Tandproblem hos gnagare: Långa framtänder hos marsvin

Det är ganska vanligt att marsvin får långa framtänder. Dessa förvuxna tänder behöver mycket noggrann behandling. Läs vidare för att lära dig mer.
Tandproblem hos gnagare: Långa framtänder hos marsvin
Érica Terrón González

Skriven och verifierad av Veterinär Érica Terrón González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Marsvin (Cavia porcellus) kan ha återkommande förvuxna främre kindtänder på båda sidorna av käken. Dessa tänder växer och blir som en bro över tungan, vilket gör det svårt för marsvinet att äta mat och det påverkar djurets dagliga liv. I dagens artikel berättar vi om tandproblem hos gnagare, mer specifikt om långa framtänder hos marsvin.

Det är viktigt att du är uppmärksam på ditt husdjurs hälsa och har koll på när det är dags att ta med ditt marsvin till veterinären för en tandkontroll.

Långa framtänder hos marsvin

En ägare håller i sitt marsvin.

Tandproblem hos gnagare är ett av de vanligaste problemen hos veterinärkliniker som hanterar mindre djur. De främre kindtändernas tillväxt är så pass snabb och oproportionerlig hos marsvin att dess prognos vanligtvis är ganska dålig.

Symtom

Det första tecknet på övervuxna främre kindtänder är att marsvinet kommer att närma sig mat och lukta på den, men kommer inte att äta av den. Sedan kommer marsvinet att göra en väldigt konstig rörelse med munnen, som om han vill svälja men inte kan. På grund av detta kommer marsvinet också att kontinuerligt dregla och ha dålig andedräkt.

Om du undersöker marsvinet har det troligtvis gått ner i vikt, och har ett synligt bäckenben. Mungiporna kommer att vara fuktiga och marsvinet kommer att protestera vid undersökning av munnen, eftersom det gör ont.

Om så är fallet måste man ge lugnande så att marsvinet kan vara stilla när veterinären undersöker munhålan för att se om problemet verkligen är för långa framtänder. Andra åkommor kan vara:

  • Tandbölder
  • Bettfel
  • Avvikelse i käkleden

Som ett komplementeringstest kan man röntga skallen för att fastställa diagnosen och orsaken till överväxten. Indirekt röntgen kan till exempel visa båda sidorna av huvudet samt höger och vänster käkben. Dessa röntgenbilder visar tillväxten på rötterna hos de drabbade tänderna. Laterala röntgenbilder visar förvuxna främre kindtänder. En ansiktsröntgen gör det också möjligt att studera käkleden och hitta problem.

Diagnos

När veterinären har bekräftat överväxt diagnostiserar han eller hon det som en “förvärvad tandsjukdom” som orsakar bettfel och även förhindrar att marsvinet kan äta ordentligt. Eftersom att marsvinet inte äter ordentligt sliter det inte heller ner tänderna som det borde och en ond cirkel startar.

Behandling av långa framtänder hos marsvin

Att klippa och fila marsvinets tänder är ett sätt att behandla förvuxna främre kindtänder.

Först bedövar man marsvinet efter det standardiserade veterinärprotokollet. Nästa steg är att sätta på en munkavel och en anordning som separerar käkarna för att få enkel åtkomst till munhålan. Med hjälp av en kirurgisk fil filar veterinären ner tandkronan. Slutligen klipper han tänderna med hemostatiska pincett.

Marsvin får mat i sin bur.

Vid vissa tillfällen är det bäst att fila ned tandkronan för att hjälpa det normala slitaget på tänderna. Det gör också så att det tar längre tid för samma problem att återuppstå.

Att försäkra sig om att marsvinet får en bra diet hjälper till att undvika att framtänderna blir för långa. Gnagare är djur som äter mycket fibrösa grönsaker för att säkerställa att munnen fungerar som den ska. Detta liknar det som händer när idisslare tuggar. Marsvinet krossar grönsaken och får på så sätt korrekt slitage på tänderna.

Den största olägenheten är hur dåliga många husdjurs matvanor är. De äter inte föda som är anpassad för deras art, vanligtvis på grund av ägarnas okunnighet eller envishet.

För stora framtänder är ett mycket vanligt problem hos marsvin som äter allt annat än hö eller bra foder. Det är ofta svårt att få ägaren att förstå att dessa djur behöver en mer balanserad kost där fiberintag är prioriterat.

Detta kanske intresserar dig
Marsvinsvård i hemmet: fem vanliga misstag
My Animals
Läs det My Animals
Marsvinsvård i hemmet: fem vanliga misstag

Marsvin, som kommer från de sydamerikanska Anderna, är faktiskt ett av de mer exotiska husdjuren. Marsvinsvård i hemmet kan därför vara en utmaning...


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Valls Badía X, Vergués Bueno J. Casos clínicos de animales exóticos. Servet.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.