Kivier: de markbundna fåglarna från Nya Zeeland

Under miljontals år fanns det rovdjur i luften och inga däggdjur på land. Därför anpassade sig denna art för att leva på marken.
Kivier: de markbundna fåglarna från Nya Zeeland

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2019

Många personer har beskrivit faunan i Oceanien som märklig. Ett av dess konstiga djur är kivier, som är fåglar som inte kan flyga och fjädrar som liknar päls. Denna varelse har dessutom morrhår och ingen svans, såväl som en unik näbb som är lång och smal, eftersom dess näsborrar sitter på dess spets.

En nationalfågel

Även om dess namn påminner oss om frukt så har kivier utnämnts till Nya Zeelands nationalfågel.

Den är endemisk till detta land och har levt där i tusentals år. Vissa studier visar dock att den trots sin knappa storlek är besläktad med den utdöda och jättelika elefantfågeln på Madagaskar.

Kanske är frånvaron av däggdjur – bortsett från fladdermöss – fram till människans ankomst samt platsens isolering vad som gett detta djur sina märkliga drag. Under miljontals år har kivier anpassat sig till ett liv på marken, utan några markbundna rovdjur.

Träffa kivin – en fågel som inte kan flyga och som är Nya Zeelands nationalfågel.

Kivier är inte däggdjur, utan…

En medlem i släktet Apterygidae (vilket betyder “utan vingar”. Kivier tillhör ett genus av paleognata fåglar som inkluderar fem arter av varierande storlek och färg på fjäderdräkten. Deras höjd är mellan 25 och 40 cm, och de väger mellan 1,3 till 3,3 kg. Honorna är större än hanarna.

Karaktärsdrag för kivier

Vidare har de ett platt bröstben, precis som de andra fåglarna i gruppen Ratites – fåglar som inte kan flyga. Därför har dessa fåglar inte muskulaturen som krävs för att flyga. Många tror att kivier inte har vingar, men det har de faktiskt. De är dock väldigt små. De är ungefär tre cm långa och hålls nära kroppen, vilket gör dem svåra att se.

Deras ben är å andra sidan väldigt starka och muskulösa, och de utgör en tredjedel av deras kroppsvikt. Kivier har benmärg eftersom de inte behöver det lätta skelett som krävs för att flyga. Den har fyra klor och trampdynor, vilket gör att de kan springa väldigt snabbt.

Deras ben kan även användas som kraftfulla vapen om de behöver slåss eller försvara sig. Många ser på dem som blyga och ömtåliga, men dessa fåglar är väldigt revirbenägna och aggressiva.

Fler detaljer om kivin – fågeln som inte kan flyga

Ett annat märkligt faktum om kivin är dess kroppstemperatur, som är lägre än hos de flesta av dess flygande släktingar. Den är faktiskt närmre ett däggdjurs, och kan ligga på runt 38 grader C.

Kivier förlitar sig mestadels på sitt luktsinne och sina kattliknande morrhår, som finns på ansiktet och runt basen av näbben, kanske eftersom de är nattliga djur. Konstigt nog förlitar sig de flesta fågel på synen, men kivier använder sina morrhår för att göra det enkelt att färdas i mörkret.

Den har även relativt välutvecklad hörsel och väldigt synliga hörselöppningar.

Dess fjädrar ser “håriga” ut eftersom de saknar filament. De olika mönstren på fjäderdräkten låter dessa fåglar kamouflera sig väl i sin hemmiljö, vilket är bra för att undvika luftburna rovdjur.

Kivins morrhår

Monogama fåglar som lägger enorma ägg

Djuret är även konstigt när det kommer till fortplantning och att uppfostra kycklingar. De flesta fåglar har en äggstock, men kivier har två. Honan lägger vanligtvis ett jättestort ägg. Som mest lägger hon två, och deras storlek utgör 20% av hennes.

Hanen kommer vanligtvis ruva på ägget i tio veckor, tills en fullfjädrar kyckling kläcks. När ägget kläckts är kycklingen redan kapabel att ta hand om sig själv. Den stannar inte i boet mer än en vecka, och föräldrarna matar den endast ibland eftersom ägget tillhandahåller den med näring.

Kivin är en monogam fågel, vilket innebär att de förblir tillsammans livet ut. De bygger sina bon i hålor som grävs med deras kraftfulla klor.

Miljö och kost

Kivier lever i flera olika typer av miljöer. De kan leva i snötäckta berg, på sanddyner nära kusten, i mosstäckta skogar och till och med på grässlätter. Man kan ta sig till alla dessa platser för att höra dessa fåglar sjunga i natten.

Kivi på marken

Det är inte vanligt att se kivier på dagen, inte för att de gömmer sig från rovdjur i luften, utan för att de underjordiska ryggradslösa djur de äter befinner sig närmre ytan på natten.

Hursomhelst är det en allätande fågel som äter mask, bär, frön, blad och vissa insekter.

Kivin riskerar utrotning

Kivin har en väntad livslängd på 10-15 år. Idag riskerar den dock att utrotas. Som tur är reserveras fler och fler områden för att skydda dem.

Sedan människan började bo på öarna och introducerade olika typer av däggdjur, har fågelns fiender dessvärre ökat. Idag finns det utöver örnar och hökar även katter, illrar och till och med hundar. Förstörelsen av deras naturliga miljö har också påverkat deras överlevnad.

I områden där rovdjuren kontrolleras överlever hälften av kycklingarna. Utanför dessa områden dör 95% av dessa fåglar innan de når könsmogen ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mitchell, K. J., Llamas, B., Soubrier, J., Rawlence, N. J., Worthy, T. H., Wood, J., … Cooper, A. (2014). Ancient DNA reveals elephant birds and kiwi are sister taxa and clarifies ratite bird evolution. Science. https://doi.org/10.1126/science.1251981

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.