Hur du tolkar din hunds skall, ylanden och morrningar

Hur du tolkar din hunds skall, ylanden och morrningar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hundsläktet är väldigt intelligent och genialt. Hundar försöker alltid kommunicera sina känslor och önskningar. Det är vårt jobb att tolka vår hunds skall korrekt.

Hundar kommunicerar med folk genom olika ljud. Ylanden, morrande och olika sorters skall är de vanligaste. Hundar försöker uttrycka sina känslor och önskningar genom att använda dessa ljud. För att veta hur man tolkar sin hunds skall bör man ha vissa faktorer i åtanke. 

Det är inte alla skall som betyder samma sak. Dessutom kan man tolka morrande och ylanden olika. Du måste analysera karaktärsdragen hos ljuden som din hund gör för att kunna tolka dem och förstå vad de betyder.

Hur man tolkar skällande, ylande och morrningar

Skällande

Hundar använder sig av olika typer av skall. För att kunna tolka din hunds skall måste du identifiera ljudets karaktärsdrag.

 • Kort och skarpt skall: detta är ett vänligt skall. Hundar använder det ofta för att hälsa på varandra. Det är vanligt att du hör detta när du kommer hem.
 • Kort och lågmält skall: tikar använder oftast detta skall för att tillrättavisa sina valpar.
 • Okontrollerat skall: hundar använder detta skall när det föreligger fara. Hundar kan skälla okontrollerat vid nya eller konstiga händelser. Fyrverkerier och främlingar kan få hundar att skälla såhär.
 • Återkommande skall: används när hunden är väldigt glad eller upprört. Djuret skäller återkommande för att du ska låta honom gå ut eller för att du ska leka med honom.
 • Upprepat och insisterande skall: tränade hundar, som jakt- eller räddningshundar, använder denna typ av skall. När en hund skäller så här betyder det att han har hittat något.
 • Andra sorters skall: när de åldras är det normalt att hundar skäller oftare och mer intensivt. Detta på grund av att deras hörsel försämras och de inte kan reglera sina egna ljud så bra.
tolka din hunds skall

Förutom hundars olika skall ylar de även för att kommunicera. Dessa är de olika typerna av ylande:

Ylande

Normalt sett när en hund ylar så betyder det att han har ont. Det kan vara intern eller extern smärta.

 • Utdraget, fortsatt ylande: detta ylande uttrycker rädsla och smärta. Kan ackompanjeras av ryckigt skällande.
 • Ylande samtidigt som andra hundar: detta är för att ta anspråk på ett speciellt område.
 • Valpars gnällande: detta klagande är ett påkallande av uppmärksamhet och affektion.
 • Imitationsylande: detta ylande imiterar andra ljud. Vanligtvis är det vanliga ljud närhelst de hör dem. Sirener, ambulanser och polisbilar – vadhelst hunden hör vid en viss tidpunkt. Ett hundöra är väldigt känsligt så de kan med lätthet snappa upp olika frekvenser.
 • Andra typer av ylande: vissa ylanden kan även innebära att djuret är ängsligt eller deprimerat.

Liksom skällande och ylande kan även morrande ha olika betydelser.

Morrande

Det är mindre vanligt än skällande och ylande, men morrande är också ett kommunikationssätt för hundar.

Skällande hund
 • Mjukt, lågmält morrande: detta är en hotande morrning. Hunden markerar sitt revir. Om du inte respekterar det kommer du att få ta konsekvenserna. Hundar kan också använda den här morrningen när de leker.
 • Morrande/skall: denna högfrekventa blandning av en morrning och ett skall visar på misstro mot ett annat djur. När det blir mer lågmält är det ett tecken på aggression och man bör vara på alerten.
 • Vågigt morrande: detta morrande har plötsliga variationer i sig. Det är ett tecken på nervositet. Hunden kanske är på väg att attackera och man måste vara försiktig. När detta händer bör du aldrig se djuret i ögonen.

Det är inte svårt att tolka en hunds skall. Detsamma gäller för ylande och morrande. Vanligtvis matchar ljudet vad djuret gör och dess ansiktsuttryck. Det är ett annat sätt för dig att tolka vad ditt husdjur försöker säga dig.

Om en hund gör konstiga eller ovanliga ljud under mer än 24 timmar bör du ta honom till en specialist. Han kanske har problem med hälsan.

Hundar är väldigt intelligenta djur. De kommer alltid att hitta ett sätt att kommunicera sina känslor och önskningar.


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.