Kan en hund vara vänstertassad och hur tar man i så fall reda på det?

Kan en hund vara vänstertassad och hur tar man i så fall reda på det?

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2018

Precis som oss kan hundar vara höger- eller vänsterhänta. I hundarnas fall bör vi dock kanske kalla det höger- eller vänstertassade. Och detta drag påverkar deras personlighet. Därför är det ytterst viktigt att veta om din hund är höger- eller vänstertassad, så att ni kunna leva tillsammans fridfullt och med förståelse.

Detta faktum kan till och med påverka vilken typ av arbete en hund kan göra, såsom att vara en ledar- eller polishund. Beroende på vilken som är hundens dominanta tass kan träningen vara mer eller mindre svår. För att komma till denna punkt måste du först ta reda på vilken som är din hunds dominanta tass. Så hur gör man?

Hur vet jag om min hund är vänstertassad?

Vänstertassad hund

Det är troligt att det finns hundar som använder sin vänster tass med högre färdighet. Faktum är att det finns en 50-procentig chans att så är fallet. Att veta om din hund är höger- eller vänstertassad är viktigt eftersom det påverkar dess personlighet, kreativitet och karaktär. Detta är inte något som den lär sig.

Som hos människor är en hund antingen född till att vara höger- eller vänstertassad. Att vara vänstertassad kan begränsa vilka aktiviteter den kan göra eller göra det svårt för den att utveckla vissa färdigheter.

Är vänstertassade hundar mer aggressiva?

Det har påvisats att aggression också har en influerande faktor på om en hund är höger- eller vänstertassad. En forskargrupp ville veta om vänstertassade hundar var mer aggressiva än deras höger-tassade motparter.

För att ta reda på detta valde de ut 73 hundar för att genomgå en studie och utvärdering. Detta test bestod av att undersöka och utvärdera beteenden hos varje hund.

Detta test visade att de vänstertassade hundarna är mer benägna att vara något mer aggressiva än de högertassade. Men det betyder absolut inte att alla vänstertassade hundar är aggressiva. Detta har gett upphov till kontrovers eftersom många hundutbildare inte håller med slutsatsen från denna studie.

Hur man vet om ens hund är vänstertassad

Hur tar du reda på din hunds dominanta tass? Det här är inte en enkel uppgift, men det är absolut möjligt att göra.

Det är bäst att använda en Kong-liknande leksak och observera vilken tass hunden använder för att “fånga” leksaker med först. Det kan givetvis vara ett slump att den använde den vänstra; därför rekommenderar man att upprepa rörelsen minst hundra gånger under flera dagar. På så sätt får du en mer tillförlitlig statistik genom att veta hur många gånger den använde varje tass.

Är vänstertassade hundar annorlunda än högertassade?

Hunden leker kasta pinne

Det har redan visat sig att användandet av en tass mer än den andra kan påverka hundens förmåga. En vänstertassad hund tenderar att vara mer kreativ än en högertassad. En hund som använder sin vänstra tass oftare brukar vanligtvis hamna i trubbel eller inkräkta på andra djurs eller människors konfrontationszoner – den tenderar att tro att dess sätt är det rätta.

Högertassade hundar verkar istället ha lättare när det kommer till träning, som till exempel att bli ledarhundar. Oavsett om din hund är höger- eller vänstertassad kommer den alltid att vara ett älskande djur som behöver din kärlek och uppmärksamhet. Därför är det inte något som bör påverka hur du behandlar din hund.

Även om det är viktigt att ta reda på din hunds dominanta tass för att förstå varandra bättre och ta reda på varför den reagerar genom vissa beteenden. Detta får dock inte påverka ert förhållande eller de lekar som du normalt leker med honom. Efter att ha upptäckt om din hund är vänstertassad finns det en grundläggande sanning som du aldrig ska glömma: “din hund är fortfarande densamma”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.