Studier avslöjar att katter har olika personligheter

Av alla de många faktorer som är inblandade är omgivningen den största för ditt husdjurs personlighet.
Studier avslöjar att katter har olika personligheter
Paloma de los Milagros

Skriven och verifierad av Biolog Paloma de los Milagros.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Många personer tror fortfarande att katter generellt är mindre sociala än andra husdjur. Men de senaste fynden verkar peka mot att katter har olika personligheter, vilket vi kattägare givetvis redan visste.

Att förstå de fem huvudsakliga personlighetstyperna kan dock hjälpa oss att få bättre relationer med våra djur.

Traditionellt har etologi och andra djurinriktade studiefält varit mer uppmärksamma på hundar än katter. Fram till nyligen avfärdade det vetenskapliga samfundet idén om existensen av olika beteendemönster hos katter.

Istället klassificerade man katter som introverta ensamdjur jämfört med hundar. Denna djupt rotade idé spräcktes äntligen 2017 efter att man publicerat en studie från forskare i Australien och Nya Zeeland.

Den publicerades 23 augusti i tidskriften PLOS One, och artikeln vid namn The ‘Feline Five’: An Exploration of Personality in Pet Cats (Felis catus) slog fast existensen av fem distinkta personlighetstyper.

Syftet med studien var inte bara att bekräfta att katter har olika personligheter, utan även att förstå dem bättre i hopp om att förbättra deras välmående.

Katter har olika personligheter

Metodologin som användes i denna studie baserades på en modell som använts i forskning om mänskligt personlighetstyper – De stora fem (The Big Five) eller Femfaktormodellen.

Enligt denna modell kan vi beskriva personligheter med fem breda faktorer: neuroticism, extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet och vänlighet.

Alla dessa faktorer är i sin tur kopplade till en rad andra faktorer som utvärderar djur inom 52 olika drag.

Efter att ha analyserat data från 2802 huskatter lade studien fram följande personlighetstyper:

  • Neuroticism: karaktäriseras av osäkerhet, ångest, rädsla för människor, misstro och blyghet.
En rädd katt
  • Extraversion: katter som har en aktiv, nyfiken, alert, intelligent och undersökande natur.
  • Dominans: definieras av skrämsel och aggression mot människor och andra djur, inklusive katter.
  • Impulsivitet: katter som uppvisar oberäkneligt eller vårdslöst beteende.
  • Vänlighet: dessa katter är tillgivna och ömma, och skapar nära band med sina ägare.

Enligt experterna har katternas omgivning stor påverkan på deras personlighetstyp. En katt som uppvisar impulsiva beteendemönster kan t.ex. regelbundet utsättas för stressiga situationer.

Å andra sidan kan katter som är irriterade eller ovänliga uppleva smärta eller obehag. Allt detta betonar hur viktigt det är för ägare att tillhandahålla en lämplig omgivning för deras husdjur.

Genom att ta hand om deras välmående kan vi göra mycket för att påverka hur de beter sig.

De bästa tipsen för att göra katten mer social

Att identifiera dessa fem distinkta personlighetstyper har även låtit forskare peka ut sätt att uppmuntra katter att bli mer sociala.

Experter hävdar faktiskt att de två viktigaste faktorerna för att slå fast hur social en katt är dess medfödda personlighet och hur väl den socialiserats mellan 3 och 9 veckors ålder.

Ju mer man exponerar katten för människor och andra husdjur, desto mer mottaglig kommer den vara för sin omgivning.

Tillgiven katt

När det kommer till att adoptera en katt som räddats från gatan är det viktigt att komma ihåg att den kan ha upplevt en rad olika situationer.

Stora mängder stress kan ha enorm påverkan på dess karaktär och kanske leda till utvecklingen av impulsiva, neurotiska eller till och med dominanta personlighetstyper.

I dessa fall bör socialiseringen utföras gradvis, och om det behövs kan du söka hjälp från en expert på djurbeteenden.

Hur aktiv och social din katt är kan dessutom variera beroende på rasen. Vissa studier har visat att abessinier och bengaler är mer aktiva medan perser troligen är lugnare.

Allt detta demonstrerar den stora mängd faktorer som influerar våra kattvänner. Det visar i sin tur hur viktigt det är att ägare förstår sina husdjurs personligheter och beteenden.

Detta kanske intresserar dig
Att socialisera dina husdjur är extremt viktigt
My Animals
Läs det My Animals
Att socialisera dina husdjur är extremt viktigt

Det är ett välkänt faktum att både människor och hundar är sociala varelser som njuter av andras sällskap. Lär dig att socialisera dina husdjur.
Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.