Kaniner är inte gnagare!

Trots deras popularitet som husdjur så tror många av oss felaktigt att kaniner tillhör gnagarfamiljen. Kaniner är dock inte gnagare.
Kaniner är inte gnagare!
Eugenio Fernández Suárez

Skriven och verifierad av Veterinär Eugenio Fernández Suárez.

Senaste uppdateringen: 26 maj, 2023

Kaniner är några av de mest populära husdjuren i våra hem, men trots hur välkänt dessa djur är så behövs ett vanligt misstag klargöras: Kaniner är inte gnagare.

Vad är då kaniner?

Nu när vi har konstaterat att kaniner inte är gnagare kan vi avslöja vad kaniner faktiskt är, så att du kan själv kan se hur de skiljer sig från gnagare.

Kaniner är alltså inte gnagare, utan hardjur; Lagomorpha. Fram till 1900-talet ansågs det faktiskt att kaniner var gnagare, men biologer började visa på omfattande skillnaderna mellan gnagare och hardjur.

Vad är hardjur?

Hardjur, som harar och kaniner, är däggdjur som har två par framtänder. Dessa tänder växer kontinuerligt, men det andra paret av framtänderna är små.

Tandemaljen är faktiskt ett annat kännetecken som skiljer gnagare från hardjur, de senare har emalj på båda sidorna av sina tänder.

Ett kännetecken som kaniner och andra hardjur har är att deras ben är täckta av päls. Dessutom har kaniner väldigt stora öron, vilka utgör deras huvudsakliga form av värmereglering.

Skillnader mellan kaniner och gnagare

En av anledningarna till att kaniner inte är gnagare utan hardjur är det faktum att de är strikta vegetarianer. Därmed har de ett proportionerligt stort matsmältningssystem, likt hästar. På så sätt skiljer sig kaninens utfodringsriktlinjer mycket från gnagarnas.

En kaninunge med en morot.

När det gäller anatomin på deras lemmar har hardjur fem tår på frambenen och fyra tår på bakbenen. Dessutom äter de annorlunda än gnagare, de använder sällan sina främre lemmar för att hålla fast maten.

Även om båda djurgrupperna gnager så gör hardjuren det genom att flytta käken från höger till vänster, medan gnagare flyttar den fram och tillbaka.

Deras livsmiljöer är också väldigt olika: hardjur lever alltid i hålor, medan gnagare kan ha andra hem.

Kaniner och andra hardjur har en kluven läpp: överläppen är delad i två delar, något som gett namn åt tillståndet harmynthet. Även om detta kan förekomma hos gnagare är det mindre uttalat eller verkar ofta närmast obefintligt.

Hur är då gnagare?

Gnagare är också däggdjur. De har dock bara ett par framtänder, jämfört med de två par som hardjuren har. I likhet med kaninens framtänder så växer också möss, råttors och andra gnagares framtänder kontinuerligt.

Två gnagare.

Det är därför som båda däggdjursgrupperna måste gnaga; det sliter på deras tänder. Så även om kaniner inte är gnagare tenderar människor att förväxla dessa två taxonomiska grupper eftersom de delar denna egenskap.

De flesta arter av gnagare har hårlösa lemmar och svansar, vilket skiljer sig från hardjur. En annan skillnad är många gnagare är allätare och därför äter allt. Det gör inte kaniner.

Dessutom har gnagare endast tandemalj på framsidan av sina tänder, som vanligtvis har gulaktiga eller orangea toner. Detta är något som vi inte ser hos hardjur.

Gnagarnas tår är placerade åt andra hållet än hardjurens. En råtta har till exempel fyra tår på frambenen och fem på bakbenen.

Till skillnad från kaniner lever gnagare inte heller bara i tunnlar och hålor. De kan också bo i träd eller buskar och de lever i många fler ekosystem.

Så, vi hoppas att allt detta har klargjort skillnaderna mellan kaniner och gnagare!

Detta kanske intresserar dig

Hur föds kaniner?
My Animals
Läs det My Animals
Hur föds kaniner?

Kaninuppfödning innefattar olika tekniker för att reproducera kaniner, men hur går det egentligen till; hur föds kaniner?


Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.