Fördelarna med råmjölk åt hundvalpar och kattungar

Katter och hundar behöver få kolostrum, råmjölk, genast efter födseln. Den har en viktig funktion i kroppen som en immunologisk försvarsmekanism.
Fördelarna med råmjölk åt hundvalpar och kattungar
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Digivning och senare avvänjning är kritiska skeden i livet när det handlar om näring för nyfödda djur, och det kommer att ha en stor inverkan på deras utveckling. Det är precis i början av digivningen som de får i sig kolostrum eller råmjölk när de är nyfödda hundvalpar och kattungar.

Det är bara modern som kan skapa råmjölk – det finns inget syntetiskt substitut. Dock finns det ersättning för den mogna mjölken som kommer senare. Mjölkersättning kan man alltså använda under speciella omständigheter. Till exempel om mamman dör, om hon får för många ungar eller om hon inte klarar av att producera tillräckligt med mjölk.

Råmjölk är helt avgörande för hundvalpar och kattungar. Deras hälsa och fortsatta överlevnad är beroende av den.

Vad är råmjölk?

Råmjölk är den första mjölken som djurhonor producerar efter att ha fött sin avkomma. Mjölken består till stor del av immunoglobuliner eller antikroppar. Koncentrationen av dessa stora proteiner är dubbelt så hög i råmjölk som i mogen mjölk. Med andra ord har råmjölk dubbelt proteininnehåll.

Dock är det absolut viktigaste med råmjölk den höga koncentrationen av immunoglobuliner, som fungerar som antikroppar. Råmjölk ger mellan 90 – 95% av djurets passiva immunförsvar. Resterande 5-10% får de alltså redan i livmodern.

Det betyder att innan hundvalpar och kattungar fått sina första vaccinationer, är deras enda försvar mot virus och bakteriella patogener den råmjölk som de fått av sina mammor strax efter födseln.

Nyfödda hundvalpar som diar sin mamma.

Skillnaden i råmjölk mellan hundar och katter

Råmjölk från kattdjur respektive hunddjur har väldigt olika innehåll. Faktiskt så producerar varje art en egen variant av råmjölk. Dock finns det likheter mellan råmjölk som produceras av olika typer av primater, så väl som mjölk producerad av hovdjur.

Det finns också skillnader i den mogna mjölken som djur tillverkar. Låt oss till exempel jämföra katt- eller hundmjölk med komjölk. Komjölk innehåller mycket mindre protein och fett, och har ett högre sockerinnehåll. Det betyder alltså att den inte lämpar sig för hundvalpar och kattungar.

Om du hamnar i situationen att du måste flaskmata en hundvalp eller kattunge, så måste du ge dem speciellt anpassad mjölkersättning som försöker efterlikna mammans mjölk. Det är viktigt att framhålla att mjölkersättning är endast ett substitut för mogen mjölk och inte råmjölk, som inte har någon syntetisk ersättning.

Följande tabell visar respektive mängder av några av de viktigaste näringsämnena i 100 gr råmjölk jämfört med 100 gr mogen mjölk hos katter och hundar. Värdena har hämtats ur Langers artikel (2009):

Råmjölk (100 gr)Protein (g)Fett (g)Socker (g)
Hund13.87.82.7
Katt43.43.6
Mogen mjölk (100 gr)Protein (g)Fett (g)Socker (g)
Hund8.09.03.0
Katt5.54.84.0

Egenskaperna hos råmjölk åt hundvalpar och kattungar

Som vi redan nämnt, är råmjölk den första mat som hundvalpar och kattungar får efter födseln. Faktum är, att det samma gäller alla däggdjur. Mamman kommer dessutom bara att producera denna substans i ungefär 12-16 timmar efter förlossningen. Det betyder att hennes avkomma bara har en begränsad tid på sig att dricka den.

Dessutom har råmjölk en högre koncentration av proteiner och fetter än av socker. Detta säkerställer att de nyfödda har massor av energi direkt från starten. Vidare varierar näringsinnehållet i takt med djurets normala tillväxt.

Råmjölk är också laddad med immunproteiner som skyddar de små tills de är tillräckligt gamla för att bli vaccinerade. Det är alltså av största vikt att djurungar får råmjölk direkt efter födseln. Att dricka den senare skulle inte ha samma effekt, eftersom matsmältningssystemet har hunnit mogna. Proteinerna skulle helt enkelt brytas ned och därmed skulle de inte ha något värde för immunsystemet.

Dessa immunproteiner eller immunoglobuliner finns kvar i blodomloppet tills ungarna är cirka 16 veckor gamla. Därför är det så viktigt för ägarna att se till att deras valpar eller kattungar har fått alla vaccinationer före den åldern. Annars har det ett väldigt dåligt försvar om de exponeras för olika sorters patogener.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Day, M. J. (2007). Immune system development in the dog and cat. Journal of comparative pathology, 137, S10-S15.
  • Langer, P. (2009). Differences in the composition of colostrum and milk in eutherians reflect differences in immunoglobulin transfer. Journal of Mammalogy, 90(2), 332-339.
  • Sánchez, C. G. LECHE MATERNIZADA PARA CACHORROS LACTANTES.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.