Din hund och dina grannar: etikett och lagar

Det finns otroligt många hundar i landet. Detta kan ibland orsaka problem med grannarna.
Din hund och dina grannar: etikett och lagar
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns otroligt många hundar i världen. De flesta interaktionerna mellan din hund och dina grannar går säkert bra och ni har inte några problem.

När det rör sig stadsmiljöer där de flesta bor i lägenhet så händer det dock ofta att grannar börjar bråka med varandra på grund av djurens beteende.

Det var såklart inte din avsikt att börja bråka med dina grannar då du skaffade ett husdjur. Du kanske inte var medveten om alla de ansvarsområden som uppstår då man skaffar ett husdjur.

Detta leder lätt till att din hund börjar bli ett problem för dina grannar.

För att din hund och dina grannar ska komma överens så är det bra om du går igenom de juridiska aspekter som kan finns samt de problem som djur kan orsaka.

Vi kommer ge dig några tips på hur man kan undvika denna typ av problem.

Din hund och dina grannar: vad säger lagen?

Hund som ligger i trappan.

Det finns inte någon specifik övergripande lag som specificerar hur din hund och dina grannar ska fungera tillsammans. Varje land har sina egna lagar rörande djur i hem.

Ägaren har alltid rätt att leva med sitt husdjur, men det finns samtidigt en maxgräns för hur många husdjur man kan ha i hemmet.

När man hyr lägenheter så får man ofta höra att det inte är bra att ha hunden i en lägenhet. Eftersom hushållen krymper och priserna höjs så tvingas alltfler personer dessutom flytta till mindre lägenheter.

Med lite samarbetsvilja hos hyresgästerna, hyresvärden och även hundarna så bör det gå att hitta ett bra hem åt alla.

Man måste även vara införstådd med att man får stå för alla skador som djuret åsamkar i boendet.

Kan grannarna förbjuda husdjur?

Det finns stadgar som hävdar att man inte får ha husdjur i den berörda lägenheten, men i de allra flesta fall håller inte detta i Sverige annat än med lägenheter specifikt gjorda för allergiker.

Man måste dock se till att hunden inte skäller för mycket och att det inte förekommer odörer. Man måste också se till att husdjuret inte skadar gemensamma utrymmen eller ägodelar som tillhör tredje part.

Hund som står i dörröppningen.

Vilka juridiska åtgärder kan dina grannar använda sig av gällande din hund?

Hyresvärden måste först och främst skriftligt informera hundägaren att husdjuret utgör ett problem för grannarna. Vederbörande kommer begära att ägaren löser problemet eller tar bort hunden från fastigheten.

Hyresvärden bör också informera hundägaren om att vräkning eller anmälan kan bli aktuellt om problemet inte korrigeras.

Om ägaren inte åtgärdar problemet så kan vederbörande tvingas flytta. Med det sagt så behövs det mycket bevis innan man kan gå till domstol.

Det bör finnas fotografier, videor samt upprepade polisrapporter. Ägaren kan också behöva vittna i domstol om djuret beter sig illa med jämna mellanrum.

Då det står klart att djuret har ett beteende som gör att grannarna far illa så kommer han att få instruktioner om att beteende måste upphöra.

Ägaren kan behöva betala böter för skador på tredje parts egendom eller för de skador som uppstått i fastighetens gemensamma utrymmen.

Om skadorna och störningarna är alltför allvarliga så kan ägaren tvingas flytta. Så om du har en hund, så se till att du följer de normer som finns.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.