Min hund har inga testiklar: Varför?

Om du tror att din hund inte har några testiklar kan det röra sig om ett fall av kryptorkism eller monorkism. Uppsök alltid veterinären.
Min hund har inga testiklar: Varför?

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2022

Valpens normala uppväxt inkluderar utvecklingen av reproduktionssystemet, och detta måste vara klart innan individen blir könsmogen. När problem uppstår i denna process kan du därför upptäcka att din hund inte har några testiklar eller att de inte hänger på ett naturligt sätt.

Vad är denna avvikelse i utvecklingsprocessen? Det är viktigt att känna till de naturliga stegen i mognadsprocessen hos hundar så att du kan identifiera eventuella problem. Här finns all information du behöver, så missa inte detta.

Varför har min hund inga testiklar?

Testiklarna hos nyfödda valpar syns inte, eftersom de sitter inne i buken nära njurarna. Det är inte förrän vid 6-8 veckors ålder som de sjunker ner i pungen, den hudpåse där de finns hos vuxna hundar.

Om detta inte sker under den perioden behöver det inte nödvändigtvis betyda att hunden lider av en sjukdom, eftersom det kan dröja ända till 6 månaders ålder. I det senare fallet är dock en veterinär uppföljning nödvändig.

Om hundens testiklar inte sjunker ner inom den stipulerade perioden kan det röra sig om ett fall av kryptorkism. I följande avsnitt hittar du den exakta definitionen av denna sjukdom och hur den kan åtgärdas.

En hundvalp.

Vad är kryptorkism hos hundar?

Kryptorkism är ett tillstånd där hundens testiklar inte sjunker ner i pungen under den normala perioden , eller så sjunker de ner bara halvvägs. Tillståndet kan också uppstå ifall hunden inte har några testiklar alls.

Sjukdomen är ganska vanlig hos hundar och förknippas vanligen med renrasiga hundar. De som oftast drabbas är miniatyrraser, till exempel dvärgpudel, pomeranian och pekingese. Vissa stora hundar är också benägna att drabbas, till exempel den engelska bulldoggen och boxern.

Kryptorkism är ärftligt, så individer som lider av det bör inte tillåtas att fortplanta sig.

Testiklarna hålls vanligtvis kvar i inguinalkanalen, det hålrum där de ansluter till sädesledaren. Om de finns där kan de vara kännbara vid en fysisk undersökning, men om könskörtlarna inte har sjunkit ner måste man göra ett ultraljud.

Symptom på kryptorkism

Kryptorkism orsakar vanligtvis inte smärta eller specifika symptom, men vissa komplikationer kan uppstå. Om komplikationer uppstår är några av symptomen följande:

  1. Akut buksmärta: Detta beror på att sädesledaren har trasslat in sig och skär av blodtillförseln i området. Valpen kommer att vara håglös (kanske ha feber) och ha mycket ont när man rör vid dess mage.
  2. En krympande penis och förstorade bröst: Det kan finnas problem med utvecklingen av en eller båda testiklarna på grund av onormal utsöndring av kvinnliga hormoner.

Detta tillstånd är förknippat med en hög risk för testikelcancer, så det är viktigt att du tar djuret till en veterinär. Testikeltumörer är relativt vanliga hos vuxna hundar: Incidensen ligger mellan 0,7 till 4,6 % av de tumörer som vanligtvis drabbar tamhundar.

Vad händer om min hund bara har en testikel?

Det finns en form av kryptorkism där bara en testikel sjunker ner, vilket man kallar monorkism. Kryptokorkism orsakar infertilitet men monorkism gör dock inte det (men experter rekommenderar ändå att hunden inte får para sig).

Den kvarvarande testikeln har möjlighet att orsaka samma problem som vid kryptokorkism, till exempel tumörer eller hormonella komplikationer. Därför bör en veterinär bedöma behovet av en operation för att föra in den i pungen eller ta bort den.

Vad händer om min hunds testiklar är för små?

Det kan hända att din hunds testiklar sjunker ner inom den normala tidsperioden, men att de är små. Om detta är fallet med din valp finns det 2 huvudorsaker:

  • Testikelhypoplasi: Detta är en utvecklingsstörning där testiklarna inte når sin normala storlek.
  • Testikeldegeneration: Testiklarna som till en början är normalstora kan bli försämrade av olika anledningar. En orsak är hög feber på grund av valpsjuka eller parvovirus, vilket ökar temperaturen i pungen och bidrar till testikeldegeneration.

Vanligtvis är djur med mindre testiklar än normalt infertila. Ibland kan dock infertilitet repareras med tiden efter att den sjukdom som orsakar den har botats.

Vad gör jag om min hund saknar testiklar?

Eftersom kryptorkism och monorkism är sjukdomar som har potential att orsaka allvarliga problem (t.ex. tumörer) är det absolut nödvändigt att du går till veterinären. Där kommer din hund att testas och en plan kommer att upprättas för att åtgärda problemet.

Den vanligaste lösningen är att låta din hund kastreras laparoskopiskt, eftersom detta är det enda sättet att förebygga testikeltumörer. En annan möjlig strategi är att injicera hormoner som leder till att testiklarna sjunker ner, men dessa ger man endast när det inte finns några fysiologiska förändringar hos hunden. Dessutom är det senare en behandling med liten sannolikhet att lyckas.

Slutligen finns det sätt att hjälpa din hund så att testiklarna sjunker ner utan problem och inom den stipulerade tiden. De mest effektiva är dessa 3:

  1. Se till att din valp inte fryser.
  2. Undvik tider med överdriven upphetsning och aktivitet.
  3. Du kan massera området kring inguinalkanalen från det att hunden är liten.
En veterinär gör ett ultraljud.

Ovanstående metoder förhindrar dock inte genetiskt betingade sjukdomar (t.ex. kryptorkism), utan förbättrar bara förutsättningarna för den naturliga processen. Som alltid är regelbundna hälsokontroller och kastrering de bästa alternativen för att säkerställa din valps välbefinnande.

 

Detta kanske intresserar dig
Vid vilken ålder bör man sterilisera eller kastrera en hund?
My Animals
Läs det My Animals
Vid vilken ålder bör man sterilisera eller kastrera en hund?

Fördelarna med att sterilisera eller kastrera en hund har blivit bättre kända under de senaste decennierna till den grad att de har blivit rutinmäs...  • Saldeña, E., Ferré, D., Quero, M., Hynes, V., Albarracín, L., & Gorla, N. (2014). Desde el criptorquidismo canino, un análisis de enfermedades genéticas en razas puras.
  • Hernández, C. (2013). Criptorquidectomía laparoscópica en dos perros utilizando bisturí ultrasónico. Revista MVZ Córdoba18(2), 3577-3584.