Ledsna hundar viftar också på svansen

Det finns olika svansrörelser hos hundar. Sättet hunden viftar den på kan avslöja hur den mår. Trots att nästan alla likställer en viftande svans med glädje, är så inte alltid fallet.
Ledsna hundar viftar också på svansen
Francisco María García

Skriven och verifierad av Advokat Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi tror att hundens svans bara svingar fram och tillbaka när den är glad, men ledsna hundar viftar också på svansen. Skillnaden mellan sorg och glädje beror på i vilken riktning den viftar.

Om den går åt höger sida är det ett tecken på positiva känslor; om den går åt vänster sida är det ett tecken på en negativ känsla.

Studier visar att hundar drabbas av högre hjärtrytm och ångest när de ser en annan hund med svansen böjd åt vänster. Förklaringen är att det signalerar fara eller ett uppfattat hot.

Men när en hund lägger svansen åt höger kommer andra hundar förbli avslappnade. Av denna anledning är svansviftande en mer nyanserad form av kommunikation än de flesta tror.

Detta orsakas av den asymmetriska funktionen hos en hunds hjärna, som gör att svansen pekar åt den aktiva hjärnhalvan vid ett givet tillfälle.

För oss människor är det inte lika lätt att upptäcka hur hundens svans rör sig, men för hundar är det naturligt.

Svansrörelser

Hund med rak svans

Nästan alla av våra husdjurs svansrörelser säger något till oss eller andra djur. Det är därför det är så viktigt för hundar att ha en svans. Den är bra för att socialisera och undvika problem med andra.

Man skulle kunna likställa den med människors ansiktsuttryck.

Men det kommer mer, för svansrörelserna sprider även doften av feromoner som hundarna har i analkörtlarna. Det är ytterligare en kanal hundarna använder för att kommunicera.

Vad en svansviftning verkligen betyder

 • Cirkelrörelser: hunden visar empati, glädje eller en önskan att leka.
 • Snabba rörelser från sida till sida: hunden är uppspelt, lycklig och glad, men även otålig och nervös. Hunden slits mellan önskan och rädsla i dessa situationer. En önskan att göra något och en rädsla för vad som händer om den gör det.
 • Om vi till exempel ställer en tallrik mat framför hunden och sedan närmar oss, kommer den vifta på svansen för att signalera glädje över maten, men misstanke mot personen som närmar sig eftersom den kan ta ifrån honom maten.
 • Korta och snabba rörelser: i dessa fall är hunden redo att attackera om det kommer med öron som böjs bakåt och blottade tänder.
 • Spetsen på svansen lyfts upp: hunden visar auktoritet. Den anser sig vara dominant, och det kommer vara svårt att få den att ändra uppfattning.
 • Spetsen är upphöjd och böjd: hunden visar självsäkerhet och självkontroll.
Hund i naturen

Hundens svanspositioner

 • Om svansen är horisontell indikerar det vanligtvis att något intresserar hunden. Något har fångat dess uppmärksamhet.
 • Är svansen horisontell och dess hår står på ända är hunden nervös om en möjlig konfrontation. Det är bäst att undvika den.
 • Om svansen är låg och långt från dess bakben så är det ett tecken på att hunden är lugn och avslappnad.
 • Är svansen låg, nära bakbenen och uppvisar små laterala rörelser så är hunden osäker. Den känner olust och gillar inte något som finns i omgivningen.
 • Om svansen är mellan benen är det vanligtvis på grund av rädsla. Det kan även betyda undergivenhet till flockens dominanta medlem. Denna rörelse är väldigt viktig och en av sakerna som går förlorad när man kuperar svansar. Inga feromoner sprids nämligen när hunden har svansen mellan benen.

Ledsna hundar viftar alltså också svansen, och det är viktigt att vi som ägare lär oss så mycket vi kan om hur hundar kommunicerar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.