Kloning av hundar – är detta en laglig företeelse?

Det finns många skillnader mellan en hund och dess klon. Diskrepansen kan synas på pälsen, men det förekommer även andra temperament och beteenden.
Kloning av hundar – är detta en laglig företeelse?
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag skulle vi vilja prata om huruvida det är lagligt med kloning av hundar och även om det är etiskt.

Det finns många forskare och företag som alltid kommer hitta lagliga sätt att tjäna pengar på folks osäkerheter och känslor. Det kan verka oetiskt, men de kommer hitta ett kryphål till slut.

Kritikerna menar dock att det förekommer en typ av sentimental manipulation av de som kan tänka sig att betala för en genetisk kopia av ett dött husdjur.

Vad är kloning av hundar?

Kloningen börjar med att man samlar in stamceller från en levande hund eller från en som varit död i maximalt fem dagar.

En forskare tar ut kärnan från dessa celler, eftersom det är den del som innehåller DNA, och injicerar sedan den i ett obefruktat ägg från en hona av samma art.

Forskarna låter det växa tills det blir ett embryo. Det är nu redo att placeras i livmodern hos en surrogatmor som kommer föda efter 60 dagars dräktighet.

Den första kända kloningen av en hund förekom i Seoul, Sydkorea, 2005.

Man födde fram en afghanhund vid namn Snuppy med hjälp av samma teknik som man hade använt med fåret Dolly nio år tidigare (hon var det första däggdjuret som klonades med hjälp av en cell från ett vuxet djur).

Snuppy dog 2015 efter sin tionde födelsedag. Detta kloningsarbete utfördes av Hwang Woo-suk – en koreansk forskare som blivit anklagad för att falsifiera procedurer och rapporter.

Han blev fälld men hamnade aldrig i fängelse. Han stod anklagad för att ha brutit mot Sydkoreas lagar rörande bioetik.

Är det lagligt att klona hundar?

Två vita hundar.

Vissa forskare fokuserar sina argument på möjligheten att skydda redan utsatta djurarter. Detta är ett argument skulle kunna användas som stöd för kloningsprocessen.

Det krävs dock att arbetet kontrolleras och endast används i vetenskapliga syften. Det bör inte utföras för att manipulera känslorna hos personer med pengar som hade mått bättre av att adoptera ett djur från ett djurhärbärge.

Den vetenskapliga analysen bör gå ännu längre. Om exempelvis ett djur är utrotningshotat så borde man först gå igenom varför det är utrotningshotat från första början, innan kloningen påbörjas.

Är det omoraliskt med kloning av hundar?

Många personer anser att det är omoraliskt att klona hundar. Det finns dock andra som vill göra det eftersom de helt enkelt har råd med det.

De som är emot kloningen hävdar att detta handlar om sentimental manipulation för att lura folk på pengar. De har pengar att köpa en kopia av sin hund – en sorts tvilling till ett djur som var emotionellt viktigt för dem.

Argumentet går ännu längre. Om det är okej  att klona en hund, varför inte klona ett barn?

Det finns även aspekten att man inte kan klona djuret till 100%. Vad är då poängen med kloningen om man inte kan få en exakt kopia av det avlidna djuret som var så viktigt för en?

Varför inte använda dessa resurser till att istället ta hand om redan utsatta djur?

Om vi accepterar att djur är varelser som kan känna med sin egen genetiska, psykologiska och fysiologiska komplexitet så blir argumentet mot kloning ännu starkare.

Kloningen är en verksamhet som omvandlar husdjur till handelsvaror. Utövandet prioriterar emotionella värderingar över varje djurs individualitet. 

Ett annat argument mot kloningen är användningen av surrogatmödrar. De måste genomgå operationer minst tre gånger.

  • Först då labbteknikern tar ut äggen
  • Därefter då han sätter in embryot i hennes livmoder
  • Och till slut då ungen föds

Detta är en grym process som gör att modern lider. Faktum är att vissa av dem dör.

En cell eller en levande varelse?

Två vita hundar på gräsmatta.

Den etiska debatten fokuserar sig på vad kloning är för vissa forskare. Om det är en cell för specifika experiment in vitro så är de inte emot det.

Men om det handlar om en levande varelse så ändrar de sitt ställningstagande. Diskussionen har att göra med skapandet av liv utan möjligheten att kontrollera de konsekvenser som kan uppstå.

Kloning av hundar är fortfarande ett kontroversiellt ämne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.