Vad äter landsköldpaddor?

Vilken typ av kost äter egentligen landsköldpaddor? Dessa reptiler är växtätare och har en förkärlek för gröna skott, till exempel endiver.
Vad äter landsköldpaddor?
Samuel Sanchez

Skriven och verifierad av Biolog Samuel Sanchez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Landsköldpaddor är fascinerande reptiler. De har ett mycket tungt skal, rör sig långsamt och kan överleva en människa med god marginal när det gäller livslängd. Det är dock inte alla personer som är bra kandidater till att äga en landsköldpadda eftersom de har mycket specifika krav och behöver stora utrymmen. I den här artikeln kommer vi att fokusera särskilt på en fråga: vilken kost äter landsköldpaddor?

Om du funderar på att skaffa ett av dessa exemplar kanske du undrar vad de äter i det vilda och i fångenskap. Läs vidare, för här kommer vi att besvara frågan samt kortfattat beskriva anpassningarna hos dessa landlevande sköldpaddor.

Vad är en landsköldpadda?

Innan vi beskriver dessa djurs kosthållning vill vi klargöra vad vi i allmänhet benämner som en landsköldpadda. Denna term används för alla arter som tillhör familjen Testudinidae, som i sin tur tillhör ordningen Testudines. Sakkunniga källor uppskattar att det finns cirka 49 arter av landsköldpadda, var och en med sina egna egenskaper.

Dessa reptiler varierar i storlek och längd beroende på kön, individens allmänna hälsotillstånd och artens genetik. Jättesköldpaddorna som hör hemma på Galapagosöarna bär ett skal som blir över en meter långt och väger upp till 100 kilo.

Denna grupp av sköldpaddor kännetecknas av att vara extremt långlivade. En av de mest populära arterna, Centrochelys sulcata eller afrikansk sporrsköldpadda, har en genomsnittlig livslängd på cirka 70 år. Rekordet innehas av en hane av arten Aldabrachelys gigantea, aldabrasköldpadda, med en uppnådd livslängd på 255 år, nej, det är inget skrivfel!

Sköldpaddor är stora, tunga och mycket långlivade. Det är inte alla som har en sköldpadda som klarar av dess höga krav.

En ätande sköldpadda.

Vad äter sköldpaddor i det vilda?

Sköldpaddors diet beror på vilken art vi talar om och vilket geografiskt område den befinner sig på. Här följer några specifika exempel tillsammans med djurets fullständiga namn.

Aldabrasköldpaddan (Aldabrachelys gigantea)

Som namnet antyder är denna art infödd på ön Aldabra, som ligger på Seychellerna. Det är en av de största sköldpaddorna i världen då hanarna lätt når 122 centimeter i längd och 250 kilo i vikt. Honorna är något mindre, men fortfarande enorma.

Dessa sköldpaddor är främst växtätare och livnär sig på vegetation såsom gräs, blad, stjälkar, vass och skott. De är dock opportunistiska djur ur kostsynpunkt och kompletterar ibland sin meny med ruttnande organiskt material. Liksom de flesta sköldpaddor i torra miljöer dricker de nästan inget vatten, utan får sin vätska genom växtintag.

Vad äter landsköldpaddor.

Vad äter landsköldpaddor? Kosthållning för Homopus signatus

Denna prickiga sköldpadda anses vara den till storleken minsta landlevande sköldpaddan i världen. Hanarna blir sällan längre än 8 centimeter, och de största honorna når knappt upp till 10 centimeter. Den är endemisk till Afrika och är tyvärr utrotningshotad.

Studier har entydigt registrerat artens matvanor. Tack vare analysen av avföringen från flera exemplar har man funnit att där äter prickiga landsköldpaddor huvudsakligen grönsaker och blommor, även om de ibland också äter insekter. Den saftiga fetbladsväxten Crassula thunbergiana minutiflora tycks stå för det mesta av djurens vätsketillförsel.

Rysk stäppsköldpadda (Testudo horsfieldii)

Denna landsköldpadda är av medellång längd, där honorna mäter 20-22 centimeter och hanarna 16-18 centimeter. Som namnet antyder är den spridd längst stäpperna i södra Ryssland, Afghanistan, Kina och Pakistan. Den befinner sig i en sårbar situation när det gäller bevarandet.

Liksom i övriga fall äter dessa landsköldpaddor huvudsakligen på gräs, blad och grönsaker. När den torra årstiden kommer finns det däremot bara uttorkat gräs tillgängligt för dem, så de måste komplettera sin kost med leddjur samt avföring från andra djur.

En rysk sköldpadda

Vad äter landsköldpaddor i fångenskap?

Som du kan se har sköldpaddor en ganska homogen kost oavsett geografiskt läge. De äter mestadels växtmaterial, även om de sorter som konsumeras beror på djurets miljö. Dessutom är vissa arter mer benägna än andra att äta insekter och döda djur (främst beroende på tillgången på gräs och blad).

I fångenskap följer de arter som oftast hålls i hemmen (särskilt den afrikanska sporrsköldpaddan) en diet som bygger på deras växtätande natur. Följande punkter bör hållas i åtanke:

  • Gräs bör utgöra grunden för en landsköldpaddas kost. Därmed är det optimalt om sköldpaddan ha tillgång till en plats utomhus med växande gräs som är fritt från bekämpningsmedel och andra kemikalier. Detta kommer då att utgöra upp till 90 % av djurets kost.
  • Ätbara blommor, som pelargon, hibiskus och rosenblad, bör också erbjudas.
  • Om gräs inte finns tillgängligt kan andra gröna grönsaker användas. Lämpliga exempel är olika typer av kål, rovor och maskrosblad.
  • Grönsaker bör inte utgöra mer än 10-15 % av sköldpaddans kost. De bästa valen är rivna råa morötter, pumpa, sötpotatis, broccoli och majs.
  • Frukt kan endast erbjudas ibland. De innehåller mycket socker och rekommenderas inte som basföda.

Du bör också vara försiktig med grönsaker som spenat, persilja, alfalfa och andra livsmedel med höga koncentrationer av oxalat. Ansamling av denna förening kan leda till njursten och problem med urinproduktionen, så det är bäst att inte ge dem för mycket av dem. Rådgör med din veterinär om du har några frågor.

Landsköldpaddor behöver matas varje dag då de hålls som husdjur. Det mesta av det vatten de behöver för att leva får de från gräset.

En landköldpadda äter salladsblad

Som du kan se beror en sköldpaddas diet på många faktorer, men den är alltid huvudsakligen en växtätare. Nyckeln till att framgångsrikt utfodra dessa reptiler i fångenskap ligger i variation och rotation: tänk på att vissa av dem konsumerar upp till 200 olika arter av örtartade växter i det vilda, så låt inte deras näringsvanor stagnera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.