Kan djur känna lukten av rädsla?

Har du någonsin undrat om ditt djur kan känna lukten av rädsla? Läs vidare för att lära dig mer!
Kan djur känna lukten av rädsla?
Ana Díaz Maqueda

Skriven och verifierad av Biolog Ana Díaz Maqueda.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Djur kan helt klart avgöra när andra djur är rädda. Men kan djur känna lukten av rädsla? Låt oss ta reda på mer!

Förmågan att känna lukten av rädsla är väl dokumenterad hos djur som upplever stress och rädsla. Dessa djur producerar kemiska varningssignaler. Varningssignaler orsakar förändringar i beteende genom endokrina eller immunologiska variationer. Hos djur av samma art kan dessa förändringar förekomma både hos det rädda djuret och ett observerande djur.

Så kan ett rovdjur känna lukten av rädsla när det jagar sitt byte? Antagligen inte. Djur kan bara känna lukten av rädsla hos individer av samma art. Men de beteendeförändringar som sker när ett djur känner rädsla kan upptäckas av ett djur av en annan art, så länge de är bekanta med hur den arten uppträder vid just rädsla.

Luktsinnen

Vissa ryggradsdjur har två luktsystem. Å ena sidan finns det huvudsakliga luktsystemet. Detta system ansvarar för att medvetet detektera molekyler i luften. Till exempel tillåter detta system att djur känner doften av blommor, kaffe, andra arter och kroppslukt från andra djur.

När vi luktar direkt på dessa partiklar andas vi in dem. Partiklarna binds till luktreceptorerna i näsborrarna. Receptorerna skickar sedan informationen till hjärnan. Emotionella tillstånd, som rädsla, genererar generellt inte den typen av luktande molekyler.

Å andra sidan finns det ett andra luktsystem som kallas Jacobsons organ. Detta organ återfinns ovanför den mjuka gommen i munhålan just under näshålan. Detta luktsystem upptäcker mycket specifika luktmolekyler. Sedan passerar informationen om dessa molekyler genom luktloben.

Lukten av gazell

Luktnerverna bär information från båda luktsystemen till det limbiska systemet. Det limbiska systemet är den del av hjärnan som ansvarar för känslomässig respons på stimulans från exempelvis luktsystemen. Det andra luktsystemet upptäcker emellertid inte lukt i luftmolekyler. Istället är det utformat för att läsa av feromonerna som det uppfattar.

Feromoner är kemiska substanser som kommunicerar information kring revir, aggressivitet och fertilitet mellan olika djurindivider.

Är det möjligt att känna lukten av rädsla?

Det sekundära luktsystemets roll är social kommunikation. Detta antyder att djur kan känna lukten av rädsla. Det limbiska systemet i hjärnan upptäcker, bearbetar och tolkar dessa substanser, vilka har skapats genom rädsla. En av huvuddelarna i det limbiska systemet är amygdala. Amygdala ansvarar för att uppfatta och svara på rädsla.

Å andra sidan, enligt studier, är det bara medlemmar av samma art som kan kommunicera via feromoner på detta sätt. Därför är det omöjligt för ett djur att känna lukten av rädsla från en individ av en annan art genom detta sekundära luktsystem.

Med anledning av detta menar experter att huruvida ett djur kan uppfatta rädsla hos en annan art beror mer på beteendemönster än på lukterna djuren uppfattar.

Till exempel hos hästar är visuell och auditiv stimuli de viktigaste faktorerna för att aktivera ett beteende. Detta gäller trots att hästar har ett av djurvärldens bästa luktsinnen.

Om du känner dig rädd i närheten av en häst kan hästen känna av din rädsla genom din kroppshållning. Som ett resultat kommer hästen förmodligen inte att svara på kommandon. När någon är rädd är kommandona vanligtvis mer plötsliga. Hästen kommer att ha lärt sig att känna igen dessa signaler från tidigare interaktioner.

Rädsla hos häst

Kan djur känna av rädsla hos artfränder?

I olika studier med fåglar, blötdjur och leddjur har forskare visat att djur kan känna lukten av rädsla genom att uppfatta vissa kemiska substanser.

Till exempel, hos vissa arter av havssniglar, reagerar en individuell snigel som attackeras eller skadas bland annat genom att frigöra denna typ av ämnen för att varna andra sniglar av samma art. De andra sniglarna tenderar då att fly eller gömma sig när de uppfattar varningssignalerna. Detta gäller också för olika arter av krabbor.

Hos en specifik fågelart debatterar man fortfarande huruvida de kan känna lukt alls. Dock har experter bevittnat hur kycklingar som är rädda kräks upp en mycket illaluktande smet. Detta ämne varnar föräldrarna som för att skydda sig sedan undviker att närma sig boet.

Så kan djur känna lukten av rädsla?

Sammanfattningsvis kan djur uppfatta rädsla hos andra djur. Men detta beror troligtvis inte på att de känner doften av rädslan. I stället kan djuren läsa av andra individers rädsla baserad på specifika beteenden.

Det har gjorts många studier på detta område. En studie forskade på hur djur uppfattade doften av kortisol. Kortisol är ett stresshormon som djur utsöndrar när de hamnar i skrämmande situationer. Men forskarna kunde inte få fram några klara resultat eller påvisa djurens förmåga att upptäcka kortisol genom lukt.

 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ackerl, K., Atzmueller, M., & Grammer, K. (2002). The scent of fear. Neuroendocrinology Letters, 23(2), 79-84.
  • Chen, D., Katdare, A., & Lucas, N. (2006). Chemosignals of fear enhance cognitive performance in humans. Chemical senses, 31(5), 415-423.
  • Knight, K. (2012). CRABS SMELL FEAR THROUGH ANTENNULES. Journal of Experimental Biology
  • Parejo, D., Amo, L., Rodríguez, J., & Avilés, J. M. (2012). Rollers smell the fear of nestlings. Biology letters, 8(4), 502-504.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.