14 Utrotningshotade fiskar

Utrotningshotade fiskar är underbara varelser som sällan uppmärksammas. Här kan du träffa dem.
14 Utrotningshotade fiskar

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Oceaner, hav och floder, vår planets livskälla, är under attack av flera aktiviteter som gör att fiskar riskerar att utrotas. Men eftersom de är djur som människor inte verkar bry sig om jämfört med andra arter, glöms dessa utrotningshotade fiskar ofta bort när det gäller bevarande och spridning.

De största riskkällorna för livet i hav och floder är överfiske, vattenföroreningar, klimatförändringar och aggressiv stadsplanering längs kusterna. I den här artikeln får du lära känna flera arter som påverkas av allt detta. Missa inte detta.

1. Parfläckig havsängel ( Squatina oculata )

Denna broskfisk, som jagar små byten på havsbotten som rör sig nära dess mun, är allvarligt hotad. Det kommersiella fisket är orsaken till att den försvinner. Nät som sveper över havsbotten och oavsiktlig fångst har minskat bestånden på ett oroväckande sätt under de senaste 50 åren.

En parfläckig havsängel längst ner i havet.

2. Clownfisk (Amphiprion ocellaris)

Clownfiskar har en komplex fortplantningsprocess som är djupt kopplad till korallrev. När vattentemperaturen ökar – en följd av den globala uppvärmningen – bleknar korallerna och dessa fiskar dör tillsammans med dem.

Det här djuret blev populärt tack vare filmen Finding Nemo. Åren efter filmens lansering minskade bestånden av clownfisk dramatiskt, på grund av att människor ville ha dem som husdjur.

2 clownfiskar tillsammans.

3. Vithaj (Carcharodon carcharias)

Detta är ett annat djur som är utrotningshotat till följd av en felaktig tolkning av filmer. Jakten på denna haj har ökat dramatiskt sedan premiären av filmen “Hajen. Dessutom är deras fenor, tänder och käkar högt värderade på marknaderna i vissa länder.

Man tror att det för närvarande finns mellan 3 000 till 5 000 vithajar. Deras nomadiska natur och stora utbredning i haven gör det dock svårt att fastställa beståndens storlek.

En vithaj.

4. Korallpaddfisk (Sanopus splendidus)

En annan fisk som hotas av utrotning är korallpaddfisken (även kallad paddfisk), som är endemisk för ön Cozumel i Mexiko. Den lever i korallrev och drabbas av samma problem som andra arter när korallerna i ekosystemet dör på grund av blekning. Den påverkas också av vattenföroreningar, särskilt kemikalieutsläpp.

En av de hotade fiskarna.

5. Nassaugrouper (Epinephelus striatus)

Nassaugroupern är en ensam fisk som lever bland reven i Mexiko, Bahamas, Florida och Karibiska havet, där den äter krabbor, mindre fiskar och kräftdjur. Den är kritiskt utrotningshotad, eftersom dess djärva karaktär gör att den lockas till dykare och fiskare.

En nassaugrouper i havet.

6. Sågfisk (Pristis pectinata)

Den här fisken lever i Atlanten och Karibiska havet. Den är mellan 5 till 6,5 meter lång och är välkänd tack vare sin långsträckta nos som liknar en motorsåg. Den lever i söt- och saltvatten, men i dag har den försvunnit i de flesta områden där den bodde. Bestånden har minskat med 95% på tre generationer.

En av de utrotningshotade fiskarna.

7. Mekongjättemal (Pangasianodon gigas)

Mekongjättemalen finns bara i Mekongfloden och det finns för närvarande cirka 96 individer. Det vattenkraftverk som byggdes i Mekongfloden 1994 var den främsta orsaken till artens minskning, eftersom vattenkvaliteten sjönk dramatiskt. Detta, tillsammans med illegal jakt, har gjort att arten är på gränsen till utrotning.

Ytterligare en av de utrotningshotade fiskarna.

8. Valhaj (Rhincodon typus)

Denna gigantiska haj, som är cirka sex meter lång, livnär sig genom att filtrera vatten. Dess tänder har ingen uppenbar funktion. Den finns i varma vatten och dess ofarliga natur gör att den är hotad av tjuvjägare.

Valhajen är en svår art att kartlägga, men eftersom den fortplantar sig mycket långsamt misstänker man att urskillningslös jakt kan döda den på mycket kort tid.

En valhaj.

9. Kampfisk (Betta splendens)

Detta är en annan utrotningshotad fisk som märkligt nog också är populär som akvariefisk runt om i världen. Den är endemisk i avrinningsområdet för Mekongfloden i Thailand, Laos, Kambodja och Vietnam. Den är i ett sårbart tillstånd, eftersom förstörelsen av dess livsmiljö och fångsten av vilda exemplar avsedda som husdjur gör att bestånden minskar.

En kampfisk i en akvarium.

10. Klumpfisk (Mola mola)

Den här fisken har titeln som den tyngsta fisken på planeten; den kan väga mer än ett ton och vara upp till 3,5 meter lång. Den lever i hav och havsdjup i tropiska och tempererade vatten i Atlanten, Stilla havet och även Indiska oceanen.

Den hotas av bland annat oavsiktligt fiske och kötthandel på vissa marknader i Japan, Korea och Taiwan. För närvarande är den i ett sårbart tillstånd.

En av de utrotningshotade fiskarna.

11. Tandkarp (Aphanius baeticus)

Tandkarp är en annan utrotningshotad fisk. Det är en endemisk art i vattendragen på Iberiska halvön, där den lever i stim nära stranden. Den är i fara på grund av föroreningar orsakade av militär och jordbruksverksamhet, samt på grund av klimatförändringar och invasiva arter.

12. Banggaikardinal (Pterapogon kauderni)

Denna art är endemisk på Banggai-öarna (Indonesien). Den är populär på grund av sitt märkliga utseende – kroppen är rombisk och platt med mycket tunna fenor. Även om storleken på dess bestånd är okänt vet vi att människans påverkan på vattnen är ett hot mot arten, och den därav följande föroreningen av dess livsmiljö.

Banggaikardinal

13. Kaluga (Huso dauricus)

Huvudorsaken till den kraftiga nedgång som denna stör har drabbats av sedan 1800-talet är det storskaliga fisket efter kaviar i dess livsmiljö. Andra faktorer som exempelvis klimatförändringar gör att vattentemperaturen fluktuerar, vilket påverkar honornas fortplantningscykel.

Den sena könsmognaden är till nackdel för dem när det gäller att återställa bestånden. Dess bevarande är viktigt på grund av dess historiska värde. Det är en endemisk fisk från Amurfloden, som löper längs gränsen mellan Kina och Ryssland.

Ytterligare en av de utrotningshotade fiskarna.

14. Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

Det totala beståndet av blåfenad tonfisk i Atlanten har minskat med upp till 90% under de senaste åren. I Kaspiska havet och Svarta havet anses den redan vara en lokalt utdöd art. Dess kött är en delikatess, vilket uppmuntrar till överfiske. För närvarande jagas den i en takt som är tre gånger större än dess potentiella återhämtningstakt.

Ytterligare en av de utrotningshotade fiskarna.

Vattenföroreningarna drabbar inte bara utrotningshotade fiskar, konsekvenserna drabbar även människor. Beviset hittar man i data: haven har absorberat 93 procent av den extra värme som mänsklig verksamhet genererar, men endast 3 procent av dem är skyddade. När börjar de verkliga åtgärderna för att rädda dessa djur?

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.