Vad är orsaken till att mitt akvarium luktar illa?

Ditt akvarium luktar illa och du vet inte varför. Här berättar vi om de möjliga orsakerna och hur du kan åtgärda dem.
Vad är orsaken till att mitt akvarium luktar illa?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Akvarier är utmärkta dekorativa element och ett fantastiskt sätt att lära sig om livet i vatten. De är inte bara vackra i ditt hem eller på ditt kontor med sina naturliga toner, utan de lär också ägarna om hur ett ekosystem fungerar i naturen och vilka variabler som krävs för att uppnå en balans. Men om ditt akvarium luktar illa eller ser smutsigt ut, då blir upplevelsen ofta förstörd.

Det är vanligt att förstagångsägare till akvarier ställs inför stora utmaningar när det gäller att underhålla dem: skum på ytan, grumligt vatten, dålig lukt, döende fiskar, otillräckliga vattenvärden och mycket annat. Här visar vi dig orsakerna till varför ditt akvarium luktar illa, och vi berättar vad du kan göra för att bli av med stanken.

Varför luktar mitt akvarium illa?

Det är normalt att akvarier luktar “fuktigt” eftersom de innehåller en mängd vatten som ständigt avdunstar, vilket ökar den relativa luftfuktigheten i närmiljön. Det är också vanligt att man märker vissa dofter som de av färsk fisk eller lera, beroende på vilket substrat du använder och hur många djur som finns i akvariet.

I vissa fall kan dock lukten bli dålig, eller till och med alltför obehaglig för att betraktas som normal. Nedan visar vi dig några av orsakerna till detta och hur du kan lösa problemet.

1. Det finns en död fisk i akvariet

När fiskar dör töms deras simblåsa på gaser, vilket gör att de sjunker till botten av akvariet. Allteftersom kroppen bryts ner syntetiserar bakterierna i den döda kroppen dock fler gaser, vilket gör att det döda djuret stiger upp till ytan igen.

Djurets nedbrytning och dess närhet till akvariets yta gör att akvariet kan översvämmas av en dålig lukt, något som liknar ett ruttet ägg. Sök därför igenom hela akvariet efter det döda djuret och ta bort det så snart som möjligt. Du kan också utföra ett vattenbyte på 20 %, eftersom den döda kroppen kan ha orsakat små kemiska obalanser i miljön.

En guldfisk på botten av ett akvarium.


2. Överdriven utfodring

Överdriven utfodring är ett av de vanligaste problemen i akvarier för förstagångsägare. När man ser så många fiskar i akvariet är det vanligt att man tror att de konsumerar stora mängder mat. Ingenting kan vara längre från sanningen. De flesta exotiska arter är mycket små och har ett litet tarmsystem.

Nästan alla fiskar är nöjda med högst 1-2 måltider per dag. Innan du börjar utfodra dem bör du kontrollera med djurhandlaren hur många flingor eller pellets av torrprodukten som är lämpliga att släppa ner baserat på antalet fiskar i ditt akvarium. Du kan också välja levande foder då och då (t.ex. saltvattenräkor), eftersom dessa tar längre tid på sig att brytas ner.

Överskottsfoder bryts ner i substratet, vilket är en av orsakerna till att ditt akvarium luktar illa.

3. Växtröta

Att ha ett akvarium med växter är en utmaning. Växter ger mycket färg och stimulans till fiskarna i akvariet, men de kan också ruttna och skapa en dålig lukt om de inte sköts väl. Dessutom brukar närvaron av dessa organiska ämnen gynna uppkomsten av olika typer av alger.

För att undvika den här situationen bör du se till att akvariets substrat är lämpligt för de växtarter du tänker introducera i det, samt skifta det en månad eller två innan du introducerar fisken. Du kan också köpa produkter (så som flytande kompost) som ger näring åt akvarieväxterna utan att skada fisken.

4. Blockering av filtren

Alla akvarier bör ha ett filter i ständig drift. Annars stagnerar vattnet och fiskarna dör för tidigt. Du måste tvätta filterkomponenterna och byta ut vissa material (t.ex. svamp och aktivt kol) minst en gång i månaden för att inte förlora dess effektivitet.

Om du inte utför detta rutinmässigt kan en död fisk, växtdelar eller sandrester till sist täppa till filtret och hindra det från att fungera ordentligt. Det är också möjligt att mekanismen har gått sönder och att det är dags att köpa en ny.

Köp alltid ett filter som är lämpligt för akvariets storlek och antalet fiskar.

5. För många fiskar

Fiskar släpper ut avföring minst var 48:e timme, även om detta värde varierar kraftigt arterna emellan. Om ditt akvarium luktar illa och är har ont om plats kommer frågan att besvara sig själv: Avföringen samlas i substratet, bakterier frodas och stanken av förruttnande uppstår. Det är också vanligt att vattnet blir grumligt då denna situation föreligger.

För att undvika att det blir för trångt bör du alltid informera dig om hur mycket vatten varje art behöver. För varje guppy som du lägger till i ett akvarium måste det till exempel finnas ytterligare 5 liter vatten, medan en större guldfisk kräver 40 liter per exemplar.

6. Vattenförhållanden

Även om detta är en av de mindre vanliga orsakerna som kan förklara varför ditt akvarium luktar illa, så bör du aldrig utesluta att själva vattnet kan vara smutsigt redan innan det kommer in i akvariet. Kontrollera rören i ditt hem väl, liksom färgen på vätskan när den kommer ut ur kranen. Du kan få en obehaglig överraskning.

7. Bristande renlighet

Ibland är alla förhållanden i akvariet helt i sin ordning och ändå luktar det illa. I det här fallet bör du fråga dig själv hur ofta du byter vatten och vilken hygienrutin du följer i relation till ditt akvarium. I följande lista visar vi dig de centrala punkterna då det kommer till denna fråga:

  • Du bör byta 10-15 % av vattnet varje vecka eller 30 % varannan vecka. Kom ihåg att det nya vattnet bör vara klorfritt och förkonditionerat för fiskarna.
  • Du bör tvätta filtermaterialet var 15:e dag, samt byta svamparna en gång i månaden.
  • Varje gång vattnet byts ut behöver du suga upp substratet och ta bort det organiska materialet från botten.
  • Om du har växter i ditt akvarium är det en bra idé att rengöra glaset varje vecka med specialinstrument för att undvika att algerna växer över.
Fiskar i akvarium.

Som du kan se är det något när som är fel då det gäller hygienen eller fiskarnas överlevnad som gäller om ditt akvarium luktar illa. Följ alla rekommendationer som vi har visat dig så kommer du säkert att hitta orsaken till denna obehagliga händelse. Lyckligtvis är det inte svårt att rätta till problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.