Att sköta en panterkameleont i fångenskap

Panterkameleonter är en exotisk art som är eftertraktad av många som gillar terrarier på grund av deras fantastiska färger och märkliga vanor.
Att sköta en panterkameleont i fångenskap

Senaste uppdateringen: 01 november, 2021

Furcifer pardalis, eller panterkameleont som den är mer känd som, är en kameleontart från Madagaskar. Den är mycket svår att få tag på och framavla, liksom mycket, mycket svår att sköta. Detta exotiska djur är definitivt inte lämpligt för nybörjare.

Men om du är en reptilentusiast och har råd så kan denna art vara ett riktigt speciellt djur att skaffa till ditt hem. I den här artikeln ska vi berätta allt du behöver veta om hur man tar hand om en panterkameleont.

Hur ser en panterkameleont ut?

Panterkameleontens mest slående kännetecken är dess livliga färger och storlek. En vuxen individ kan bli upp till 23cm lång, så de är ganska stora jämfört med andra kameleonter. De två könen ser också väldigt olika ut och det är lätt att skilja dem åt.

  • Hanarna är större och har en utbuktande svansbas, där deras hemipenis sitter. De har också en stor variation av olika färger och mönster, som varierar beroende på vilket område de kommer ifrån.
  • Honorna däremot är mindre, ljusgröna eller rosa och har en tunnare svansbas.

Det är möjligt att identifiera en kameleonts kön efter sex månaders ålder. De flesta reptilentusiaster brukar föredra hanar på grund av deras verkligen fantastiska färger.

Skötsel av en panterkameleont

Detta är en känslig art med mycket specifika behov. Panterkameleontens naturliga livsmiljö är i låglandets lövskogar nära floder, men de kan också upptäckas vid vägkanten i olika delar av Madagaskar.

De föredrar öppna platser där de kan sola sig. De använder också visuella signaler för att locka till sig honor och konkurrerar med hanar om revir.

Hur ska deras terrarium se ut?

För den här reptilarten måste du använda ofarliga, giftfria material som är lätta att rengöra och som tål de temperaturer som de behöver. De flesta personer använder nätburar eftersom reptilerna kräver ventilationsnivåer som helt enkelt är omöjliga med ett terrarium av glas eller plast.

De mått som du behöver beror på djurets kroppslängd, utan att räkna med svansen. Längden bör till exempel vara 3 x kroppslängden, bredden 2 x kroppslängden och höjden 2-3 x kroppslängden. Detta motsvarar i allmänhet ungefär 120cm lång och 75cm hög och bred för en enda vuxen individ.

Substratet bör helst bestå av organisk jord, t.ex. tall- eller kokosfiber. Det är också viktigt att se till att de har gott om växter eftersom dessa reptiler lätt kan bli stressade. Få arter är lika känsliga när det gäller sin livsmiljö som denna.

Placeringen av inhägnaden är också viktig, och du bör placera den på en fridfull plats för att hålla eventuell stress till ett minimum.

Miljöförhållanden

Som för alla reptiler är belysningen mycket viktig. Ungefär 60 % av denna reptils D-vitamin syntetiseras i UV-B-ljus mellan 290 till 300 nm. Detta UV-B-ljus hjälper också till att desinficera dess hud och avlägsna parasiter.

De bästa lamporna är metallhalogenlampor eftersom de avger starkt ljus och värme, men de behöver tåliga material som stöd. Dessutom håller lampan inte för evigt och du måste byta ut den var 6-12:e månad.

Återigen är temperaturen, precis som för andra reptiler, en nyckelfaktor för dess kroppsfunktioner. Att övervaka detta noga är viktigt för dess överlevnad.

I dess naturliga miljö varierar temperaturen beroende på område och årstid, men genomsnittet ligger mellan 24 till 32 °C under de varmare årstiderna. Du bör också hålla luftfuktigheten mellan 60 till 70 %. Dessutom behöver dessa reptiler en temperaturgradient i sin inhägnad, med ett varmt område och ett kallare område. Här finns ett par sätt att uppnå detta:

  • Placera en värmefilt på utsidan i ena änden av inhägnaden. Den måste vara på utsidan så att djuret inte bränner sig!
  • Placera en värmeljuskälla i en del av terrariet.

Den kallaste delen av terrariet bör ligga på cirka 24 °C och den varmaste på cirka 30-32 °C.

Du bör försöka använda ett substrat och växter som simulerar dess naturliga miljö. Prova med fikus, gullranka, sydfyrling eller bajonettlilja, och välj storlek på kvistar som är lämpliga med tanke på storleken på din kameleont.

Hur man utfodrar en panterkameleont

Kameleonter får i sig vatten genom små droppar, t.ex. regn eller dagg, så du måste simulera detta. De kan också få vatten från mat och kan få upp till 60-80 % av det vatten de behöver genom att äta insekter eller andra ryggradslösa djur.

Försök att upprätthålla en balanserad och näringsriktig kost för din kameleont, men kom ihåg att mängden mat de behöver beror på deras storlek och hur välutvecklade de är. Insektslarver innehåller rikligt med fett medan vuxna syrsor, flugor, skalbaggar, mjölmaskar och kackerlackor är proteinrika.

Se till att du tar bort alla insekter som din kameleont inte äter. Annars kan insekterna angripa din kameleont när den vilar.

Vid behov kan du också strö ut kosttillskott, till exempel kalcium eller D-vitamin, på deras mat eller i deras vatten. Du kan även mata den med ett byte strax innan du sätter den i inhägnaden. Den sista metoden är synnerligen effektiv.

Förökning i fångenskap

Fortplantningen följer naturliga klimatcykler, och hanarna försöker locka till sig honorna med hjälp av visuella signaler. När honan är dräktig kommer hon att ha orangefärgade fläckar cirka 24 timmar efter parningen och hon kommer att vara mer aggressiv än vanligt.

Honorna ynglar vanligtvis i ganska djupa hål, så du måste se till att de har någonstans att gräva. De kan lägga upp till 93 ägg på en gång, men det är mer normalt att de lägger omkring 30 till 40 ägg.

Inkubationstiden varierar också beroende på temperaturen. Behandla äggen försiktigt och undvik att flytta på dem. Eftersom de inte har någon äggsnodd kan minsta rörelse skada fostren.

En panterkameleont mot en svart bakgrund.

Som du kan se är det en mycket komplex uppgift att ta hand om en panterkameleont. Detta är definitivt ingen art för nybörjare.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beatriz Álvarez Carrión. Influencia de los factores ambientales sobre la aparición de enfermedades en Chamaeleo calyptratus y Furcifer pardalis mantenidos en cautividad, 2018.
  • animaldiversity.org  Furcifer pardalis
  • reptiles magazine. Breeding Panther Chameleons, 2014.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.