Hur förhindrar du att din hamster äter upp sina ungar?

Det är inte alltid möjligt att förhindra att din hamster äter upp sina ungar. Vi delar ändå med oss av några tips i följande artikel.
Hur förhindrar du att din hamster äter upp sina ungar?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av Psykolog Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 08 november, 2022

När en levande varelse föder ungar i ens hem är synen av de småttingarnas tillväxt ett skede som är fullt av glädje och lärande. Ibland kan man dock bli vittne till en handling som ur mänsklig synvinkel verkar horribel. Med detta i åtanke vill vi tala om hur du kan förhindra att din hamster äter upp sina ungar.

Det är förståeligt att du vill undvika denna händelse till varje pris. Men för att kunna göra det måste du först förstå orsakerna till varför ett djur kan äta sin avkomma som det är tänkt att ta hand om. Här hittar du svaren på denna gåta, liksom några tips om hur du kan förhindra att det händer.

Varför äter ett djur sina egna ungar?

Det verkar logiskt att tro att det bästa sättet att bevara en art är att få så talrik avkomma som möjligt. Denna reflektion görs dock utifrån människans perspektiv, där det vanligtvis finns tillräckligt med resurser för att försörja avkomman, liksom skydd och en partner som hjälper till med uppfostran. När det gäller vilda djur är detta inte alltid fallet.

Medan människor vanligtvis får en avkomma åt gången (ibland fler, men inte överdrivet många), kan vissa djurarter, så som hamstrar, föda kullar med mer än 10 avkommor med mycket korta mellanrum. I det vilda måste de dessutom försvara sig mot rovdjur och livnära sin avkomma, något som gör överlevnaden komplicerad.

När det förekommer svårigheter kan försöken att se till att alla avkommor mot alla odds överlever innebära att föräldern dör och därmed också hela kullen. Ofta är det bäst för artens överlevnad att minska eller överge en kull för att se till att fler kan produceras i framtiden.

Föräldrarna hos många arter överger eller dödar en del av sin avkomma för att säkerställa resten av avkommans överlevnad. Även om det kan verka grymt är detta en evolutionär fråga.

En hamster.

Vad får en hamster att äta upp sina ungar?

Det finns flera orsaker till att en hamstermamma äter en eller flera av sina ungar. Dessutom bör du komma ihåg att denna handling är en evolutionär mekanism som har implementerats i deras instinkt, så i fångenskap kan det ske även om det inte finns några uppenbara hot. Här är de vanligaste orsakerna till att en hamster äter upp sina ungar:

 • Antalet avkommor: Som nämnts ovan kan hamstrar få kullar med 10 avkommor efter en dräktighet. Den energi och mjölkproduktion som krävs för att hålla dem alla vid liv kan äventyra moderns egen eller hela kullens överlevnad.
 • Faderns närvaro i buren: Hanar av den här arten utför inte föräldravård. Om en hanhamster befinner sig i samma bur som honan och hennes kull kan han därför döda dem på grund av territorialitet.
 • Modern känner sig svag: Om avkomman kräver mer resurser än vad modern kan tillhandahålla kan hon äta upp några av dem. På så sätt minskar hon kostnaderna och återfår energi.
 • Hamstern är stressad: I det vilda kan mamman äta sina ungar om hon känner sig hotad, så hon återvinner en del av den energi som investerats i kullen för att kunna fly, överleva och få avkomma senare. I fångenskap kan stress utlösa samma reaktion.

I vilket fall som helst är resursoptimeringshypotesen en av många hypoteser som har antagits för att besvara frågan varför en hamster äter upp sina ungar. Orsaken till detta vet man inte säkert, även om det är ett utbrett beteende i gnagarvärlden.

Hur förhindrar du att din hamster äter sina ungar?

I fångenskap kommer du inte alltid att kunna förhindra att hamstermamman äter upp sina ungar. Du kan dock minimera risken för att detta ska ske genom följande åtgärder:

 1. Ta bort fadern från buren när avkomman föds: På så sätt hindrar du mamman från att äta upp dem på grund av den stress som hans närvaro medför, samt hanens aggression mot avkomman.
 2. Upprätthåll en lugn miljö: Kom inte för nära buren och undvik höga och ständiga ljud. Modern och ungarna är mer mottagliga för stress än vanligt, så stör dem så lite som möjligt.
 3. Rör inte vid ungarna: Undvik att röra avkomman tills de är minst två veckor gamla, eftersom det innan dess finns en risk att mamman stöter bort sin avkomma om den känner lukten av dig.
 4. Mata mamman väl: Att mata kullar med mer än 5 ungar är som du kan föreställa dig kostsamt i form av energi. Se till att hamstern alltid har mat att tillgå och öka mängden protein i hennes kost.
Två hamstrar i en presentlåda.

Vikten av ansvarsfullt ägande

Det är väldigt gulligt att se små hamstrar växa upp. Att uppfostra dessa djur där hemma innebär dock en stor börda för mamman, så tänk noga efter innan du låter föräldrarna para sig. Har du kunskap och resurser för att hantera hamsteruppfödning? Vem ska ta hand om ungarna när de växer upp?

Dessa och många andra frågor måste besvaras innan man avlar. Fråga dig slutligen om det är bäst för dina gnagares välbefinnande och sinnesfrid att behålla kullen i buren. Att sätta liv till världen ska vara en fest, inte en olycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Luis, J. A., Carmona, A., & Cárdenas, R. (2002). Las bases biológicas del comportamiento materno de los roedores.
 • Schneider, J. E., & Wade, G. N. (1989). Effects of maternal diet, body weight and body composition on infanticide in Syrian hamsters. Physiology & behavior46(5), 815-821.
 • MATT, K. S., BOZINOVIC, F., & MERRITT, J. F. (1994). Energetic costs of biparental care behavior in the Siberian dwarf hamster Phodopus sungorus. Revista Chilena de Historia Natural67, 309-314.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.