Existerar homosexualitet bland hundar?

Vissa hundar uppvisar ovanliga sexuella beteenden: som hanar som vill vara med andra hanar. Därför frågar sig många ägare huruvida homosexualitet bland hundar existerar.
Existerar homosexualitet bland hundar?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Hundarna kan uppvisa ett konstigt beteende ibland. Du kanske har sett att vissa hundar av samma kön är intima med varandra, och då kanske undrat om det förekommer homosexualitet bland hundar.

Homosexualitet i djurriket är ett ganska komplicerat ämne. Vi har fortfarande mycket att lära oss om naturen och hundarnas beteende.

I den här artikeln kommer vi dock titta närmre på homosexualitet bland hundar.

Finns det homosexualitet i djurriket?

Forskarna försökte svara på denna fråga för många år sedan. För att kunna reda ut om djur kan vara homosexuella så var de tvungna att observera deras beteende i detalj.

Deras forskning gjorde att de lyckades reda ut många myter rörande djurens sexualitet. De klassiska evolutionsteorierna har exempelvis lett oss till att tro att djur endast har sex för att föröka sig.

Enligt denna logik så hade relationer mellan djur av samma kön varit meningslösa eftersom de inte kan leda till avkomma. Nuförtiden vet vi dock att människan inte är den enda arten som har sex för nöjes skull.

Många av de andra arterna i djurriket, som delfiner, chimpanser och även hundar, har också sex utan syfte att föröka sig. De uppfyller helt enkelt bara kroppens behov och önskningar.

All denna data förändrar uppfattningen att relationer mellan samma kön är “ologiskt” i djurriket. Faktum är att det finns många “homosexuella” beteenden hos olika djur, som exempelvis hos pandabjörnar och bonoboer.

Innebär det att det finns homosexuella djur?

Faktumet att djur har sex eller stimuleras av individer av samma kön innebär inte nödvändigtvis att de är homosexuella.

Homosexualitet är ett koncept som konstruerats av människan för att beskriva mänskliga relationer och beteenden.

Djuren och deras sociala strukturer styrs inte av samma koder som det mänskliga samhället. Att jämföra vår sexualitet med djurvärldens kommer därför alltid att vara begränsande och ineffektivt.

Existerar inte homosexualitet bland hundar?

Om frågan är huruvida hundar kan stimuleras av en annan individ av samma kön så är svaret ja. Om frågan dock berör huruvida hundar kan vara homosexuella så är detta i princip inte möjligt.

Hundar som drar i rep.

Faktumet att en hund fritt kan uttrycka sina sexuella instinkter med samma kön innebär inte att den stöter bort det motsatta könet. Det innebär heller inte att den föredrar individer av samma kön.

Det innebär bara att hundens sexualitet inte är begränsad till de termer som människan har hittat på.

Sexuell instinkt är en viktig del av hundens natur. Varje hund kan uttrycka sin sexualitet på olika sätt. Som ägare måste vi såklart vara medvetna om vikten av att förhindra att gatorna blir överfylla.

Detta innebär inte att man straffar vissa beteenden bara för man tror att de är relaterade till sexuell lust.

Se istället till att hunden genomgår en lämplig fortplantningskontroll, som sterilisering eller kastrering.

Om homosexualitet bland hundar inte finns, varför hoppar min hund då på andra hundar av samma kön?

Denna fråga är extremt vanlig bland ägare och är relaterad till brist på kunskap rörande hundarnas beteende.

Bara för att en hund hoppar på en annan hund av samma kön så innebär det inte nödvändigtvis att handlingen är sexuell.

Hundar i gräset.

Hos valpar är detta exempelvis ett naturligt beteende. Detta är en del av deras inlärning under denna viktiga fas av deras liv.

Under valpstadiet så lär sig valparna hur de ska bete sig som hundar. Det är anledningen till varför de “upprepar” vuxet beteende med sina syskon.

Om en vuxen hund hela tiden hoppar upp på andra hundar och föremål så kan det vara ett tecken på stress. Din hund behöver stimulera kroppen och sinnet dagligen för att kanalisera sin energi på ett positivt sätt.

Genom att göra detta så kommer han att kunna upprätthålla ett balanserat beteende.

En stillasittande livsstil och brist på mental stimulans kan resultera i beteendeproblem. Hundarna kan också naturligt hoppa upp på varandra då de leker.

En hund kan också hoppa upp på andra hundar eller föremål för att lindra besvär i könet eller urinvägarna. Detta kan såklart orsaka viss förvirring hos de personer som observerar beteendet.

Degenerativa sjukdomar kan orsaka smärta i bakbenen, vilket kan leda till detta beteende. Om din hund försöker hoppa upp på allt den ser så rekommenderar vi att du tar den till veterinären.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.