5 saker du inte bör göra med din hund

När du bestämmer dig för att ha en hund som husdjur är en av de första sakerna du gör att lära den husets regler. Men det är också viktigt att veta vilka saker du inte ska göra med din hund.
5 saker du inte bör göra med din hund

Senaste uppdateringen: 22 september, 2021

Hundar är utan tvekan de djur som ger mest kärlek utan att begära något i gengäld. Allt du behöver göra är att komma hem så möts du av verklig upprymdhet. I gengäld bör du dock ge dem den respekt, omsorg, tillgivenhet och kärlek de förtjänar. Därför är det viktigt att du, förutom att klappa den, försöker garantera hundens hälsa, mat och allmänna välbefinnande. Lär dig vilka saker du inte bör göra med din hund i den här artikeln!

På detta sätt tryggar du dess levnadskvalitet och undviker aggressiva eller apatiska beteenden från djurets sida. Det korrekta sättet att ta hand om en hund avgör vilken relation du kommer att ha med ditt husdjur.

Djur har 5 friheter

Friheten för levande varelser är inte ett abstrakt begrepp. De finns med i deklarationen om djurens rättigheter, som skapades av Council for the Welfare of Production Animals 1979. De är allmänt kända som de “fem friheterna”.

  1. Frihet från törst, hunger och undernäring: Alla djur har rätt att få tillgång till vatten och tillräckligt med mat.
  2. Frihet från fysiskt eller värmemässigt obehag: Försök att garantera en lämplig omgivning där djuren kan leva bra.
  3. Frihet från smärta, skada eller sjukdom: Djur har rätt att bli behandlade på lämpligt sätt, särskilt när de är sjuka eller skadade.
  4. Frihet att uttrycka sina egna beteendemönster: Djuren måste kunna uttrycka sin frihet på ett naturligt sätt i sin omgivning, med sina överlevnadsvanor och sedvänjor.
  5. Frihet från rädsla och ångest: Djur har rätt att inte bli utsatta för förhållanden som leder till att de upplever fysiskt och psykiskt lidande.

Med hänsyn till dessa rättigheter – regler som av uppenbara skäl gäller för tamhundar så måste du lära dig om vissa saker som du inte bör göra med din hund. Missa dem inte!

En hund med en matskål

Vad du INTE bör göra med din hund

1. Skäll ut hunden flera timmar efter att den har varit stygg.

Aggressiv och ogrundad utskällning är en av de saker du inte ska göra med din hund. Om du skäller ut hunden timmar efter att den har gjort något fel blir det en ogrundad varningssignal och samtidigt en aggressiv attityd från ägarens sida. Detta orsakar stress, rädsla och ångest hos djuret.

Man bör också komma ihåg att många märkliga beteendemönster hos hundar uppstår på grund av den fysiska och känslomässiga misshandel som de har upplevt i sina liv. Om du därför behöver säga ifrån till din hund bör du göra det exakt vid den tidpunkt då skadegörelsen inträffade, och med kärlek. Det handlar om att uppmärksamma orsaken till deras bus och på så sätt instruera hunden att inte upprepa samma skadliga handling.

2. Överge eller låsa in hunden

En övergiven hund är en sorglig scen för många människor och en ovärdig form av lidande för alla hundar. Denna situation förekommer nästan varje dag över hela världen. Det räcker med att besöka ett hundhem för att se situationens omfattning.

Att adoptera ett husdjur är ett sätt att minimera den övergivenhet som många hundar drabbas av och ett nobelt sätt att förbättra deras livskvalitet.

Likaså är en av de saker du inte bör göra med din hund att låsa in dem i burar eller i ett rum. Hundar är nobla och känsliga djur som behöver utrymme för att utveckla sin hundintelligens.

3. Bestraffa hunden fysiskt

Det är redan bevisat att våld bara genererar mer våld. Dessutom är det kontraproduktivt för inlärningsprocessen hos alla arter på planeten. Som studier visar innebär smärta hos ett djur ilska och aggressivitet från djurets sida.

Skrik, slag och överdrivet straff är former av känslomässig förnedring för varje hundar. Det enda man uppnår med fysiskt och psykiskt våld är att uppmuntra negativt beteende hos hunden.

En hund fylld av rädsla kan förvandlas till ett våldsamt djur, eftersom den alltid kommer att agera enligt sin överlevnadsinstinkt och inta en defensiv hållning gentemot alla andra djur och människor. Att stimulera hundens känslomässiga och kognitiva förmåga leder däremot till att den stärker sin noblare sida.

4. Förändra sättet som hunden är

En av de saker du inte ska göra med din hund är att försöka förmänskliga dess djuriska egenskaper. Skälen till att undvika det är följande:

  • Om du förmänskligar den glömmer du att hunden är ett djur och på så sätt kräver du omedvetet mänskliga beteenden av den, som om den vore en bebis.
  • Hunden lider eftersom den inte kommer att kunna uttrycka sig naturligt och fritt.
  • Du kommer inte att respektera behoven hos dess kropp och intelligens.

Det är en sak att skämma bort husdjuret med mycket omsorg och tillgivenhet och det är en helt annan sak att tro att hunden är en människa och därför förvänta sig mänskliga reaktioner från hunddjuret. Kom ihåg att vilja inte är detsamma som att dominera.

5. Beröva den dess sociala liv

När en hund berövas möjligheten att umgås med andra djur och med människor uppstår skador på medellång sikt på dess känslomässiga, sociala och kognitiva förmåga. Följaktligen förlorar hunden känslan för sin naturliga omgivning och blir ett nervöst djur – och i många fall aggressivt.

Att skälla på hunden är en av de saker du inte ska göra

Träning är nyckeln

Om du vill undvika dessa saker är korrekt träning alltid det mest humana sättet att garantera djurens välbefinnande. Om du täcker dess grundläggande behov och låter hunden utföra de aktiviteter som den behöver, kommer ditt husdjur att vara en underbar följeslagare för dig i många år.

 

Detta kanske intresserar dig
Planera din hundträning: Sätt realistiska mål
My Animals
Läs det My Animals
Planera din hundträning: Sätt realistiska mål

När det handlar om hundträning är det mycket viktigt att planera den. Detta gör så att du förblir konsekvent i processen. Lär dig mer om det här!