Kan hundar skilja mellan olika språk?

Visste du att din hund märker när du talar ett annat språk?
Kan hundar skilja mellan olika språk?

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Vid Eötvös Loránd-universitetet i Budapest har man nyligen undersökt huruvida hundar kan urskilja olika språk, och kommit fram till att de gör det!

Det är det första beviset på att en icke-mänsklig varelse kan upptäcka variationer i språket. Så hur kan hundar skilja mellan olika språk? Det ska vi visa dig i följande artikel!

Kan hundar skilja mellan olika språk?

I studien vi nämnde ovan kunde forskarna skanna hundarnas hjärnor. Detta gjorde de samtidigt som de lekte lite med dem och pratade med dem på ungerska eller spanska.

Av alla hundar i forskningsprojektet kom två av dem från hem där det endast pratades spanska. Och de resterande 16 kom från familjer där de kommunicerade på ungerska.

Texten som lästes upp för hundarna

En del av försöket bestod i att man läste upp ett utdrag ur verket “Den lille prinsen” av Antoine de Saint-Exupéry för dem på både ungerska och spanska. De fick sedan lyssna på inspelningar som inte gav någon särskild mening.

Tack vare skanningen upptäckte man att hörselregionerna i hundarnas hjärnor aktiverades när de hörde ett språk som var bekant för dem. Detta gällde även när de tilltalades på rappakalja, även om detta var på ett annat språk. Hundarna kunde då skilja mellan olika språk. Ännu ett tecken på den utmärkta kommunikationen mellan hundar och människor.

Detta är ett banbrytande fynd eftersom det är första gången som en icke-mänsklig hjärna bevisligen kan skilja mellan olika språk.

En hund lystnar.

Varför kan hundar skilja språk åt?

Forskaren som ledde studien, Attila Andics, säger att: ”möjligen har förändringar i hjärnan, till följd av de tiotusentals år som hundar levt tillsammans med människor, gjort dem till bättre språkläsare. Men så är inte nödvändigtvis fallet. Framtida forskning måste ta reda på detta.”

Hundar uppfattar de auditiva regelbundenheterna i det språk de utsätts för.

Det mest anmärkningsvärda var att ju äldre och mer mogen hunden var, desto bättre kunde den i sin hjärna skilja i reaktionen på ett bekant och ett okänt språk.

Dr Raúl Fernández-Pérez, medförfattare till artikeln, kommenterade att ”varje språk kännetecknas av en mängd olika auditiva regelbundenheter. Våra resultat tyder på att hundar under sitt liv med människor uppfattar de auditiva regelbundenheterna hos det språk de utsätts för.”

Har andra arter samma förmåga att uppfatta språk?

Denna studie öppnar dörrarna för neurologisk forskning mot andra arter. Resultaten av framstegen på detta område är ivrigt efterlängtade i utvecklingen av artificiell intelligens.

Det är alltså inte förvånande att författarna överväger att utvidga sina studier. Som de har sagt: ”Det är spännande, eftersom vi upptäckte att förmågan att lära sig om ett språks strukturer och tonfall inte bara är mänsklig. Trots detta vet vi inte om denna förmåga är unik för hundar eller om den är generell bland icke-mänskliga arter.”

En hund lystnar

Din hund förstår när du talar till den

Slutsatserna av denna studie, som publicerades i den specialiserade tidskriften Neuroimage, har bekräftat vad vi redan misstänkte. Och det är ingen liten sak.

De hundar som bor i vårt hem fångar upp varje böjning i vår röst, varje förändring i tonläget. De förstår oss mycket bättre än vad vi själva gör.

Detta beror på att deras sociala färdigheter är en fördel som art nära människan. De förstår den miljö de lever i bättre genom att ha en god relation till människor.

Genom att vara intresserade av sin miljö och sin människa ställer de in och synkroniserar sina sinnen och anpassar sitt sätt att kommunicera med sin ägare.

Detta har troligen varit en av de viktigaste orsakerna till att de blev människans allierade och bästa vän, och det var den viktigaste orsaken till att de domesticerades redan för 12 000 år sedan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Referencia: “Speech naturalness detection and language representation in the dog brain” by Laura V. Cuaya, Raúl Hernández-Pérez, Marianna Boros, Andrea Deme, and Attila Andics, 12 December 2021, NeuroImage 2021.
    DOI: 10.1016/j.neuroimage.2021.118811


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.