Vilken är den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium?

Att kontrollera temperaturen i ett akvarium kan vara komplicerat för nybörjare. Här följer allt du behöver veta om den saken.
Vilken är den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2023

Att ha ett akvarium hemma är mycket krävande, men all ansträngning är i slutändan värt det. Att se fiskarna simma i harmoni i det orörda vattnet fascinerar nästan vem som helst, men för att nå dit krävs både arbete och kunskap. Att vara på det klara över den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium är till exempel viktigt för att fisken ska kunna leva i det på lång sikt.

Även om värdet kan vara relativt konstant under hela året bör man notera att vissa arter kräver mer värme än andra, och att vissa fiskar, beroende på årstiden, behöver temperaturhöjningar (eller temperatursänkningar) för att kunna föröka sig. Om du vill veta mer om detta ämne uppmanar vi dig att fortsätta läsa.

Vilken är den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium?

Först och främst är det nödvändigt att betona att vi här kommer att fokusera vår uppmärksamhet på sötvattensakvarier, detta eftersom saltvattensakvarier kräver helt andra förhållanden och alltid bör ha lägre temperaturer. I världen av icke-marina akvarier sägs det ofta att det finns kallvattenfiskar och varmvattenfiskar.

Även om denna term inte säger så mycket om varje art, tjänar den till att fastställa ett antal allmänna egenskaper. Till exempel lever alla varmvattenfiskar (eller tropiska fiskar) i vattenmiljöer med temperaturer över 20 °C. Exempel på denna grupp är guppier, platyer, diskusfiskar och zebrafiskar.

Fiskar som trivs bäst mellan 10 och 20 °C anses däremot vara kallvattenfiskar. Det finns mycket få inhemska representanter inom detta block, men den mest kända är utan tvekan guldfisken (Carassius auratus). Även om guldfiskar kan klara temperaturer långt över dessa temperaturer trivs de bäst i tempererade miljöer.

Slutligen är polarfiskar de fiskar som trivs i vatten mellan 0 och 10 °C. Av logistiska skäl har nästan inga fiskägare exemplar av denna grupp i sina hem. De allra flesta sötvattensarter anses vara tropiska eller varmvattenarter (med undantag för guldfiskar).

Ett akvarium.

Så vad är den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium?

Varje art har ett specifikt temperaturintervall, men vissa allmänna faktorer kan fastställas för förstagångsskötare. Enligt professionella webbplatser trivs nästan alla tropiska fiskar vid en exakt temperatur på 25 °C (som sporadiskt kan fluktuera mellan 24 och 27 °C).

För att upprätthålla denna konstanta temperatur bör du skaffa en särskild akvarievärmare (med tillräcklig effekt för just ditt akvarium). Ställ in den på önskad gräns (vanligtvis 25-26 °C) och placera den i vattnet. Oroa dig inte, den stängs av när vattnet värms upp till önskad temperatur.

Du kan också skaffa en termometer som kontinuerligt visar vattentemperaturen, eftersom värmaren kan stängas av av misstag, gå sönder eller inte kunna kontrollera temperaturintervallet.

Saker och ting förändras lite om du har kallvattenfiskar (t.ex. guldfiskar). Den ideala temperaturen för dessa arter ligger mellan 15 och 18 °C, så det finns inget behov av en värmare. Å andra sidan rekommenderas det ibland att man under vissa månader på året installerar ytfläktar för att sänka temperaturen på vattnet i akvariet (genom avdunstning).

Dessa regler gäller inte om du vill hålla fiskar av en viss art. Många tropiska fiskar behöver till exempel en tillfällig temperaturhöjning för att gå in i reproduktionsfasen, men andra behöver en liten temperatursänkning. Håll dig välinformerad innan du gör sådana förändringar i ditt akvarium.

Förhållanden som kan förändra vattnet i ditt akvarium

Nu vet du att den ideala temperaturen för ett tropiskt akvarium är 25 °C, medan ett kallvattenakvarium bäst hålls mellan 18 och 20 °C. Vissa förändringar kan dock sporadiskt förändra akvariets mikroklimat, och dessa kan allvarligt påverka dess medlemmar.

I följande lista visar vi dig situationer som kan få akvariets temperatur att svänga farligt:

  • Tankens placering: En tank som står framför ett fönster kan uppleva en dramatisk temperaturökning om solens strålar faller direkt på den. Å andra sidan kommer det på natten att ske kraftiga temperatursänkningar om det står nära fönstret (särskilt på vintern).
  • Belysning: Små akvarier med felaktig belysning kan bli mycket varma på några timmar.
  • Drastiska vattenbyten: Vatten från kranen eller flaskan är alltid kallare än vatten från ett uppvärmt akvarium. Om du gör mycket drastiska förändringar (50 % av akvariets volym eller mer) så riskerar du att störa ekosystemet.
  • Felaktig värmare: En urkopplad värmare under vinterns kallaste månad kan bli förödande. Därför är det viktigt att alltid övervaka akvarietemperaturen med en tillbehörstermometer.

Utöver dessa externa aspekter bör det noteras att alla fiskar kräver ett konstant värmeområde för att må bra. Fluktuationer kan leda till stress och fiskens död. Välj akvariets placering noggrant innan du monterar upp det.

En guldfisk.

Att uppnå den ideala temperaturen i ett sötvattensakvarium är lättare än det verkar. Det viktigaste är att välja en del av huset med små temperaturförändringar för ditt akvarium, och från och med då gör värmaren resten av arbetet. Naturligtvis bör du övervaka det och kontrollera dess temperatur dagligen. Det är det enda sättet att förhindra att ett sporadiskt missöde eskalerar.

Detta kanske intresserar dig

Vad är orsaken till att mitt akvarium läcker?
My Animals
Läs det My Animals
Vad är orsaken till att mitt akvarium läcker?

Om ditt akvarium läcker påverkas de kemiska omständigheterna och fiskarna kan skadas. Ta reda på orsakerna i den här artikeln.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.