Juridiska följder av en livshotande hundattack

En livshotande hundattack mot en människa är ganska allvarligt. Så vilka juridiska följder får en sådan fruktansvärd händelse? Fortsätt läsa för att ta reda på mera.
Juridiska följder av en livshotande hundattack
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När du adopterar en hund blir du automatiskt ansvarig för eventuella följder av en livshotande hundattack. Detta ansvar kan också sträcka sig över materiella skador för utomstående. 

De senare fallen är extra känsliga eftersom ingen ekonomisk kompensation kan ge upprättelse till ett offer (eller dennes familj). Oavsett om skadorna är ytliga eller dödliga, är det omöjligt att föreställa sig vilken upprättelse som kunde kompensera för skadornas omfattning.

Men det är också viktigt att känna till dina rättigheter som medborgare. En människas liv kan inte mätas i pengar, men familjen kan fortfarande kräva en rimlig kompensation för att hjälpa dem med förlusten och utgifterna. Därför bör du känna till dina skyldigheter som ägare och vara redo att acceptera dem.

Juridiska följder av en livshotande hundattack

Lagen hanterar civilrättsligt ansvar för fysiska och materiella skador som djur har orsakat. Ansvar kan tolkas som skyldigheten att kompensera för konsekvenser som skadar andra personers intressen och rättigheter. Dessa konsekvenser kan uppstå på grund av egna eller andras handlingar, så väl som från försumlighet och vårdslöshet.

Detta begrepp förklaras klart och tydligt i  animallaw.infodär texten fastställer:

Förutom att djuret avlivas, kan ägaren också ställas inför rätta, bötfällas och fråntas rätten att äga en hund. Ägaren kan till och med riskera fängelse för att ha brutit mot lagen om farliga hundar. Även om straff för ringa förseelse är det vanligaste straffet för att bryta mot lagen om farliga hundar, har vissa delstater i USA bestämmelser om brott.”

Ägaren måste ansvara för sin hunds beteende, även om han eller hon inte var där när djuret skadade en utomstående (eller deras egendom). Men du kan försöka hänvisa till någon omständighet för att bli frikänd. Dessutom kan du kanske bevisa att skadan uppstod på grund av force majeure. Eller kanske till och med på grund av offrets eget agerande.

Ägare till potentiellt farliga hundar måste också följa reglerna för ett ansvarsfullt hundägandeBland andra skyldigheter finns också införskaffandet av en försäkring om skadeståndsskyldighet mot utomstående.

Juridiska följder av en livshotande hundattack: En aggressiv hund.

Vad kan offer för en livshotande hundattack kräva?

Alla ägare är ansvariga för sin hunds aggressiva beteende, oavsett om de påstår att de inte kände till hundens aggressiva tendenser. Som en konsekvens av detta kan de behöva kompensera offren eller offrets familj för följder av en livshotande hundattack.

Alla som blivit skadade av en hund kan gå till rätten för att kräva ersättning. Med det menar man vanligen kostnader för vård och andra kostnader för återhämtning och behandling. Men lagen tar också hänsyn till emotionella konsekvenser och förlust av arbetsförmåga som uppstått på grund av attacken. 

Om hundattacken är dödlig, kommer man också att beakta begravningskostnader och andra skador som den orsakat familjemedlemmarna.

På samma sätt är det nödvändigt att fastställa en relation mellan orsak och verkan mellan djurets beteende och den skada som man kräver ersättning för. 

Dessutom måste de skadliga effekterna bero på hundens naturliga, instinktiva och spontana beteende. Med andra ord var hundens uppförande inte ett resultat av något som en mänsklig person gjorde.

När ett djur med avsikt används som ett vapen av en person, är det möjligt att använda lagen om avsiktlig skada som uppstått under dessa omständigheter. En advokat blir då oumbärlig för att gå vidare med denna typ av anmälningar, endera som ett civilt eller ett brottsmål.

Juridiska följder av en livshotande hundattack: En hund biter en person i armen.

Finns det undantag?

Generellt sett tenderar rättvisan att döma till offrets fördel, speciellt när det handlar om fysisk skada. Men det finns dock två undantag där djurets ägare kan klara sig utan straffrättsligt ansvar:

  • Först och främst om man kan bevisa att offret var orsaken till den livshotande hundattacken. Det betyder att personen var aggressiv mot djuret och behandlade det fel på något sätt. Dessa fall är dock sällsynta och svåra att bevisa, speciellt om offret dör.
  • Ett annat sätt är om den livshotande hundattacken ägde rum på ett privat område som hör till hundens ägare  – ett område som kräver närvaron av en potentiellt farlig vakt- eller skyddshund. Till exempel om offret har tagit sig in i någon annans hus med en skylt som varnar för hunden, eller något liknande.

Tack för att du läst, vi hoppas att du uppskattade denna artikel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.