftersom de vägleds av instinkt, erfarenhet eller vanor, inte på grund av närvaron av en själ.

Å andra sidan är det bra att lyssna på orden från hundägare. De hävdar att hundarna besitter en själ på samma sätt som barn. Detta tack vare deras vänlighet, uppfinningsrikedom och ovillkorliga kärlek.

Så om hundar har en själ, kommer de till himlen när de dör? Många säger ja, och det kan vara stor tröst när man förlorar sin trogna vän.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Regan, T. (1997). The rights of humans and other animals. Ethics and Behavior. https://doi.org/10.1207/s15327019eb0702_2
  • Gunderman, R. (2016). Whatever the soul is, its existence can’t be proved or disproved by natural science.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.