Hur hundar känner igen familjemedlemmar

Har du någonsin undrat över hur hundar kan skilja mellan bekanta och obekanta ansikten? Idag ska vi på Mina djur berätta allt om detta fenomen.
Hur hundar känner igen familjemedlemmar
Alejandro Rodríguez

Skriven och verifierad av Bioteknolog Alejandro Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Att skilja mellan bekanta och obekanta ansikten är relativt lätt för människor. Det har mycket att göra med våra hjärnor och sättet de utvecklats. Men har du undrat över hur hundar känner igen familjemedlemmar?

Fortsätt läsa för att lära dig lite mer om det.

Hundar och deras sinnen

Ingen motsäger nog att hundar är de mest lojala och oskiljaktiga av alla husdjur. De är de första att hälsan på dig när du kommer hem och kommer omedelbart fram.

Alla vet att hundar kan känna igen människor extremt snabbt tack vare deras utmärkta luktsinne; det är faktiskt deras starkaste och mest välutvecklade sinne.

Det kan ses i den enorma mängd doftreceptorer de har: uppskattningsvis 200-300 miljoner enligt forskare. Detta är enormt jämfört med människans 5 miljoner.

En hunds doftsinne är ett av dess bästa sätt att känna igen saker och människor.

Men det innebär inte att syn och ljud inte är viktiga för dem också. Det är faktiskt deras förmåga att kombinera doft och syn som gör att de kan skilja mellan olika människor och djur.

Hundar känner igen familjemedlemmar med synen

Hur hundar känner igen familjemedlemmar och andra människor

Det finns många studier som hävdar att områdena runt hjärnbarken som aktiveras när en hund ser ett ansikte är samma som aktiveras hos oss. Det innebär att de faktiskt använder synen för att skilja på folk.

Om vi går ännu längre så finns det vetenskapliga bevis som antyder att hundar kanske helt förlitar sig på igenkänning av ansikten i vissa fall. De behöver alltså bara se ett ansikte för att kunna känna igen personen.

Det innebär givetvis att de kan ha problem att känna igen oss när våra ansikten är dolda, varpå de istället kommer förlita sig på luktsinnet.

Hundar hälsar på varandra

De kan inte bara skilja på ansikten, utan även känna igen många av de ansiktsuttryck vi gör. Än mer intressant är det faktum att hundar föredrar att se ansikten hos sin egen art mer än några andra.

Hundar känner igen familjemedlemmar som också är hundar

Mysteriet med huruvida hundar kan känna igen oss är alltså löst. Men då kvarstår frågan huruvida de även har denna förmåga med medlemmar av sin egen art.

Återigen kan vi finna svaret på detta med hjälp av vetenskapliga studier.

I en av dem placerade forskarna fyra valpar framför två tikar. En av dem var deras mamma. Resultaten visade att i en majoritet av fallen så föredrog valparna att gå fram till och spendera tid med sin biologiska mamma.

Hund med valp

Men efter att valparna växt upp och blivit vuxna då? För att se huruvida de fortfarande kan känna igen sin mamma så använde forskarna klädesplagg.

Ett hade doften från mamman och det andra från en jämngammal hund av samma ras. Resultaten var återigen positiva. De 2-åriga hundarna kände igen moderns doft trots att de varit separerade.

Vi vet fortfarande inte mycket om biomekaniken som är verksam i denna process. Det är dock ytterligare ett definitivt bevis för att hundar kan känna igen sina närstående.

Om du någonsin tänkt på det så behöver du inte oroa dig; din hund kommer känna igen dig även utanför hemmet!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Racca, A., Amadei, E., Ligout, S., Guo, K., Meints, K., & Mills, D. (2010). Discrimination of human and dog faces and inversion responses in domestic dogs (Canis familiaris). Animal cognition13(3), 525-533.
  • Thompkins, A. M., Lazarowski, L., Ramaiahgari, B., Gotoor, S. S. R., Waggoner, P., Denney, T. S., … & Katz, J. S. (2021). Dog–human social relationship: representation of human face familiarity and emotions in the dog brain. Animal cognition, 24(2), 251-266.
  • Hepper, P. G. (1994). Long-term retention of kinship recognition established during infancy in the domestic dog. Behavioural processes, 33(1-2), 3-14.
  • Lezama-García, K., Mariti, C., Mota-Rojas, D., Martínez-Burnes, J., Barrios-García, H., & Gazzano, A. (2019). Maternal behaviour in domestic dogs. International journal of veterinary science and medicine, 7(1), 20-30.
  • Jenkins, E. K., DeChant, M. T., & Perry, E. B. (2018). When the nose doesn’t know: Canine olfactory function associated with health, management, and potential links to microbiota. Frontiers in veterinary science, 5, 56.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.