Interaktioner mellan människa och katt: 4 intressanta fakta

Att förstå hur katter interagerar socialt är inte en enkel uppgift, eftersom de är duktiga på att dölja sina känslor. 
Interaktioner mellan människa och katt: 4 intressanta fakta

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2021

I Europa finns det fler katter som är husdjur än vad det finns hundar. Ofta kan det vara en utmaning för människor att förstå beteendet hos den katt som de lever ihop med. Det finns en uppfattning bland specialister att sociala interaktioner mellan människa och katt skiljer sig från de interaktioner som en människa har, med exempelvis en hund.

Trots detta, och enligt olika undersökningar, anser kattägare att de känslomässiga banden de har med sina katter är jämförbara med de banden ägare har med hundar. En katts beteende kan dock fortfarande vara mycket utmanande för en del ägare. Och de är inte ensamma om att tycka det!

Djurbeteendexperter är också medvetna om hur mycket vi fortfarande behöver lära oss om detta ämne. Av denna anledning kommer du sannolikt att vara intresserad av att läsa mer, särskilt om du redan delar ditt liv med en katt! I dagens artikel tar vi upp fyra tips som kan hjälpa dig att tolka kattens sociala interaktion.

1. Interaktioner mellan människa och katt: katter är lite som hundar

För det första är det viktigt att inse att det finns en skillnad i domesticeringsprocessen och historien som katter och hundar har gått igenom. Det är tydligt att katter inte valdes för att utföra olika speciella uppgifter, medan detta var fallet vid domesticeringen av hundar. Trots detta kan behovet av en trevlig samexistens med människor ha varit ett selektivt tryck starkt nog för att påverka vissa av kattens förmågor. Som stöd för denna idé rapporterar flera vetenskapliga studier liknande resultat både hos katter och hundar när de utför olika uppgifter.

Till exempel så liknar båda arterna varandra när det handlar om att välja mellan två objekt som döljer en belöning genom att följa en persons pekande gester. Detta har man observerat, antingen genom att peka på föremålet, eller av att djuret följer människans blick. Katter och hundar har också rapporterats förlita sig på sina ägares reaktion när de stöter på okända föremål.

Studier tyder på att några av de socio-kognitiva förmågorna hos katter kan likna de som man ser hos hundar.

Närbild på en katt med gröna ögon.

2. En katt har helst sociala interaktioner med människor

År 2017 genomförde amerikanska forskare en studie där vuxna katter i två olika populationer (katter som är husdjur och katter i djurskydd) presenterades med tre olika stimuli uppdelade i fyra kategorier. De fyra kategorierna var mänsklig social interaktion, mat, leksaker och dofter.

  • Även om det fanns en tydlig individuell variation inom katternas preferenser, var social interaktion med människor den föredragna stimuleringskategorin för de flesta katter (50%).
  • Andra platsen kom stimuleringskategorin mat (37%).

Rapporten visar att resultaten var lika för katter som bodde som husdjur och de som bodde i djurskydd. Intressant, eller hur?

3. Katter kan anpassa sitt beteende till kvaliteten på den sociala interaktion som personen tillhandahåller

Vi bör nämna att flera arter, inklusive hundar, grisar, kråkfåglar och flera primater kan uppfatta graden av mänsklig uppmärksamhet. Med detta som grund anpassar och modifierar dessa djur sitt beteende som respons på uppmärksamma och ouppmärksamma människor.

År 2016 rapporterade experter att katter tigger om mat mer intensivt framför uppmärksamma människor som ger både visuella och auditiva signaler. En annan studie noterade att katter gnuggade sina huvuden mot, och lekte mer med, uppmärksamma, interaktiva främlingar än med passiva främlingar.

Nyligen har forskare undersökt påverkan av mänsklig uppmärksamhet (uppmärksam eller ouppmärksam) i två grupper av katter (husdjur kontra katter som lever i djurskydd). Studien utvärderade närhetssökande och kontaktbeteende som respons på sin egen ägare eller en okänd person. Detta experiment visade att båda grupperna av katter tillbringade betydligt mer tid i närheten av de människor som var uppmärksamma.

Dessa resultat tyder på att katter är känsliga för mänskliga sociala signaler. De tenderar att vara mer sociala med människor som ger dem uppmärksamhet. Dessutom visar huskatter inte en preferens för sina ägare utan snarare för den uppmärksamhet de får.

4. Interaktioner mellan människa och katt: katten är uppmärksam på känslor och humör

Enligt flera studier kan en människas humör i hög grad påverka beteendet hos en katt. Till exempel var det mindre troligt att katter närmade sig deprimerade ägare. Å andra sidan var kattdjuren mycket mer benägna att vara nära glada och utåtriktade ägare.

Med det i åtanke så  har vi lärt oss att katter fungerar genom att lyssna ordentligt till sin egen instinkt. Det är således möjligt att en minskad social interaktion beror på ett upplevt hot i miljön. Katten kan betrakta sin ägares sinnestillstånd som ett hot eller en anledning att känna misstro.

I det vardagliga livet kan en katts orsak till uppenbar apati ibland vara lika enkel som tristess. Om en katts ägare ger den för mycket godis eller konstant stimuli via en viss leksak kan belöning och lek mycket snabbt bli långtråkigt. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att hitta ny stimuli för att förstärka kattens sociala interaktion med sin ägare.

En ägare ger sin katt en puss på huvudet.

Slutlig anmärkning

Framtida forskning kommer att förbättra vår förståelse för faktorer som påverkar kattens förmåga att läsa av mänskliga signaler. Dessa signaler kan inkludera känslomässiga band eller tillstånd av uppmärksamhet.

Kattens alla sinnen kan ha gjort det lättare för katter att få livsviktiga resurser från människor. Vi pratar om att få mat, skydd och social vård. Det råder ingen tvekan om att dessa adaptioner hos kattdjuret är viktiga för utvecklingen av socialt beteende och förhållandet mellan vår arter.

Detta kanske intresserar dig
Socialisera katter: är det verkligen nödvändigt?
My AnimalsLäs det My Animals
Socialisera katter: är det verkligen nödvändigt?

Du har säkert hört att det är viktigt att socialisera hundar eller hur? Är det också lika nödvändigt att socialisera katter?