Katters kommunikation: lyssna på din katt

Katters kommunikation: lyssna på din katt

Senaste uppdateringen: 20 januari, 2019

Med katters kommunikation menar vi hur katter uttrycker sig själva. Den här formen av kommunikation uppstår mellan andra djur eller med deras ägare. Genom att försöka förstå deras beteende kommer du att skapa ett band med din katt.

Det finns två sätt på vilka katter kommunicerar. Ett är genom naturlig instinkt och det andra är genom deras beteende.

En katt kan visa vem det är som bestämmer genom att markera sitt revir. som de flesta djur gör. Genom att använda sin naturliga lukt kan katter lämna spår av sig själva när de rör sig från plats till plats. När det markerar sitt revir lämnar de meddelanden till andra katter.

Katter är kända för att vara självständiga och att inte fästa sig för mycket vid saker och ting. Det har dock visat sig att katter behöver sällskap precis som alla andra tama djur. För att förstå hur en katt känner känner sig kan du analysera dess beteende.

Katters kommunikation genom deras beteende

Ibland kanske du blandar ihop ljuden din katt gör med ljuden av ett barns röst. Katter har en förmåga att imitera röstlägen, och i vissa fall verkar det till och med som om de säger ord.

Jätteglad katt

Katter är också väldigt uttrycksfulla tack vare ett stort antal ansiktsmuskler. Du kan lära dig att tyda din katts humör genom att lära dig att läsa av dess ansiktsuttryckPositionen hos din katts öron kan till exempel tala om för dig hur den mår. När öronen lutar framåt visar den att den är vänlig mot dig.

Om dess öron lutar bort från dig visar det att den känner sig hotad. När dess öron pekar åt varsitt håll, åt sidorna, kan detta innebära att den är rädd.

En annan kroppsdel som är delaktiga i katters kommunikation är deras morrhår. Om morrhåren är åtdragna längs deras kinder så är detta ett tecken på rädsla.

Å andra sidan innebär det att katten är på gott humör om dess morrhår är solfjäderformade och utsträckta längs sidorna. Samma form men framåt är ett tecken på spänning. Om morrhåren är strukna bakåt så är detta ett tecken på blyghet.

Det så kallade Flehmen-svaret är ett karakteristiskt drag för katter. Detta inträffar när de luktar på något de gillar. De vrider upp överläppen på ett sätt som inledningsvis verkar tyda på att att de är äcklade.

Tips för att förstå katters kommunikation

  1. Mycket av vad en katt gör talar för sig självt. Hållningen är ett bra exempel på detta. En katt med böjda framben är redo att attackera. När en katt känner sig osäker böjer den bakbenen.
  2. De uttrycker sig även genom sina svansar. En rak svans som är något böjd vid spetsen innebär att katten är glad. Om kattens päls är utfluffad innebär det att den är exalterad. Å andra sidan kan en hoprullad svans också visa på att den ivrig. Om katten gömmer sin svans eller håller den lågt kan detta innebära att den är skrämd eller känner sig blyg.
  3. Ett annat sätt att kommunicera på är genom attityd. En katt kan gnida sig mot dig för att visa dig att du tillhör den. De luktar ofta på ansikten för att känna igen vem du är. Dessutom kan de sträcka fram sitt ansikte mot dig för att hälsa på dig.
  4. Intensiteten på en katts jamande indikerar hur stort dess behov är. Korta, upprepade mjau är en hälsning. Ett långt mjau signalerar behov. Ju mer intensivt lätet är desto mer akut är behovet. Andra vanliga ljud, såsom deras karaktäristiska spinnande, visar att katter är lycklig och välmående.
    En nyfiken katt
    5. Ickeverbal kommunikation kan också få dig att knyta an till din katt. Att etablera ögonkontakt med katten kan hjälpa dig att tala om hur katten kanske känner sig. Om du blinkar medan du tittar långsamt på katten kommer den att förstå att det är lugnt. Å andra sidan kan han uppfatta det som ett hot om du stirrar direkt utan att blinka.

Repetition spelar en viktig roll när man försöker lära en katt hur man uppför sig. Använd dina händer för att visa vart du vill att katten ska gå. Du bör ge kommandon genom att använda en bestämd och kraftfull ton. Det är viktigt att katten accepterar att du är den som bestämmer i huset.