Så här kan du behandla insektsbett och stick hos hundar

Heta sommardagar och fint väder attraherar insekter, vilka i sin tur vänder uppmärksamheten mot hundar. Detta är en farlig kombination. Idag ska vi berätta hur du behandlar insektsbett och bistick hos hundar.
Så här kan du behandla insektsbett och stick hos hundar

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2021

När våren och sommaren närmar sig är det många hundägare som blir rädda för insekter som ger sig på deras hundar. Det är förstås för att under dessa säsonger är flertalet ryggradslösa djur mer aktiva än annars. Alla hundar och andra djur riskerar att bli stungna eller bitna. Därför är det viktigt att veta hur du kan behandla insektsbett och bistick hos hundar. 

Hur tar man hand om en hund som blivit biten?

Hundar är extremt nyfikna, vilket kan göra att de försätter sig i besvärliga situationer ibland. En sådan situation kan vara att de träffar på en insekt. 

Insekter kommer aldrig att förstå hundens nyfikenhet. Och om de känner sig hotade kommer de att attackera. I slutändan kan det hända att du din hunden har ett svullet område där den kliar sig konstant.

När det händer ska du först och främst hålla dig lugn men vaksam. Vanligtvis är denna upplevelse ingenting annat än en skrämmande läxa. Men det är alltid en bra idé att hålla ett öga på din hund om det skulle uppstå komplikationer. 

Så behandlar du insektsbett hos hundar: En hund som kliar sitt ben med tänderna.

Vilka insekter kan attackera hundar?

Kanske är de första insekterna du tänker på getingar och bin. Men de är inte de enda insekterna som hundar träffar på. Andra insekter som kan bita hundar är till exempel flugor och myggor. Dessutom kan de också råka ut för spindlar. 

Det finns också mera farliga kandidater, så som loppor eller fästingar. Betten av dessa två insekter är farliga eftersom symptomen kan bli mera komplicerade.

Loppbett karaktäriseras av en svag svullnad i området samt klåda. Om hunden är allergisk för bettet kan klådan bli så intensiv att den orsakar komplikationer, till exempel hudinfektioner.

Fästingar, å andra sidan, är smittspridare som kan föra över olika sjukdomar så som borrelia. I dessa fall är det inte svullnaden vid bettet som oroar, utan att en möjlig överföring av sjukdomar.

Så kan du behandla insektsbett och stick hos hundar

När du märker att din hund har blivit stungen eller biten (och det inte är allvarligt) så kan du följa råden nedan: 

Använd is för att motverka svullnad

Det kommer inte att vara lätt att lägga på is inlindad i en näsduk på hunden som har fått ett bett. Men denna teknik är kanske en av de vanligaste för att lindra klåda.

Det hjälper eftersom kyla verkar avsvällande på området. Därför hjälper den till med att hålla klådan under kontroll och detta kan hjälpa till att lugna ditt djur.

Tvätta med tvål och vatten

En av riskerna med ett stick är att det kan uppstå en infektion i området. Därför är det ett bra råd att tvätta det drabbade området med ordentligt med tvål och vatten. Det är också viktigt att vara noga med att skölja området noggrant för att få bort all tvål.

Ha hunden under uppsikt

Det är viktigt att du håller ett öga på hunden om den skulle börja visa några symptom som kan vara ett tecken på komplikationer. Om din hund blir sämre är det nödvändigt att ta en tur till veterinären. 

Även om ett insektsbett normalt sett bara orsakar en lätt svullnad och klåda, så är det inte alltid fallet. I en del fall kan klådan bli värre och finnas kvar i flera veckor.

I det allra värsta fallet kan hunden få en anafylaktisk chockvilket är en mycket allvarlig reaktion på sticket. Om det händer behöver hunden få omedelbar medicinsk hjälp för att få ett effektivt botemedel.

Det finns många varierande symptom som kan vara tecken på anafylaxi hos hundar. Dessa kan vara till exempel kräkningar, diarré, oförmåga att hålla urinen, överdriven klåda och andningssvårigheter. Andra symptom kan vara medvetslöshet eller apati samt det rakt motsatta, hyperaktivitet och oregelbunden puls.

Hur vet man hur allvarligt sticket är för hunden?

Stick av insekter ger vanligtvis inga komplikationer hos hundar, men det finns alltid en risk. En riskfaktor är var sticket sitter, eftersom ett stick i benet är väldigt annorlunda jämfört med ett stick i halsen eller inne i munnen.

Om en insekt har stuckit hunden i halsen eller inne i munnen kan det vara allvarligt. Bara en veterinär vet hur man ska agera i dessa fall, eftersom insekten kan orsaka en allergisk reaktion om den har sprutat in gift.

Dessutom, om hunden är allergisk mot sticket eller bettet av en viss insekt, behöver du ha en första hjälpen-låda. Där bör det finnas en spruta för att motverka den allergiska reaktionen. Det är ändå viktigt att du tar din hund till veterinären för en mera noggrann utvärdering.

En annan viktig risk är antalet stick hunden har fått. Ju fler stick desto mer komplicerad är symptombilden och behandlingen.

Så behandlar du insektsbett hos hunden: En veterinär tar bort en fästing.

I korthet är det viktigt att vara uppmärksam och att känna till hur du kan behandla insektsbett och stick hos hundar. Håll i minnet att du bör aldrig använda dig av huskurer som kan göra situationen värre än den redan är.

Det är ovärderligt att låta djuret bli undersökt av en veterinär i sådana här situationer för att undvika komplikationer. Av den anledningen bör du alltid vända dig till en expert som vet hur man ska ta hand om situationen, eftersom alla djur kan reagera på olika sätt. 

Detta kanske intresserar dig
Hur man undviker loppor i hemmet på rätt sätt
My AnimalsLäs det My Animals
Hur man undviker loppor i hemmet på rätt sätt

Att undvika loppor i hemmet bör vara en prioritet eftersom familjens hälsa är beroende av detta. Loppor är svåra att ta död på.