Hur man upptäcker och förebygger kolik hos hästar

Hästar är graciösa, vackra och majestätiska djur. De är dock mottagliga för vissa sjukdomar, vilka kan visa sig vara så allvarliga att de är livshotande. Här vill vi belysa hur vi kan förebygga och tidigt upptäcka kolik hos hästar.
Hur man upptäcker och förebygger kolik hos hästar
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Kolik hos hästar är ett mycket vanligt förekommande problem och är en av de främsta dödsorsakerna. Detta gäller särskilt när tillståndet inte upptäcks eller blir behandlat i tid. Därför är förebyggande insatser samt tidig upptäckt av kolik hos hästar extremt viktigt.

Det är värt att nämna att trots insatser från vårdgivare kan din häst fortfarande drabbas av kolik. Sanningen är att denna djurart är mycket känslig för en mängd olika variabler. Dessutom hjälper deras anatomi och fysiologi inte direkt till när det gäller återhämtningen. Så om du märker några tecken på denna sjukdom är det bäst att omedelbart söka hjälp av en professionell veterinär.

Det allmänna tillvägagångssättet vid kolik hos hästar

Kolik avser akut smärta i magen på grund av spasmer i musklerna runt det drabbade organet. Det är inte i samtliga fall som problemet har att göra med matsmältningssystemets organ (se till exempel kolik i njuren). Men när vi talar om kolik hos hästar har det vanligtvis att göra med matsmältningssystemet, det vill säga kopplat till magen eller tarmen.

Människor som känner till hästar vet mycket väl hur allvarliga dessa sjukdomar kan vara. Det kan bero på att de varit med om att behandla en häst för kolik, eller för att deras häst dog av kolik utan att de ens visste att det var det deras häst led av.

kolik hos hästar

Finns det en benägenhet för kolik hos just hästar?

Ja. Det finns olika anledningar till varför denna tendens finns, vi nämner här följande:

 • Hästars anatomi: Hästar har en relativt liten mage, vilket innebär att deras gastriska transitering är mycket snabb. Hela dagen fylls tarmen av mat trots att den har otillräckliga matsmältningsnivåer.
 • Felaktig utfodring: Detta har generellt att göra med kvaliteten och kvantiteten på maten. Dessutom är hästar mycket känsliga för plötsliga förändringar i kosthållningen.
 • Dålig skötsel: Överdriven träning eller att hästen tvingas dricka mycket kallt vatten, till exempel.
 • Förekomst av andra sjukdomar eller krämpor, särskilt mag- eller tarmsjukdomar.
 • Dålig tuggprocess: Helst bör hästar tugga långsamt och försiktigt. Dessutom är det viktigt att munnen är frisk och tänderna i perfekt skick.
Kanske viktigast av allt: Hästar kan inte kräkas eftersom deras matsmältningssystem inte tillåter det. Så de kan inte lindra obehag genom att tömma ut magens innehåll den vägen. För att kompensera börjar hästens mage istället att utvidga sig då den är i olag och magen kan till och med sprängas eller orsaka peritonit (bukhinneinflamation).

Hur kan vi upptäcka kolik i tid hos hästar?

Först och främst är det viktigt att observera ditt djur i några minuter för att se om du märker något konstigt. Var uppmärksam på dess allmänna tillstånd, beteende och attityd. Under spasmer kan hästar verka rastlösa, de rör sig ständigt och tenderar att skrapa med hovarna i marken.

Generellt förskjuter de sin position i sidled och ser sig oroligt omkring. De kan också lägga sig försiktigt – eller till och med plötsligt rulla runt.

Andra tecken som kanske kan vara mer tydliga inkluderar:

 • Bukens omfång ökar – den sväller upp
 • De har lämnat mat som de vanligtvis äter upp
 • Förändringar i tarmen, vilket du kan se i avföringens konsistens, eller till och med total avsaknad av avföring och urinering
 • Hästen svettas utan synbar anledning

Om vi inte upptäcker kolik hos hästar i ett tidigt stadie och tillståndet därmed inte behandlas tillräckligt snabbt kan det orsaka allvarlig obalans av elektrolyter. Detta kan i sin tur leda till chock eller till och med att hästen avlider.

Vad bör du göra om du misstänker att en häst har kolik?

Detta är en allvarlig sjukdom och den kommer sannolikt att orsaka en nödsituation för djuret. Därför är det viktigt både att tidigt upptäcka kolik hos hästar såväl som att ingripa i ett tidigt skede. Detta är väsentligt för att förhindra eventuella komplikationer.

En veterinär kommer att ordinera rätt behandling – medicinering eller ett kirurgiskt ingrepp – vid en klinisk undersökning. Tidig diagnos är ett grundläggande nyckelmoment för att förhindra att djuret riskerar att gå mot sin död.

Hur man förebygger kolik

Precis som med alla sjukdomar är nyckeln att förhindra de saker som kan leda till symptom.

Vi har redan nämnt att det finns många möjliga orsaker till sjukdomen och de kan variera mycket från varandra. Du kan till exempel behöva sköta hästens tänder bättre eller behandla djuret regelbundet för gastrointestinala parasiter. Du bör också ha noggrann kontroll på din hästs diet med tanke på deras känslighet för plötsliga förändringar.

kolik hos hästar

Vilken prognos har hästar med kolik?

Prognosen beror på en mängd olika faktorer, exempelvis följande:

 • Orsaken. Vet du orsaken? Är det allvarligt? Har du hittat ett sätt att lösa problemet?
 • Hur tidigt du upptäcker de första symptomen.
 • Tidig behandling av koliken genom en föreskriven behandling från veterinären.
 • Hur väl djuret svarar på behandlingen (tyvärr ligger detta utanför vår kontroll).
 • Återupprättandet av djurets gastrointestinala fysiologi.
 • Komplikationer: begränsad blodcirkulation, chock, inälvor som brister, etc.

Trots alla ansträngningar från ägare och veterinärer, är kolik fortfarande den främsta orsaken till dödlighet hos hästar.

Detta kanske intresserar dig
Stress hos hästar och hur du kan hjälpa
My Animals
Läs det My Animals
Stress hos hästar och hur du kan hjälpa

Det är inte bara människor som kan drabbas av stress och dess negativa konsekvenser. Det finns också stress hos hästar och det kan ha negativa kons...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.