Hur mycket medicin bör du ge din hund?

Det är otroligt viktigt att hålla koll på hur mycket medicin du kan ge ditt husdjur. Här förklarar vi hur du räknar ut dosen till din hund.
Hur mycket medicin bör du ge din hund?
Juan Pedro Vazquez Espeso

Skriven och verifierad av Veterinär Juan Pedro Vazquez Espeso.

Senaste uppdateringen: 26 oktober, 2022

Posologi är en gren inom farmakologi som ansvarar för att studera doseringen av mediciner och hur mycket en patient bör ta för att se resultat och samtidigt minimera biverkningarna. I den här artikeln tar vi upp hur mycket medicin du bör ge till din hund.

Rätt dosering är såklart inte bara viktigt bland människor, utan även för djur, speciellt eftersom de kommer i så många olika former och storlekar.

Varje gång din hund lider av någon åkomma som kräver medicinering måste du veta hur du kan räkna ut rätt dosering. Här berättar vi allt du behöver veta.

Dosering av läkemedel

Din läkare tänkte förmodligen inte mycket på din vikt den senaste gången han eller hon skrev ut medicin till dig. Det är för att vuxna människor generellt har en viss storlek eller vikt. Därför behöver läkare vanligtvis inte göra exakta uträkningar för att kunna ge rätt dosering.

Men när det gäller hundar måste veterinärer tänka på vikten. Hundar kan väga allt från några kilo till över 60 kilo eller mer. Det är därför av största vikt att kunna veta hur man räknar ut den exakta dosen för att kunna hjälpa hunden. Tänk dig bara – de största hundarna kan vara över 70 gånger så stora som de minsta.

En tablett för en mastiff är nästan lika stor som huvudet på en chihuahua!

Liten hund bredvid tabletter

Hur mycket medicin bör du ge din hund?

I allmänhet, med undantag för cancerbehandlingar där man måste ta kroppsyta i beaktning, räknar man ut de flesta doseringar efter en hunds totala vikt. Det är därför viktigt att veta på ett ungefär hur mycket din hund väger om den behöver medicinsk behandling.

Ibland kan det verka enkelt att gissa sig till det, men det är lätt att missta sig när det gäller hundar med lång och fluffig päls, eller hundar som är robusta och muskulösa. Din veterinär kommer därför att vilja väga din hund regelbundet.

När du väl vet hur mycket din hund väger behöver du bara se efter vilken dos som stämmer överens med den. Man kan vanligtvis räkna ut mängden medicin att ge sin hund genom att läsa på bipacksedeln. Låt oss till exempel säga att ett läkemedel ska administreras som 0.1 mg/kg. Om din hund väger 9 kg ska du då ge den 0.9 mg. Men om din hund väger 35 kg måste du ge den 3.5 mg.

Hur många gånger om dagen?

Doseringsintervallen för medicinen kommer också att stå på bipacksedeln. Många gånger används följande förkortningar:

  • SID eller QD: Från latinska semel in die eller quaqua die, som betyder en gång per dag.
  • BID: Bis in die, eller två gånger om dagen.
  • TID: Ter in die, som du kanske nu kan gissa betyder tre gånger om dagen.

Det finns fler förkortningar, men de flesta läkemedel kräver mellan en och tre doser per dag.

Hur man delar upp medicin till sin hund

Svaret här är faktiskt väldigt enkelt, då de flesta läkemedelstillverkare för djur redan är medvetna om problemet. Många mediciner kommer därför i små, mellanstora och stora versioner.

Tabletternas olika storlekar gör det enklare att administrera medicinen. Det är ju faktiskt inte bara en fråga om att veta hur mycket medicin man ska ge sin hund, utan också hur man administrerar den på rätt sätt. Att ha tabletter som är just rätt storlek för en hund gör en veterinärs jobb mycket lättare.

Men i vissa fall kommer inte läkemedel i en redan färdig “veterinärsversion”, och då kan man behöva dela upp tabletten själv. Det är betydligt mer komplicerat. Att dela upp en tablett i 24 delar till din hund på 2 kg kan låta krångligt och tidskrävande … men övning ger färdighet.

Mops tittar på en tablett

Förhoppningsvis kan ovanstående information vara till hjälp om du behöver ta reda på hur mycket medicin du bör ge din hund. Men tänk på att det är viktigt att vara försiktig när det gäller läkemedel så att du inte äventyrar din hunds hälsa och välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.