Hur du kan förstå vad din hund tänker

Då en hund kommer hem för första gången så kan det vara svårt att förstå hur man ska behandla honom och visa honom omtanke.
Hur du kan förstå vad din hund tänker

Senaste uppdateringen: 03 juni, 2018

Vi måste lära oss hur hundar visar omtanke och deras sätt att be oss om något. För att du ska kunna förstå allt detta och lära känna din nya vän är det bra ifall du förstår vad din hund tänker.

Du kanske undrar ifall det är möjligt att förstå vad din hund tänker. Svaret är ja. Vårt sinne påverkas av resonemang och känslor, och därför är det väldigt svårt att förstå varför hundar gör vad de gör om du inte först förstår vad din hund tänker.

Hur du kan förstå vad din hund tänker

Hund och ägare i fält

För att förstå vad din hund tänker så bör du titta på hur han reagerar på dina rörelser. Det finns många handlingar som alla hundar har gemensamt, men det stämmer även att en hund har sitt eget tankesätt. Utav denna anledning kommer vi att generalisera här, men husdjur har många skillnader.

Att klappa hunden

För att kunna klappa din hund på ett sätt som han tycker om så måste du förstå hur djuret beter sig, och som vi har tagit upp innan, observera vad han tycker om och vad han inte tycker om. Som en generell regel så tycker hundar inte om att klappas på svansen och i vissa fall även på huvudet.

Nästan alla hundar tycker om att man stryker dem över ryggen, vid nacken och på magen. Detta stämmer för de flesta hundar, men observera hur din hund beter sig och undvik det han inte tycker om.

Aggression

Många hundar är aggressiva även i sina egna hem. Detta händer för ibland tror vi att hundar inte förstår oss eftersom de är djur. Detta stämmer dock inte helt.

Hundar har förmågan att observera och förstå vårt kroppsspråk. De kan känna igen vårt tonläge, våra gester och våra ställningar. Så de kan därmed identifierar huruvida vi känner oss bekväma i deras närvaro eller inte.

Den aggression som hundar uppvisar är därför ofta orsakas av vår egen attityd.

Saker du bör veta för att kunna förstå hur din hund tänker

Hundar skiljer sig mycket från människor. Ibland är detta vårt största misstag: att glömma fakta. Hundar rör sig instinktivt och reagerar i enlighet med vad de luktar och vad de kan känna.

Du måste förstå att de handlar i enlighet med en hierarkisk struktur. De letar därför alltid efter en ledare. Ifall du eller din familj inte visar honom vem ledaren är så kommer han att anta denna roll, vilket kan ge upphov till aggression och ångest hos djuret.

Den som är dominant kommer alltid att vinna, så vi måste vara försiktiga och inte uppmuntra den attityden. Ifall djuret exempelvis är spänt och vi klappar det så kommer vi förstärka detta beteende. Han kommer vara aggressiv; kanske inte med oss, men med andra personer när de försöker röra honom.

Ifall vi å andra sidan klappar hunden då han är rädd så kommer vi visa honom att det är okej att vara rädd. Då hunden visar känslor så är det bäst att lämna honom ifred.

Ett annat vanligt misstag som människor gör med hundar är att skälla på dem för något som de gör som är helt normalt för dem, som exempelvis att lukta på marken eller att äta något från golvet.

Hund som tittar mot ägare

Du kommer inte vinna mycket på att skälla på honom för något som är naturligt beteende. Din hund kommer inte förstå vad du säger och kommer vara rädd varje gång han gör något. Det är som ifall du skulle bli tvingad till att inte gäspa då du är sömnig.

Hundar är flockdjur och är vana vid att relatera till andra hundar. De vet hur de ska känna igen sin egen art. Men då de går fram till en annan hund så försöker vi ofta stoppa dem och även skälla på dem. Att låta honom socialisera är en naturlig sak som även kommer vara mycket fördelaktigt för honom. Han kommer bli vänlig mot både andra hundar och människor.

Försök att förstå vad din hund tänker så kommer bandet mellan er bli ännu starkare!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.