Hundars syn: att se genom en hunds ögon

Hundars syn är inte deras starkaste verktyg; de styrs mer av hörsel och lukt. Trots detta har de en användbar och intressant visuell förmåga.
Hundars syn: att se genom en hunds ögon
Georgelin Espinoza Medina

Skriven och verifierad av Biolog Georgelin Espinoza Medina.

Senaste uppdateringen: 10 juli, 2022

Synen är vårt viktigaste sinne, och den vanligtvis är vår främsta informationskälla ångande vår omgivning. Det har alltid funnits spekulationer om hur djur uppfattar världen. I detta sammanhang har specialister redan svaret på hur ögonen hos praktiskt taget alla djur fungerar. I den här artikeln kommer vi att se världen genom en hunds ögon då vi tittar närmare på hur hundars syn fungerar.

En del människor tror att hundar, och andra djur som katter, inte uppfattar färger och att deras syn är helt och hållet i svart och vitt, men hur sant är detta? I den här artikeln ska vi klargöra alla frågor som rör synen hos våra älskade husdjur.

Hundars syn

Även om vi skulle kunna tro att hundars ögon liknar våra egna, så är det inte så. Det finns vissa skillnader som förändrar deras sätt att uppfatta världen. Själva synen är resultatet av en kombination av faktorer, till exempel synfält, djup, fokus och skärpa, samt uppfattningen av rörelse och färg.

Alla dessa aspekter bearbetas i huvudorganet, hjärnan, och ger upphov till det visuella sinnet. Låt oss titta på några detaljer om hur dessa faktorer verkar för att skapa hundars syn.

En intresserad hund.

Synfält

Placeringen av ett djurs ögon bestämmer dess synfält. Hos hundar uppgår fältet till 240°, större än hos människor då vi knappt når 200°, vilket ger dem ett bredare synfält.

Fokus eller synskärpa

När vi nämner begreppen fokus eller synskärpa talar vi om synens klarhet. Även om det är en svår faktor att mäta så sägs hundens synskärpa vara sämre än människans. För att ge dig en tydligare uppfattning; om vi kan urskilja något på 75 meters avstånd så kan de bara visualisera det på 20 meter, vilket är en markant skillnad.

Djupseende

Precis som med synfältet avgör ögonens placering på huvudet hur den uppfattar avstånd, det vill säga hundens binokulära syn. Vissa experiment på valpar har visat att perceptionen med ett öga och med båda ögonen är utmärkt hos hundar, och hos vuxna skulle den alltså vara ännu bättre.

Annan forskning på vissa okulära celler påvisar att området för djupseende hos dessa husdjur kan vara av sämre kvalitet. Därmed blir deras tredimensionell syn lidande. Det behövs dock fler studier för att klargöra detta.

Hur är det med rörelser?

När det gäller rörelser är hundens ögon mycket bra på att upptäcka dem, även på avstånd. Dessutom har de förmågan att urskilja fler bilder per sekund än vad vi kan, en aspekt som utmärker hundars syn vid jakt.

Hur uppfattar hundar färg?

Färgdifferentiering hos djur bestäms av ögats struktur. I synnerhet av förekomsten av fotoreceptorer i näthinnan. Dessa är de pigment som är känsliga för färgernas våglängder. Hos människor finns det tre typer av dessa. Hundar däremot har endast två, så det anses att deras färgseende är dikromatiskt.

Det är från blandningen eller överlagringen av de pigment som finns i receptorerna som hela skalan av synliga färger uppstår.

Så tack vare förekomsten av fotoreceptorer i näthinnan i hundögat kan vi bekräfta att hundar har ett färgseende och att det inte bara är svart och vitt, som man trodde från början. Men eftersom det bara finns två typer av tappar har de svårt att visualisera hela det kromatiska spektrumet. I synnerhet gröna och röda toner, som de ser som gula eller gråa.

Dessutom är antalet av dessa receptorer lågt. Faktum är att medan människans centrala näthinna helt och hållet består av dessa tappar, så är det hos hundar knappt 20 %.

Andra aspekter av hundens syn

Hundars syn har förmågan att skilja mellan föremål, storlekar och till och med kvantiteter. Särskilt när skillnaderna är ganska stora. De har också förmågan att skilja mellan bekanta och okända ansikten (i 2D-tester) av både hundar och människor.

Hundars mörkerseende

Förmågan att se i svagt ljus finns också hos hundar. Detta grundar sig på de modifieringar som de har genomgått och som är typiska för nattjägare. De har ett särskilt element, tapetum lucidum, som fungerar som ett reflekterande membran och bidrar till deras synförmåga i svagt ljus, en anpassning som människor inte har.

På samma sätt har variationer observerats i tapetumområdet baserat på hundras och storlek. I allmänhet har mindre hundar mindre områden, medan större hundar har ett mer komplett tapetum lucidum.

Tack vare förekomsten av detta tapetum lyser hundars ögon i närvaro av till exempel billjus eller kamerablixtar mot ögonen när de befinner sig i mörker.
Dessutom fungerar stavfotoreceptorcellerna och pigmenten, som finns i näthinnan i hundögat, även under svaga ljusförhållanden. Hos människor har dessa dock större känslighet än hos hundar, faktum är att näthinnan domineras av dem. Deras effektivitet och kvantitet, tillsammans med närvaron av tapetum lucidum, gör det dock möjligt för hundar att se bättre i mörker och i svagt ljus än vad människor kan.

Slutsatser

En hund på ett fält.

Som vi har sett ger hundens anatomi och till och med hundögonens placering på huvudet ledtrådar om hur dessa djur uppfattar världen. Det behövs dock ytterligare studier för att undersöka om morfologiska skillnader mellan raserna representerar skillnader i synen hos varje typ av hund.

Även om synen hos hundar är sämre än hos människor i många avseenden är den klart överlägsen i andra avseenden. I synnerhet är de experter på svaga ljusförhållanden. Hundögon ser alltså världen på ett annat sätt än våra, men med god anpassning enligt deras behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Byosiere, S., Chornard, P., Howell, T., & Bennett, P. (2017). What do dogs (Canis familiaris) see? A review of vision in dogs and implications for cognition research. Psychonomic Bulletin & Review, 25, 1798–1813.
  • Hugues, B., Navaroli, F., Torres, M., Soto, C. (2008). La visión cromática en los animales. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, IX(11), 1-6.
  • Miller, P., & Murphy, C. (1995). Vision in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 207(12), 1623-1634.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.